Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Co je nového v upichování?
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Co je nového v upichování?

Lépe, rychleji a hospodárněji - tak jednoduše může být představena budoucnost obrábění. Pro dosažení takových cílů musí být nástrojové systémy neustále vylepšovány a přizpůsobovány potřebám zákazníků.

Lidé mající co do činění s obráběcími technologiemi zažívají každodenně nová a nová překvapení.
Důvodem určitě je velké množství různých nových materiálů součástí, ať už neželezných kovů, legovaných či nelegovaných ocelí, litin, nerezových ocelí, žárupevných materiálů a tvrdé litiny, tak i různorodost technologii při využívání nástrojů. To jsou důvody, které nutí výrobce nástrojů reagovat na stále vyšší nároky na nástroje a řezné materiály. Co ještě lze udělat, aby se tyto nároky daly splnit?
Tento článek představuje novinku "Modulární zápichový a závitový systém MSS", vyvinutý rakouskou firmou PLANSEE TIZIT, který může vést k optimalizaci procesu třískového obrábění kovů.

Substrát a povlakování

Třemi nově vyvinutými substráty byla doplněna paleta jakostních TK-sort tohoto výrobce slinutých karbidů pro oblast upichování, zapichování a závitování. Nové sorty se vyznačují vysokými výkony při použití v ISO-oblasti P25-P40. Toto bylo dosaženo houževnatým výchozím granulátem a přímo na něj přizpůsobeným speciálním povlakem.
 • Jakostní sorta Sr 735 je založena na houževnatém základním substrátu s 11% obsahem pojiva, opatřeným novým Al2O3 vícenásobným (CVD a PVD) povlakem. Pro svou vysokou otěruvzdornost je určena pro obrábění oceli i litiny.
 • Jakostní sorta Gm 740 splňuje podmínky kladené na houževnatost při upichování. Základem je substrát s více než 12 % pojiva. Žádaná trvanlivost (otěruvzdornost) je zaručena díky novému, zlatožlutému povlaku obsahujícím i složky Al2O3.
 • Jakostní sorta Gm 240 je vyvinuta s cílem dosahovat vysokou stabilitou řezné hrany při závitování, tj. především při nízkých řezných rychlostech. Jemnozrnná struktura tvrdokovu se spolu s novým povlakem stará o nutnou žárupevnost a otěruodolnost.
 • Utvářeče třísek

  Praktici a technologové si určitě ještě s husí kůží vzpomenou na počátky upichování a zapichování, hlavně pro téměř nepřekonatelný problém dlouhých, nepřerušovaných a obtěžujících třísek. Ještě nedávno se tento fenomén řešil jednoduchým vybrušováním různých lamačů nebo o něco později se profil vytvářel náročným kopírovacím frézováním přímo na razník. Dnes umožňuje počítačová technologie a nejmodernější CAD/CAM software efektivní vývoj, konstrukci a výrobu prototypů nejrůznějších břitových destiček komplexně a v prostorovém provedení. I při zapichování a upichování hraje řezná hrana a za ní ležící utvářeč třísky při obráběcím procesu svou velmi důležitou roli. Tyto malé, s citem vykonstruované čtvereční milimetry na povrchu rozhodují o dosaženém úspěchu a ovlivňují výrazným způsobem tvorbu třísky, řezný odpor, teplotu, životnost a kvalitu povrchu obrobku.
  Od počátku tohoto roku jsou pro modulární zápichový systém k dispozici tyto nové utvářeče třísek:
  -systém pro zapichování a soustružení je rozšířen geometrií (M4), vhodnou pro opracování oceli a litiny při posuvech mezi 0,10 až 0,35 mm/ot.;
  -pro upichovací systém FX byla vyvinuta vysoce pozitivní geometrie (F1), pro menší posuvy mezi 0,03 a 0,15 mm/ot. Používá se pro obrábění středně pevných ocelí a tam, kde vzniká možnost tvorby nežádoucích otřepů;
  -pro větší posuvy mezi 0,10 a 0,35 mm/ot. na ocel i litinu je k dispozici robustní geometrie (R2). Stabilní řezná hrana a velkým rohovým rádiem je řešením pro všechny upichovací operace;
  -nejmladší inovací je vývoj systému LX. Byl vyvinut speciálně pro větší rozměry a univerzální použití a pro obrábění ocelí i litiny i při vysokých posuvech mezi 0,15 až 0,50 mm/ot.

  Modulární skládačka

  Pro obrobení materiálu jsou vedle vhodného substrátu a geometrie nutné samozřejmě i nástroje odpovídající danému použití. Popisovaný modulární systém nabízí nástroje pro operace od upichování, zapichování, čelního zapichování, soustružení až po řezání závitů.
  Soustružnické aplikace a dlouhodobé testy ve výrobních podmínkách ukázaly, že základní držák, vyměnitelný modul a řezná destička umožňují zachování stability a opakované přesnosti obráběcího procesu. Ve srovnání s monolitními nástroji odpadá nutnost při zničení nástroje měnit kompletní nástroj, stačí pouze vyměnit jeho modul.
  Testy ukázaly vysokou opakovanou přesnost soustružení při výměně modulů. Snížily se tak podstatně seřizovací časy a skladové zásoby nástrojů.

  Další články

  Obráběcí stroje a technologie
  Nástroje pro obrábění / řezné materiály

  Komentáře

  Nebyly nalezeny žádné příspěvky

  Sledujte nás na sociálních sítích: