Témata
Reklama

Záruka dobrých obchodů, výkladní skříň pro mezinárodní trh, ukázka budoucnosti ve strojírenství – tak hodnotí vystavovatelé veletrh EMO Hannover 2017. Pod heslem Connecting systems for intelligent production představilo své novinky více než 2 200 vystavovatelů z 43 zemí. Tematické těžiště spočívalo v digitalizaci a propojení výrobních procesů. V centru pozornosti byly především výrobní postupy, stroje a zařízení pro zpracování a opracování kovů.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Karel Sedláček

Celý život se věnuje popularizaci vědy a techniky. Promoval na Fakultě sociálních věd UK v Praze. 
V letech 1960 až 1968 pracoval v plzeňském rozhlasovém studiu, potom až dokonce roku 1989 byl nejprve redaktorem pro vědu a techniku a později zástupcem šéfredaktora deníku Svobodné slovo. Po krátkém působení jako šéfredaktor nakladatelství Melantrich byl redaktorem a hlasatelem Rádia Svobodná Evropa až do ukončení vysílání české redakce v roce 2002. Externě spolupracoval s celou řadou českých a slovenských odborných časopisů a s Českým rozhlasem.  
Vědeckotechnická témata popularizoval v knihách Laser v mnoha podobách (Praha, 1982), Pod šifrou 2001 (Praha 1984), Atom skrývá naději (Praha 1987 - spolu s Janem Tůmou). Historii unikátní rozhlasové stanice shrnul v knize Volá Svobodná Evropa (Praha 1993). Vzpomínky na konec komunistického režimu ve Svobodném slově a vydavatelství Melantrich obsahuje publikace Balkon, fenomén listopadu 1989 ( Praha 2010 - spoluautor Milan Nevole). Události okupace Československa v srpnu 1968 přibližuje publikace Vzpomínky na Plzeň – Čas lámání chleba a charakterů (Praha 2011). V roce 2018 vydal soubor cestopisných reportáží a fejetonů Toulky s Karlem Amerikou.

Na týden se Hannover stal největší továrnou na světě. Takto výstižně charakterizoval světový veletrh obráběcích strojů EMO (pro neznalé: Exposition Mondiale de la Machine Outil) Luigi Galdabini, prezident evropského svazu výrobců obráběcích strojů Cecimo.

Pod šedivou podzimní oblohou a za doprovodu občasných dešťových přeháněk však opět po čtyřech letech panovala na hannoverském veletrhu pohoda. Statistiky hovoří o zvyšujícím se zájmu o obráběcí stroje a technici zase obdivují technický pokrok, který se z vývoje a konstrukce přesunuje do výrobních hal. Jednotlivé expozice ukazovaly na názorných příkladech, jak elektronika, přesněji digitalizace, posunuly laťku výkonnosti. Nejde už jen o jednotlivé stroje, ale celé výrobní systémy, možná dokonce už o tovární komplexy, které proměňují průmysl kvantitativně i kvalitativně.

Reklama
Reklama
Tématem veletrhu byly především výrobní postupy, stroje a zařízení pro zpracování a opracování kovů

Průmysl v dobré kondici

Veletrh měl velkou výhodu v tom, že se koná uprostřed světové konjunktury. Mezinárodní měnový fond oznámil, že hrubý domácí produkt ve světovém měřítku činí 3,5 %. Na průmyslovou výrobu a investice připadá největší podíl. V letošním roce se očekává vzrůst strojírenské výroby dokonce až o 5,6 %, předpovídá ve své studii ústav Oxford Economics, který se věnuje ekonomickým výzkumům a je v prognostických otázkách partnerem organizátora veletrhu, jímž je VDW (Německý svaz strojírenské výroby). V otázkách investic vede Asie s přírůstkem 6,5 %, následována Evropou a Amerikou. Kovoobráběcí průmysl nejvíce roste v Evropě – o 4 %.

I nadále zřejmě zůstanou nejvýznamnějšími zákazníky výrobců obráběcích strojů automobilky (zatím mají podíl 40 %) a strojírenství obecně (asi 30 %).
Obor obráběcích strojů si v evropském měřítku vede dobře a úspěšně exportuje i do USA, přičemž americký trh je po čínském druhý největší. Německý export této komodity do Spojených států vzrostl v 1. čtvrtletí letošního roku o 16 %, což vlévá optimismus do žil i producentům strojírenských zařízení z dalších evropských zemí.
Podle průzkumu organizátorů prý návštěvníci EMO v příštích 24 měsících investují více než 20 miliard eur do výrobních technologií. Jen v týdnu konání EMO byly údajně podepsány smlouvy v hodnotě 8 miliard eur.

Výrobcům kovoobráběcích strojů se daří a více než dřív investují do dalších inovací, což – jak doufají – přinese v budoucnosti nové zakázky a tím i zisky.
V této souvislosti se setkala s velkým zájmem iniciativa, kterou na veletrhu představil svaz VDW. „Nastal čas, kdy je zapotřebí vytvořit normu pro propojení různých řídicích systémů obráběcích strojů, tedy společné rozhraní, jeden konektor, vyvinout a implementovat příslušný software,“ prohlásil na setkání s novináři dr. Heinz-Jürgen Prokop, předseda VDW. Iniciativa vznikla na jaře a už se do ní přihlásila řada výrobců strojírenské výrobní techniky.

Plánovaný standard by měl být schopen soustřeďovat informace z různých strojů s různými řídicími systémy různých generací a ve standardizovaném datovém formátu je podporovat v systémech pro řízení výroby nebo v cloudech. „To je základní předpoklad pro dosažení úspěchu platformy Průmysl 4.0 také v podnicích střední velikosti,“ domnívá se dr. Prokop. První výsledky této aktivity očekává už v příštím roce.

Důraz na digitalizaci

Po několika letech diskuzí a slibů se na veletrhu už představovaly první vzorové příklady uplatnění digitalizace v průmyslové praxi.

Zdá se, že v příštích letech budou zřejmě továrny existovat bez papírové dokumentace, stroje budou rozumět gestům a slovům pracovníků obsluhy a možná budou i „cítit“ hrozící poruchu výroby a tím jí i předcházet.

Nejen výstavní expozice, ale také celá řada konferencí a sympozií prezentovala jak tradici, tak především technické inovace v kontextu ekonomických trendů. Návštěvníci – bylo jich více než 130 tisíc – tak získávali jasnější obraz o současném stavu zpracování kovů a o vývojových trendech.

Řídicím systémem Software Safety Integrated plus prezentoval Siemens novou verzi, která umožňuje výrobcům obráběcích strojů zkrátit projekci nových výrobních linek až o 50 %„Připravili jsme pro Hannover atraktivní premiéry,“ informoval nás dr. Wolfgang Heuring, CEO obchodní jednotky Motion Control koncernu Siemens. „

Je jasné, že digitalizace výrazně mění celý strojírenský průmysl a posune jej vpřed. Proto ukazujeme, jak se podle nás díky digitalizaci zásadně mění strojírenská výroba a co pozitivního nám nabízí. V expozici o rozloze 1 200 m2 jsme propojili asi 200 strojů.“

To je možné jen díky konceptu Digital Enterprise, což je portfolio pro digitální továrnu. Základem je platforma ze softwarových systémů a automatizačních komponent, jež pokrývají všechny potřeby průmyslové výroby. Siemens dále rozvíjí svou cloudovou platformu pro internet věcí s názvem MindSphere, již obohatil o nová partnerství, rozhraní a aplikace.

Nejen vizionářům, ale i podnikovým ředitelům a akcionářům je jasné, že konkurenceschopné budou jen podniky, jejichž celé procesní řetězce budou kompletně digitalizované. Integrace produktů Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) a Totally Integrated Automation (TIA) ve vzájemně spolupracující platformu umožňuje týmovému centru bezdrátový přenos dat během všech kroků výrobního procesu: od samotné konstrukce přes plánování, engineering a produkci až po servis – a také v opačném směru.

Šanci na blahodárné účinky digitalizace mají také stávající zařízení. K tomu je však zapotřebí mít výkonné komunikační sítě, integrované automatizační systémy a pohony. Na tomto poli spolupracuje Siemens se společností Bentley Systems, jejíž systémy umožňují vytvořit virtuální 3D modely strojů. Výsledky věrně odpovídají skutečnosti a dají se integrovat do „siemensovského“ systému Comos. Výsledkem je simulace a virtuální provoz, zvyšování efektivity a spolehlivosti původních zařízení.

Vyšší produktivitu slibuje CNC strojům nový software Sinumerik 4.8, který zrychluje výrobní operace, zajišťuje vyšší preciznost a bezpečnost. „Spojením reálného a digitálního světa se vytvářejí zcela nové obchodní modely, což platí nejen pro velké koncerny, ale také pro menší a středně velké podniky. To přináší užitek nejen výrobcům, ale i provozovatelům obráběcích strojů,“ říká dr. Heuring.

Kovoobráběcí průmysl roste v Evropě o 4 %.

Další pokrok v robotice

Ruku v ruce s digitalizací se rozvíjí také robotika. Odborníci předpovídají, že po ERP pronikne do výrobních podniků nová velká vlna – Robotic Process Automation. Je to další, vyšší inovativní stupeň, který bude automatizovat všechny firemní procesy. Studie společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC) předpovídá, že obraty v tomto segmentu vzrostou ze současných 183 milionů na 5 miliard dolarů.

Pod názvem FIELD System (Fanuc Intelligent Edge Link & Drive System) se skrývá otevřená platforma různých aplikací v rámci jedné výrobní stanice.

V tomto ohledu se velmi výrazně prezentovala firma Fanuc. V duchu hlavního hesla veletrhu představila jednak svou širokou nabídku robotů a jednak uvedla výsledky svého vývoje v oblasti průmyslového internetu Internet of Things (Industrial IoT) a umělé inteligence Artificial Intelligence (AI). Pod názvem FIELD System (Fanuc Intelligent Edge Link & Drive System) se skrývá otevřená platforma různých aplikací v rámci jedné výrobní stanice – například strojů, robotů, CNC řízení a senzorů, jež se mohou simultánně mezi sebou propojit. Za tímto účelem jsou jednotlivé stroje spojeny pomocí interaktivního webu a mohou tak navzájem získávat a vyhodnocovat data z jednotlivých zařízení. Na základě analýzy pak se automaticky objeví předpověď potřebné údržby či kontroly a tím lze předejít možnému ohrožení výrobního procesu. Navíc může uživatel do systému flexibilně implementovat svou vlastní aplikaci. Současně nabízí FIELD možnost připojení nadřazených systémů, například ERP (Enterprise Resource Planning), SCM (Supply Chain Management) nebo MES (Manufacturing Execution Systems).

A ještě...

Společnost Heidenhain zase zaujala novou generací dotykových obrazovek. Jejich základní předností je propojení řídicího systému s intuitivní obsluhou gesty tak, jak to známe ze smartphonů nebo tabletů. Kontextové uživatelské rozhraní vždy zobrazuje přesně prvky, které uživatel potřebuje ve všech pracovních krocích.

Společnost Heidenhain zaujala novou generací dotykových obrazovek.

Těžiště veletrhu sice spočívalo v digitálním propojení obráběcích strojů, ale zkrátka nepřišli ani příznivci nových, tzv. netradičních výrobních postupů. Sem patří především aditivní technologie, jimž byla vyhrazena celá hala. Ovšem i na veletrhu se ukázalo, že 3D tisk nemůže zcela nahradit klasické obrábění. Už například proto, že všechny materiály nemají podobu prášku.

Před průkopníky těchto technologií se nyní vynořila velká výzva – zařadit jednotlivé 3D tiskárny do kontinuální výrobní linky v průmyslové hale.

Karel Sedláček, Hannover

Sedlacek.Kar@seznam.cz

Reklama
Seriál
Firmy
Související články
Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Hlavní trendy EMO Hannover 2017 očima výzkumníků

Hannoverský veletrh EMO je právem považován za výkladní skříň toho nejlepšího, co inovační týmy světových leaderů i jejich následovníků navrhli a v prototypech či již sériově nabízejí. Sektor výrobních strojů bývá na špici technického pokroku v oblasti strojírenství a udává směr dalším oborům, které jej následují. U nás má velkou tradici a není proto s podivem, že letos do Hannoveru zavítalo na 2 200 českých návštěvníků.

Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Získané zkušenosti inovacemi pro zákazníky

Průmysl 4.0 je aktuální výzvou pro výrobce obráběcích strojů. Vlastní znalosti této problematiky uživatelů se na jeho implementaci do reálného provozu podílí velkou měrou a přispívají ke snadnějšímu zvládnutí cesty vedoucí k většímu propojení od výrobců strojů, přes jejich provozovatele až po odběrate dílů na strojích vyrobených. Podívejme se na zkušenosti společnosti Mazak v této oblasti.

Moderní technologie v mechanice

Vyškovský výrobce teleskopických krytů, kapotáží a jiných výrobků z plechu firma Hestego společně se svojí sesterskou společností KSK Precise Motion, kuřimským výrobcem kuličkových šroubů, uspořádali pro své zákazníky a dealery z tuzemska i zahraničí Technický open house. Během třech dní se této akce zúčastnila celá řada návštěvníků z Německa, Rakouska, Švýcarska, Itálie, Turecka, Ruska, Polska a dalších zemí, kteří využili pozvání a nahlédli tzv. pod pokličku technického rozvoje a výroby samotné. Naše redakce byla též přítomna, a tak vám přinášíme malé poohlédnutí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit