Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Čtyřfazetkové vrtáky pro hluboké vrtání
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Čtyřfazetkové vrtáky pro hluboké vrtání

Nový čtyřfazetkový vrták Pollux firmy Klenk, která se specializuje na vývoj a výrobu vysoce jakostních řezných nástrojů z tvrdokovu, na jedné straně překvapí svou jednoduchostí - jednoduchou konstrukcí, snadnou aplikovatelností, snadným přebrušováním, na straně druhé pak přesvědčí svým výkonem.

Pollux je čtyřfazetkový vrták z tvrdokovu pro vrtání děr do oceli, litiny a slitin neželezných kovů až do hloubky 8 x D.

Optimalizace vodicí fazetky

U vrtáku se podařilo optimalizovat dvojitou vodicí fazetku tak, že na následující druhé fazetce nedochází k zadírání třísky mezi vrtákem a vrtaným otvorem. Navíc jemně broušená skluzová fazetka zajišťuje na každé druhé fazetce rovnoměrný náběh vrtacího nástroje.

Lepší odvod třísek

Prostor pro odvod třísek je zvětšen a opatřen zrcadlově hladkou vrstvou TiAlN, čímž se výrazně zlepšil odvod třísek při hloubce vrtání 8 x D. Spolu s vnitřním chlazením umožňuje toto opatření dosažení zlepšené kluznosti třísek.

Vyšší trvanlivost vrtáku

Díky konstrukci hlavního a příčného břitu hrotu vrtáku s broušenou negativní fazetkou je dosažena vyšší trvanlivost vrtáku. Jednoduchá geometrie hrotu nevyžaduje ruční dobrušování, lze ji bez problémů vytvořit na většině CNC nástrojových brusek.

Kritéria použití čtyřfazetkových vrtáků Pollux

Je-li požadována vysoká přesnost polohování při vrtání obrobku, mělo by být nejprve provedeno navrtání otvoru. Úhel čela navrtáváku by měl být větší než 130°, aby čtyřfazetkový vrták dosedal středem. Pokud se nepracuje s navrtávákem, doporučuje se při vrtání snížit rychlost posuvu o zhruba 50 %.
Při prvním použití vrtáku je vhodné nejprve zvolit malou hloubku vrtání (např. 2 x D), aby mohl být optimalizován posuv. Při optimálním posuvu se vytváří vhodná kapkovitá tříska.
Čtyřfazetkový vrták Pollux je vhodný pro přesné vrtání lícovaných děr. Uvažujeme-li průměr 8,0 mm s tolerancí v poli m7, lze vycházet z předpokladu, že průměr vrtaného otvoru bude průměr 0,01 až 0,015 mm větší než jmenovitý průměr vrtáku. Závisí to však i na dalších podmínkách (stroj, obrobek, upnutí nástroje, materiál obrobku atd.).
Pro zajištění dobrých výsledků opracování musí být zajištěno dostatečné chlazení a mazání a je třeba používat vysoce kvalitních polosyntetických nebo emulzních maziv s přídavky EP (extreme pressure, tj. extrémní tlak).
V mnoha případech lze vypustit operaci vystružování, neboť přídavné vodicí fazetky umožňují dosažení vysoké přesnosti souososti a povrchové jakosti vrtaných děr.
Při vrtání hlubších děr může být výhodné zařazení cyklu pro odvod třísek.

Další články

Obráběcí stroje a technologie
Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: