Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> CzechTrade pomáhá strojařům, Bulharsko
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

CzechTrade pomáhá strojařům, Bulharsko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na bulharský trh.

Bulharská republika se řadí k tradičním zahraničně-obchodním partnerům České republiky. Po vstupu Bulharska do Evropské unie v lednu 2007 se výrazně zjednodušily podmínky vzájemného obchodu s členskými státy, a tedy i s Českou republikou. Ekonomika Bulharska funguje na zásadách volného trhu, má silný soukromý sektor a menší veřejný sektor. Státních podniků je v zemi 158 a vytváří 13 % HDP. Bulharsko je podle Světové banky průmyslově vyspělou zemí se středními příjmy.

Bulharská ekonomika zaznamenala v posledních letech rychlý růst a v roce 2018 dosáhla hrubého domácího produktu ve výši 64,96 mld. USD v běžných cenách. HDP na obyvatele činí 9 267 USD v běžných cenách. Národní měna je lev (BGN, množné číslo leva), vázaná k euru režimem měnového výboru, a to v kurzu 1,956 leva za 1 euro. Lev je silná a stabilní národní měna, jedna z nejpevnějších ve východní Evropě.

Nejsilnějšími sektory v ekonomice jsou energetika, těžba, hutnictví, strojírenství, zemědělství a cestovní ruch. Hlavními vývozními položkami jsou oděvy, železo a ocel, stroje a rafinovaná paliva.

Sofia je hlavním ekonomickým centrem Bulharska a sídlem většiny významných bulharských a mezinárodních společností působících v zemi, Bulharské národní banky a Bulharské burzy.

Veletržní metropole Plovdiv je druhé největší město a má jednu z nejsilnějších ekonomik v Bulharsku.

Třetí co do velikosti Varna je zároveň největším přímořským letoviskem na bulharském pobřeží Černého moře, ve Varenském zálivu. Ekonomicky Varna patří mezi nejvýkonnější a nejrychleji rostoucí bulharská města.Ing. Martin Hlavnička, ředitel kanceláře CzechTrade Sofia a ředitel regionálního centra JV Evropa a Balkán
V agentuře CzechTrade pracuje na různých pozicích již od roku 2001, kdy zakládal zahraniční kancelář CzechTrade v Pobaltí a od roku 2009 vedl kancelář v ruském Petrohradu. Po návratu do ČR v roce 2015 byl vedoucím Týmu stavebnictví a zároveň se v letech 2016–2017 podílel na organizaci účasti ČR na EXPO Astana 2017 jako zástupce Komisaře ČR. Ing. Martin Hlavnička je absolventem Kyjevské státní ekonomické univerzity, obor fakulta řízení.


Podle Eurostatu byla v loňském roce zdejší nezaměstnanost 5,2 %. Z Bulharska se v roce 2018 na světové trhy vyvezlo zboží za 28,12 mld. euro (oděvy, obuv, železo, ocel, stroje a zařízení, paliva). Import představoval 32,1 mld. a jednalo se o stroje a zařízení pro zpracovatelský průmysl, kovy a rudy, chemikálie a plasty, paliva, nerosty a suroviny.

K hlavním průmyslovým odvětvím patří elektřina, plyn a voda, potraviny, nápoje a tabák, stroje a zařízení, základní kovy, chemické výrobky, rafinovaná ropa.
V roce 2018 činil vývoz z ČR do Bulharska 21,8 mld. Kč (meziroční nárůst o 14,7 %). Největší podíl na vývozu z České republiky mají stroje a dopravní prostředky – 56 %. Do České republiky se z Bulharska dovezlo zboží za 17,2 mld. Kč (meziroční růst o 26,5 %). Nejvíce se na dovozu z Bulharska podílejí stroje a dopravní prostředky – téměř 57 %. Obchodní bilance s Bulharskem je dlouhodobě kladná, přičemž od roku 2015 dochází každoročně k poklesu vykázaného salda – v roce 2018 meziročně o 15 %.

Struktura bulharské výroby

Země vyrábí minerální oleje, používané v automobilovém průmyslu, paliva a podobné produkty. Lukoil Bulgaria vlastní a provozuje největší ropnou rafinerii v regionu. V Bulharsku se také nachází největší závod na výrobu syntetické kalcinované sody v Evropě. Nosnými obory jsou měď a výrobky z kovu jako měděné katody, výroba strojů a jejich částí, což znamená výrobu především pro export – elektrické a vysokozdvižné vozíky, elektrické kladkostroje, elektromotory, výkonové transformátory, kovoobráběcí stroje atd., zemědělské stroje – secí stroje, sklízecí řezačky, výroba potravinářských zařízení. Bulharsko je zavedeným producentem léků a jiných farmaceutických výrobků, ale také sílí jeho pozice jako dodavatele náhradních dílů a komponentů pro automobily.

Šance pro české strojaře

Energetika – obnovitelné zdroje energie

Společnosti vyrábějící vodní turbíny, generátory, větrné elektrárny a solární zařízení mohou své výrobky úspěšně nabízet na bulharském trhu. Mnohé z nich se již zúčastnily specializovaných výstav, které se zde konaly. Solární energie má velký potenciál – roční průměr slunečního svitu je 2 150 hod., což představuje 49 % max. možného slunečního svitu. Závazek Bulharska je 16% podíl obnovitelných zdrojů do roku 2020.

Dopravní infrastruktura

Geografická poloha dává zemi šanci stát se dopravním uzlem a centrem v balkánském regionu a v tomto ohledu se tamní infrastruktura silniční a železniční významně rozvíjí. Rekonstrukce, obnova tratí a železničních svršků je dobrou příležitostí pro české firmy v oblasti telematiky pro uplatnění kvalitních českých produktů. Vše je třeba podpořit dobrou přípravou pro vypisované tendry a zvážit možnost spolupráce s místním partnerem.

Životní prostředí

V mnoha městech v zemi probíhají rekonstrukce vodohospodářské sítě. Budují se také čistírny odpadních vod. Je to opět dobrá příležitost pro české firmy i v této oblasti. Místní zakázky mohou ovlivnit komunální volby chystané v Bulharsku na podzim 2019.

Case study CzechTrade Sofia

CzechTrade pořádá každoročně společnou účast českých firem z oblasti strojírenských subdodávek na největším bulharském strojírenském veletrhu v Plovdivu. Veletrhu se každoročně účastní velké množství českých firem z oblasti tváření kovů, přesného obrábění, svařování, povrchových úprav atp. Díky aktivní podpoře naší kanceláře získávají firmy na veletrhu velké množství konkrétních poptávek a vykazují následně uzavřené kontrakty s bulharskými odběrateli.Ing. Martin Hlavnička

Martin.hlavnicka@czechtrade.cz
 


Desatero pravidel komunikace s bulharským zákazníkem

  1. Než vstoupíte na bulharský trh, vyhledejte místního zástupce se znalostí problematiky vaší komodity.
  2. Navazujte kontakty s bulharskými partnery osobně a dobře se s nimi poznejte.
  3. Nevěřte firmám a jednotlivcům, kteří tvrdí, že mohou vše zařídit rychle a bez problémů.
  4. Buďte trpěliví, nepodléhejte předčasnému optimismu ani přílišné skepsi. Pokud bulharský zákazník neodpovídá, pravidelně se mu připomínejte.
  5. Obchodní schůzky domlouvejte maximálně týden dopředu. V den schůzky si termín nechte ještě potvrdit.
  6. Tolerujte nedochvilnost partnerů, v Bulharsku se žije pomaleji a ve velkých městech jsou běžné dopravní zácpy.
  7. Jednání se vedou většinou v angličtině nebo v ruštině, u některých partnerů není vyloučena znalost češtiny. Na první schůzku doporučujeme vzít s sebou tlumočníka se znalostí bulharštiny.
  8. Přijměte tykání a oslovování křestním jménem; je běžné, zvláště když jste výrazně mladší než váš protějšek.
  9. Při prvním kontraktu zvažte vhodný platební nástroj, po získání důvěry v partnera vždy můžete platební podmínky změkčit.
  10. Všechny právní otázky konzultujte s právními kancelářemi dobře obeznámenými s bulharským právem.

 

 

 

 

 

Další články

Inovace
Management a řízení
Exportní příležitosti

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: