Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> CzechTrade pomáhá strojařům, Francie
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

CzechTrade pomáhá strojařům, Francie

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na francouzský trh.

Francie patří k tradičním obchodním partnerům České republiky. Po Německu, Slovensku a Polsku je naším čtvrtým největším vývozním partnerem. V roce 2018 přesáhla hodnota vývozu z ČR do Francie 8,7 mld. eur (o 7,8 % vyšší než v roce 2017). Největší položky vývozu představovaly osobní automobily a příslušenství (30,3 %), komponenty výpočetní techniky (12,4 %) a elektrická zařízení (10,5 %). Dovoz z Francie do ČR činil téměř 5,1 mld. Eur, a byl tak o 9,4 % vyšší než v předchozím roce. V dovozu byly největšími položkami osobní automobily a příslušenství (13,7 %), kovové výrobky (9,5 %), elektrická zařízení (7,2 %), léčiva (6,6 %) a kosmetika (5,5 %).

V roce 2018 vzrostl HDP ve Francii o 1,5 %. Podobný růst předpovídá francouzská centrální banka i pro další tři roky. Průměrná roční inflace za rok 2018 činila 2,1 %, a to zejména v důsledku růstu cen energií. V dalších třech letech se očekávají hodnoty v rozmezí 1,3–1,7 %.

Měřeno podle nominálního HDP zůstává francouzská ekonomika šestou největší na světě a devátou podle parity kupní síly. V EU zastává silou své ekonomiky třetí místo a tvoří téměř pětinu celkového HDP eurozóny.

Za celý rok 2018 dosáhl tradiční schodek francouzské obchodní bilance 76,6 mld. euro. Deficit veřejných financí za rok 2018 se odhaduje ve výši 2,6 % HDP s tím, že v roce 2019 by měl mírně překročit hranici 3 %. Celkový dluh veřejného sektoru by se tak těsně přiblížil 100 % hodnoty HDP. Odhaduje se, že hospodářský vývoj bude v nejbližším období ovlivněn zejména zatím nejasnými důsledky brexitu, vývojem zahraniční poptávky při rostoucím napětí v mezinárodním obchodě i rychlostí a mírou, s jakou se opatření ke zvýšení kupní síly francouzského obyvatelstva v reakci na tzv. hnutí žlutých vest projeví skutečným růstem spotřeby domácností, a ne třeba růstem úspor.Vítězslav Blažek, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Paříž
Vystudoval strategické a finanční řízení podniku na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni a mezinárodní marketing na Vysoké obchodní škole ve francouzském Amiens. Od roku 2005 do roku 2011 působil V. Blažek na pozici obchodního ředitele ve významných českých exportně orientovaných strojírenských společnostech. V letech 2012–2018 řídil aktivity skandinávské pobočky se sídlem ve švédském Stockholmu. Ing. Blažek hovoří plynně francouzsky, anglicky a německy, disponuje rovněž středně pokročilou znalostí švédštiny a ruštiny.

Struktura francouzské výroby

Klíčovými sektory zůstávají ve Francii letecký a vesmírný průmysl, telekomunikace, energetika, obranný průmysl, lodní stavitelství, dopravní průmysl, automobilový, chemický, farmaceutický a kosmetický průmysl. Velkou částí se na HDP podílí i turizmus, Francie je turisticky nejnavštěvovanější země světa s téměř 90 miliony zahraničních návštěvníků ročně. Naprostá většina francouzských firem je v soukromém vlastnictví, v částečném vlastnictví státu zůstává ve Francii dnes pouze 81 firem.

Šance českých strojařů

České firmy se na francouzském trhu nejčastěji uplatňují jako subdodavatelé strojírenských výrobků a služeb pro následující perspektivní obory:

Letecký průmysl

Sektor je velmi koncentrovaný, v čele je 30 společností, které zajišťují 90 % obratu odvětví. V regionu Occitanie a Nouvelle Aquitaine (Aerospace Valley) působí celkem 1 900 firem v oboru Aerospace a zaměstnávají celkem 146 000 osob. Francie dováží části letadel a letecká zařízení, jejichž výrobu zadává v Evropě (záporná bilance) a vyváží hotová letadla (vysoce kladná bilance).

Výroba kolejové techniky

Tento obor představuje druhý největší průmysl v Evropě a třetí v globálním měřítku. Největším výrobcem kolejových vozidel je firma Alstom, která v roce 2018 vykázala obrat ve výši 8 mld. eur a zaměstnává po celém světě 34 500 zaměstnanců. Firma Alstom vykazuje v současnosti zásobu zakázek na další období ve výši 38 mld. eur.

Lodní stavitelství

V současnosti zaměstnává ve Francii lodní průmysl celkem 115 000 pracovníků s celkovým ročním obratem 30 mld. eur, z čehož 60 % jde na export. Největšími firmami v oboru jsou Chantier de l’Atlantique a Naval Group.

Automobilový průmysl

Tento průmysl zaměstnává celkem 440 tis. osob a segment automotive představuje 16 % obratu francouzského průmyslu. Aliance Renault/Nissan/Mitsubishi je již druhým rokem největší automobilkou na světě, v roce 2018 činily prodeje 10,7 milionů osobních vozů. Koncern PSA v roce 2018 vyrobil celkem 3,9 mil. vozů – cca 7% zvýšení oproti 2017 (po akvizici Opel došlo ke zvýšení prodejů o 30 %).

Energetika

Až 79 % primární energie vyrábí Francie z jádra. V oboru je zaměstnáno 47 000 osob a tržby dosáhly úrovně 15,7 mld. eur. Cílem vlády je zcela bezuhlíková ekonomika do roku 2050. Do roku 2030 má být ztrojnásobena výroba z větrných elektráren a zpětinásobena výroba ze solárních zdrojů

Průmyslové subdodávky a metalurgický průmysl

V oborech průmyslových subdodávek, tedy v plastikářském průmyslu, tváření kovů, obrábění, slévárenství, gumárenství, povrchových úpravách apod., ve Francii působí 30 000 firem a je zaměstnáno celkem 615 000 lidí. Celkový obrat v roce 2017 činil 128 mld. eur, což přestavuje šesté místo na světě.

Case study CzechTrade Paříž

CzechTrade pořádá každoročně společnou účast českých firem z oblasti strojírenských subdodávek na největším francouzském strojírenském veletrhu Global Industrie v sekci Midest. Veletrhu se každoročně účastní velké množství českých firem z oblasti tváření kovů, přesného obrábění, svařování, povrchových úprav atp. Díky aktivní podpoře naší kanceláře, rozsáhlé zvací kampani a domlouvání konkrétních schůzek získávají firmy na veletrhu velké množství poptávek a vykazují následně uzavřené kontrakty s francouzskými odběrateli.

Francouzská kancelář CzechTrade pomáhá českým exportérům při rozvoji portfolia nových odběratelů na zdejším trhu již od roku 1999. Mezi nejčastěji realizované služby patří např. přehledné analýzy francouzského trhu na makro i mikro úrovni, prvotní akviziční kampaně, dlouhodobá exportní asistence, zprostředkování ověřených francouzských poptávek českým firmám, organizace dodavatelských fór, organizace společných expozic českých firem na oborových veletrzích atd.

CzechTrade Paříž

Ing. Vítězslav Blažek

vitezslav.blazek@czechtrade.cz

 

Další články

Management a řízení
Letecký průmysl
Automobilový průmysl
Exportní příležitosti

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: