Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> CzechTrade pomáhá strojařům – Švédsko
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

CzechTrade pomáhá strojařům – Švédsko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na švédský trh.

Společným rysem Švédska a České republiky je jednak podobný počet obyvatel – 10,2 milionu ke konci roku 2019, jednak podobný hospodářský růst, který v průměru za posledních pět let činil 3 %. Letošní růst 2019 nejspíš skončí pod hranicí 1,5 % a podle prognóz bude zpomalování pokračovat, což reflektuje globální ochlazení ekonomiky, pokles spotřeby domácností a dosažení vrcholu investičního cyklu. Švédsko se řadí k zemím s nejvyšším HDP na obyvatele, který zde podle Eurostatu v r. 2018 dosahoval 43 850 euro (v ČR to bylo 17 640 euro), podle údajů Světové banky a shodně podle IMF drží 11. příčku ve světovém srovnání. Světová banka označila Švédsko také za jednu z nejlepších zemí podle snadnosti uzavírání obchodních dohod.

Za klíčové charakteristiky této země rozhodně platí otevřenost a liberálnost, a to prakticky ve všech sférách, tedy i v obchodě, a třeba i ve vztahu k novým přistěhovalcům. Centrální bance se daří plnit cíl stabilní inflace pod 2 %. Zpomalování ekonomiky se nově projevuje mírným nárůstem nezaměstnanosti, která by se dle predikce OECD měla ustálit v roce 2020 kolem 7 %. Švédská vláda chystá mírná expanzivní opatření jako snížení daní z příjmů, podporu zelených investic a investice do infrastruktury.


Mgr. Tomáš Rousek, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade Stockholm 
Zahraniční kancelář CzechTrade ve Skandinávii se sídlem ve Stockholmu je jedním z největších zahraničních zastoupení CzechTrade, pokud se týká objemu zakázek a počtu klientů. Na severu Evropy funguje od roku 2004 a kromě Švédska pomáhá firmám se vstupem na trhy Norska, Dánska a Finska. Kancelář má sídlo na Zastupitelském úřadu ČR ve Švédsku. Jejím vedoucím je od ledna 2019 Mgr. Tomáš Rousek
.

Švédsko patří k zemím s otevřenou proexportní ekonomikou, vývozu již šestým rokem pomáhá podhodnocená švédská koruna. Celkově za rok 2018 dosáhl 1,442 bilionu SEK (3,46 bil. CZK), přičemž do evropské osmadvacítky míří téměř 60 % vývozu, do zbytku Evropy pak jde 14, 8 %, kolem 10 % míří do Ameriky a stejně tak do Asie. Podobně jako pro ČR je i pro Švédsko nejvýznamnějším exportním partnerem Německo s exportním podílem téměř 11 %, zároveň až 18 % importu do Švédska pochází z Německa. Švédové mají v zahraniční výměně pasivní bilanci, dovážejí podstatně víc, než vyvážejí.

Poměrně dobře si v obchodu se Švédy stojí naše země, která si udržuje kladnou obchodní bilanci a představuje pro Švédsko 14. partnera s podílem 1,6 % hned za USA. Zahraniční obchod Švédska je tažen zejména strojírenstvím, které se podílí na exportu a importu asi 45 %. Podle komoditní struktury tvoří 65 % českého dovozu právě stroje a dopravní prostředky a 10% podíl představuje průmyslové a spotřební zboží. Za rok 2018 tak čeští exportéři vyvezli zboží v hodnotě 76,2 miliardy CZK, zatímco dovozy ze Švédska představovaly sumu 33,1 miliardy CZK (podle ČSÚ).

Šance pro startupy

České výrobky jsou ve Švédsku dobře přijímány, výbornou pověst mají osobní automobily Škoda, pivo, strojírenské subdodávky. Švédsko je však na jednu stranu zemí konzervativní a klade důraz na domácí výrobky a dobře zavedené značky, na druhou stranu je evropským technologickým lídrem a líhní IT startupů. Výhodou pro české partnery je stabilní politické a legislativní prostředí, členství země v EU, a výborná znalost a ochota obyvatel komunikovat v angličtině napříč celou společností.

Perspektivními obory pro české exportéry jsou i nadále primárně strojírenství a energetika, výroba průmyslových výrobků a strojírenských subdodávek. Dále pak dodávky komponentů pro automobilový průmysl, stavebnictví, služby IT a software.

Strojírenství

Jak již bylo zmíněno u exportu, strojírenství představuje až 50 % produkce a významný je taktéž automobilový průmysl se světoznámými značkami Volvo a Scania. Působí zde řada velkých technologických firem jako SAAB, Ericsson či ABB a mnoho dalších. Dále se jedná o letecký průmysl, výrobu důlní, stavební a zemědělské techniky. To představuje velký potenciál pro české strojařské firmy, těm nahrává také vysoká cena zdejší pracovní síly, nedostatek kvalifikovaných pracovníků a v poslední době odklon od asijských dodavatelů k těm evropským. Kancelář CzechTrade Skandinávie již po několik let organizuje společnou expozici a doprovází české firmy na strojírenský veletrh Elmia Subcontractor, který se každoročně v listopadu koná v Jönköpingu. Ten příští připadá na 10. až 13. listopadu 2020 a kancelář ve Stockholmu chystá další misi českých strojírenských firem.

Energetický průmysl

Celkem 80 % elektrické energie pochází ve Švédsku z jaderných a vodních zdrojů, 9 % poskytují kogenerační zdroje, které jako palivo používají především biomasu. Zbývajících 11 % elektřiny je ve Švédsku generováno z větrných elektráren. Cílem je stát se jednou z prvních „fossil free“ zemí na světě (konkrétně do roku 2045), a proto bude nadále utlumovat produkci energie z fosilních zdrojů a podporovat obnovitelné zdroje. Již v roce 2016 podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie činil 54 %, což je zatím nejvyšší podíl mezi zeměmi EU. Cílem vlády je expandovat především v navýšení výkonu vodních elektráren a počítá s uvolněním licencí v letech 2020–2030 až na 18 TWh produkce (pro představu celková výroba elektřiny v roce 2018 činila 159 TWh). Další investice poputují do výstavby větrných elektráren, ty se však vyznačují nepravidelností dodávek a vyvstává další úkol v podobě modernizace a zvýšení kapacity přenosové sítě. Z výše zmíněných faktů vyplývá příležitost dodávek jak komponentů, tak technických řešení pro zdejší energetický průmysl.

CzechTrade Stockholm 

Mgr. Tomáš Rousek

Tomas.rousek@czechtrade.cz
 

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Management a řízení
Exportní příležitosti
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika
Energetické strojírenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: