Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> CzechTrade pomáhá strojařům
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

CzechTrade pomáhá strojařům

Během loňského roku jsme na stránkách MM Průmyslového spektra ve spolupráci s agenturou CzechTrade publikovali edukační seriál určený začínajícím exportérům, jehož smyslem bylo provést je úskalími, které pronikání na zahraniční trhy přináší. Letos v publikační osvětě pokračujeme a postupně představujeme zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce.

Agentura CzechTrade pomáhá firmám uplatnit se na zahraničních trzích. Mezi nejvíce vyhledávané služby zahraničních kanceláří patří služby typu detailní cílený průzkum trhu (nebo veletrhu), oslovení potenciálních zahraničních partnerů, ověření jejich zájmu o produkci/služby českých firem nebo dlouhodobá exportní asistence. Největší přidanou hodnotou služeb zahraničních kanceláří CzechTrade je znalost místního prostředí a ověřené kontakty, ke kterým by se firmy jen samy těžko dostávaly. Agentura uplatňuje individuální přístup k potřebám firem a přináší jim úsporu času, nákladů a zvýšení počtu navázaných obchodních kontaktů. V letošním roce byla úspěšně integrována zahraniční síť agentur CzechTrade a CzechInvest. Zahraniční síť dnes čítá více než 50 zahraničních kanceláří, 14 z nich nabízí služby jak CzechTradu, tak i CzechInvestu.Václav Štika většinu svého profesního života zasvětil oblasti exportu a strojírenství. Působil na generálním ředitelství Továren Strojírenské Techniky, v podniku zahraničního obchodu Inspekta jako ředitel obchodního úseku zaměřeného na kontrolu zboží, v Hospodářské komoře ČR na pozici regionálního exportního manažera pro CzechTrade a od roku 2007 zakotvil na centrále CzechTrade jako vedoucí sektoru strojírenství.


CzechTrade organizuje cílené mise v daném teritoriu. S firmami vždy konzultuje jejich konkrétní požadavky. Snaží se, aby plánované akce měly pro společnosti co největší přínos. Odborné mise jsou efektivní a finančně výhodnou alternativou specializovaných veletrhů. Příkladem může být mise českého strojírenství do Kazachstánu, mise dodavatelů techniky a vybavení pro ocelárny nebo mise dodavatelů techniky a vybavení do loděnic, obě v Turecku.

Další efektivní formou B2B jednání jsou Sourcing days – dodavatelská fóra se zahraničními nákupčími. V polovině května organizuje CzechTrade již devátý ročník Sourcing Day Tschechien v Plzni, na které tradičně přijíždí zhruba 15 nákupčích z Německa, již si vybírají své dodavatele mezi 150 českými výrobci. Několik příkladů za všechny v nedávné době organizované Sourcing Days jmenujme předního evropského výrobce návěsů a přívěsů německou firmu König, portugalskou OGMU, belgický Drever, britskou společnost Mezzanine, Jaguar-Land Rover či společnost Bowman.

CzechTrade organizuje společné účasti českých firem na zahraničních výstavách a veletrzích, a to jak ve vlastní režii, tak i v rámci projektů NOVUMM a NOVUMM KET. Uvádíme příklady prezentací českých strojírenských firem na významných veletržních akcích:

SUBCON a Advanced Engineering z Velké Británie, ELMIA Subconractor ze Švédska, německý Hannover Messe, nizozemský ESEF, Global Industrie (bývalý MIDEST) z Francie či ruskou Metalloobrabotku.

Strojírenství jako takové je jedním z klíčových aplikátorů nejnovějších technologií. CzechTrade se nezaměřuje pouze na prezentaci inovativních výrobků a služeb, ale s ohledem na důvěryhodnost budování značky ČR jako sebevědomého inovačního lídra také na společnosti reálně využívající nejmodernějších výrobních postupů a řízení.

Na podzim v agentuře CzechTrade vzniklo oddělení na podporu internacionalizace inovativních malých a středních podniků. Nabídka služeb nyní čítá nejen činnosti na podporu obchodních aktivit, ale také asistenci při uvádění nápadů do praxe. CzechTrade je partnerem vědecko-výzkumných subjektů a pomáhá jim s vyhledáním vhodných produkčních partnerů. Na základě identifikace potřeb klientů agentura doporučuje služby dalších partnerů sdružených v Týmu Česko.


MPO připravuje změnu systému investičních pobídek a nové programy na podporu výzkumu a inovací

Průmysl má v ČR hlubokou tradici, a zejména díky inovacím a zavádění nových technologií si zachoval svou konkurenceschopnost a vždy tvořil základní pilíř českého hospodářství. Proto ani dnes nelze opomenout rodící se transformaci průmyslu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se snaží pozitivně ovlivňovat hospodářský růst v ČR, např. změnou systému investičních pobídek, které budou poskytovány pouze projektům s vysokou přidanou hodnotou. Dalším krokem je bližší kooperace institucí v rámci Týmu Česko, který poskytuje podnikatelům komplexní servis od vývoje až po uplatnění produktu na zahraničních trzích. V oblasti přímé podpory výzkumu a inovací v podnicích jde o nový program Trend, jehož cílem je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků. Financování programu je plánováno na léta 2020–2027. Ministerstvo dále připravuje program The Country for the Future, který vychází z Inovační strategie ČR 2019 až 2030. Jeho cílem je zavádění inovativních technologických řešení do podnikové praxe v oblasti automatizace, robotizace a umělé inteligence u malých a středních podniků v souladu se standardy Průmyslu 4.0 a klíčovými trendy perspektivních odvětví.

Petr Očko, náměstek ministryně průmyslu a obchodu
 

CzechTrade

Václav Štika

vaclav.stika@czechtrade.cz

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Management a řízení
Exportní příležitosti
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: