Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Další veletržní postřehy z EMO 2019
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Něco navíc...
Snímky, které se nevešly do tohoto článku, si můžete prohlédnout v galerii.

Na „den přesně“ před deseti lety EMO Milano ovlivňovala recese, která způsobila, že veletrh přestal být o ukázce „hrubé síly“ – tedy toho, jak je firma bohatá, prosperující, jakou má výrobní základnu a rozmanitý vyrobní program a zda si může dovolit impozantní stánek se spoustou strojů. Expozice vystavovatelů byly v tomto duchu realizovány i v roce 2019 – na veletrh se už nevozí obrovské horizontky, jejichž stojany „se dotýkají hvězd“ a frézky tak velké, že v hale vytvářejí „vozové hradby“.


Prezentace skupiny FFG.

Každá velká firma – typicky Okuma, Mazak, DMG Mori – si pronajala velkou část haly (celou halu) a přetahovala se s ostatními o pozornost návštěvníků. Mezi expozicemi vynikala ta skupiny FFG – byla srovnatelná s velikostí stánků uvedených firem, avšak prostor mezi stroji byl impozantní a značně nezvyklý zároveň. Nebylo na výstavišti srovnatelné prezentace strojů, kde by mohly vyniknout ve své technické i optické kráse. Přirovnání k prezentaci automobilů na automobilovém veletrhu je na místě.

Industry 5.0 a vyšší

Průmysl 4.0 žije. Sice už není marketingovým tahákem, ale tento pojem se stále objevuje u řady výrobců, popř. je vysvětlován obsah toho, co pod tímto pojmem daná firma nabízí. V roce 2015 jsem v rámci hodnocení EMO „laškoval“ na téma, kdy už přestane být „in“ pojem Industry 4.0 a budeme se předhánět v tom, kdo/co bude Industry 5.0 ready. Příkladem „unikátního“ poutače a sousloví může v letošním roce být: „Platform Mares 4.0+, digital intelligence. Now digital Industry 4.0 ready for Industry 5.0.“ Tři technické revoluce trvaly desítky let, mezi čtvrtou a pátou máme čtyři roky. Při uvažování zrychlování tempa doby, mezi pátou a šestou technickou revolucí to budou už jen dva roky? Do dalšího veletrhu EMO? Že technika, technická a firemní realita uživatelů strojů je pojmoslovectví na hony vzdálené, ví každý výrobce strojů, který v poslední době dodával stroje například do Itálie. Dle tamní dotační legislativy Industry 4.0 ready stroj je ten, který je připojen do podnikové informační sítě.


Industry 4.0 už není „in“. Nástup páté průmyslové revoluce se nezadržitelně přiblížil.

Obrábění spojené s prestiží

V roce 2019 se naplno ukázal status quo: „Kdo nevyrábí pro letecký průmysl, jako by nebyl.“ Bezpočet výrobců mělo na stáncích příklady leteckých dílců, typicky trupů letadel a křídel (prezentováno převážně na fotografiích), podvozků a zejména leteckých proudových motorů. Bez ohledu na to, abych se zabýval jednotlivými stroji, přikládám sérii obrázků od firem MCM, Breton, DMG Mori, Bromford Group, Makino, na kterých si lze učinit představu, o jak rozměrné a tvarově komplikované dílce jde. O těžké obrobitelnosti materiálů ani nemluvě. O prestiži spojené s jejich obráběním rovněž. Výrobci strojů zaměřující se na automobilový průmysl, medicínu atp. samozřejmě chválili své produkty v souvislosti s těmito obory.
Italská firma MCM se dlouhá léta specializuje na letecký průmysl.

Zvyšování multifunkčnosti strojů

Technologická a technická vybavenost jsou oblasti, u kterých se dále zastavíme. Multifunkční stroje jsou zajisté fenomén. Plnohodnotná realizace všech třískových operací na jednom stroji je (vysněný) ideál uživatele a noční můra výrobců strojů. Dobře se principy multifunkcionality stroje povedlo aplikovat u strojů pro malé součástky. Stroje pro větší a velké obrobky je postupnými kroky dohánějí, ovšem dokonalé integrace různých typů strojů (operací) do jednoho jen tak nedocílí. Příkladem technického řešení, které prostřednictvím technologického vybavení co nejvíce respektuje potřeby výrobní operace, mohou být frézovací hlavy firmy Ahea. Ahea k frézovacím strojům nabízela pět typů hlav ve více než 90 technických a parametrových variantách. Firma Cytec „standardní“ frézovací hlavu s vestavným elektrovřetenem vybavila zařízením pro podpírání dlouhých nástrojů užívaných pro hluboké vrtání. Toto řešení není plnohodnotné tomu, co nabízejí specializované stroje pro hluboké vrtání (max. vrtaná hloubka 1:50D oproti 1:100D u specializovaných strojů atp.). Ale i kdyby v 50 % případů dostačovalo plošné nasazení této technologie na „univerzálních“ centrech, tato technologická variabilita výrobce specializovaných strojů pro hluboké vrtání zajisté nepotěší.

V leteckém průmyslu vedle opracování dílců vyrobených z žárupevných ocelí je stejně tak důležité opracování skořepinových, kompozitních a voštinových materiálů, které jsou jednodušeji obrobitelné (relativní pojem) a bezpochyby lehčí. Před léty firma MAG pro tyto materiály ukázala kryogenní chlazení nástrojů. Letos firma Breton v souvislosti s těmito materiály vystavovala speciální vrtací hlavici, která disponuje tříbodovým odměřováním a funkcí ustavení vrtáku do kolmé polohy. Vedle toho prezentovala řezací hlavu – ultrasonic cutting head –, která je určena pro dělení voštinových materiálů na portálovém stroji. Samozřejmostí je automatická výměna vrtacích i frézovacích nástrojů.


Úprava hlavy Cytec pro technologii vrtání hlubokých otvorů

Pátým příkladem z veletrhu EMO, který v tomto odstavci uvedu, je frézovací hlava od firmy Honor Seiki, která umožňuje výrobu ozubení v otvorech malého průměru na strojích karuselového typu. Jak výrobce uvádí, hlava je určena až pro modul ozubení 10.

Firma Toshulin na veletrhu EMO předvedla svislé obráběcí centrum na rotační součástky. Typicky se jedná o dvouosé a tříosé stroje. Vystavovaný stroj Powerturn byl vybaven souvisle řízenou hlavou v ose C (rotace okolo osy smykadla), ve které jsou upnuty nástroje. Spolu s rotací obrobku v režimu C osy se ze stroje stává centrum pro čtyřosé obrábění. Integrovaná elektrovřetena v této i dalších hlavách stroj předurčují pro vysokorychlostní obrábění.

Konfigurace stroje na míru

Technické řešení stroje, provedení a konfigurace stroje na přání zákazníka. Tomuto tlaku jsou vystaveni výrobci velkých obráběcích strojů i výrobci strojů pro produkční výrobu. Uživatel velkého stroje potřebuje maximalizovat užitek z investice, výrobce produkčního stroje se co nejvíce potřebuje přizpůsobit obráběné součástce.

Pro příklad přizpůsobení konfigurace velkého stroje lze uvést firmu Breton. Na stejné platformě (použijeme-li výraz automobilového průmyslu) je stroj vybavitelný několika variantami otočných stolů, dvěma portály a automatickou výměnou obrobků (paletizací). Obdobné realizace na veletrhu EMO vystavovala většina firem vyrábějících horizontální a svislá (frézovací) centra formou obrazových materiálů.
Obráběcí centrum Toshulin karuselového typu je schopno realizovat čtyřosé obrábění.

Produkční stroje – stroje pro hromadnou a velkosériovou výrobu – byly na veletrhu EMO 2019 přesunuty do haly 17. Také zde se vystavovatelé vydali úspornou cestou: kdo se uměl prezentovat jinými způsoby, stroj fyzicky nedovezl. Jeden z prezentovaných exponátů, stroj Multi-X od firmy Mikron, obdržel cenu MM Award (psali jsme v minulém čísle). Konfigurovatelné stroje na míru obrobku (rozměrovému typu obrobku) předvedly rovněž firmy Preci Trame, Gnutti, Picchi, Spada (stroj Compact D získal MM Award 2017), Variomatic a další. Z technického hlediska se zastavme u konstrukčního uspořádání stroje firmy Witzig & Frank. Stroj Triflex 5X patří do kategorie Rotary transfer lines. Na středový buben, na kterém jsou zavěšeny dvouosé stoly nesoucí obrobek, tvoří hlavní část stroje. Okolo jsou umístěny tříosé pracovní jednotky, které pohybují nástroji, jež jsou upnuty v revolverových hlavách. Na rozdíl od konkurenčních strojů, nemusejí být díky dvouosým stolům pracovní jednotky umístěny paprskovitě k polohovacím jednotkám. Uživatel stroje si může stroj konfigurovat podle počtu pracovních jednotek, polohovacích jednotek (stolů) či počtu nástrojů v revolverových hlavách.

Kategorie strojů, na které se „zapomíná“

Aditivní technologie byly na EMO velmi propagovány. Naproti tomu substraktivní nekonvenční obrábění si rovněž našlo místo na výsluní. V jedné z hlavních hal firma ONA propagovala „alternativní“ přístup k výrobě těles plynových turbín (dílce u leteckých motorů typu housing). U vystavovaného dvousuportového stroje se chlubí úběrem 2 600 mm3.min-1. Na místě prezentované uhlíkové elektrody měly velikost přibližně 500 mm x 250 mm. Vedle toho výrobci tzv. drátořezek dospěli do stavu, kdy zvládají výrobu komplikovaných vícerozměrných řezů s velkou přesností. Samozřejmostí je výroba tvarově složitých zámků pro lopatky turbín. Konkurují tak výrobě zámků frézováním stromečkovými frézami. Tato kategorie strojů je ve spojení s veletrhem EMO poněkud mediálně „opomíjená“. Přitom elektroerozivních strojů na veletrhu bývá spousta.


Nekonvenční obrábění těžce obrobitelných materiálů prezentovala firma Ona.

O proměnách veletrhu EMO v souvislosti se změnami ve výrobní technice není pochyb. Největší změny již řadu let vyvolává digitalizace. Digitalizace strojů, procesů i dílčích částí. Kdo před pár lety předpovídal, že samotný nástroj (Capto/HSK stopka-držák) bude mechatronické zařízení plné diagnostických funkcí? Na závěr nelze než konstatovat, že EMO je stále tím nejlepším místem pro cestu za špičkovou (výrobní) technikou. Přitom pořád platí, že do výrobních hal výrobců letadel, automobilů a dalších se jen tak nedostanete.

Automatizace toku materiálu

Na veletrhu EMO 2019, stejně jako na CIMT 2019 v Pekingu asijskými výrobci, bylo vystavováno velké množství autonomně se pohybujících se mobilních platforem pro zajištění toku materiálu a manipulace s vyráběnými dílci. Mimo uvedené obrázky, platformy vystavovaly firmy Bosch, Stäubli, Hyunday Wia.

 

Lubomír W. Novotný

Lubomir.Novotny@toshulin.cz

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Novinky z veletrhů a výstav
Automatizace, regulace
Nekonvenční technologie
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: