Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Dáma v nejlepších letech
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Dáma v nejlepších letech

Drátová řezačka Robofil 240/440 s obráběním ve vodní lázni je zařízením pro mnohostranné využití v nadstandardní kvalitě jak v nástrojárnách, tak i v přímé výrobě.

Padesát let není z pohledu historie žádnou významnou veličinou. V historii strojírenské firmy a zejména firmy zabývající se tak speciálním a mladým oborem, jako je elektroerozivní obrábění, jde však o významný mezník v její existenci. Toto významné výročí oslaví v letošním roce jeden z největších výrobců elektroerozivních zařízení - švýcarská firma Charmilles.

Novinky od Charmilles

Pro strojírenskou firmu, která již tradičně stojí v čele vývoje v daném oboru, je pochopitelně tak významné výročí důvodem pro uvedení novinek. U Charmilles vzali tuto pobídku opravdu vážně a začali s přípravou již minulý rok. EMO 2001 v Hannoveru signalizovalo řadu významných změn v produkci firmy. Firma zde vystavovala kompletní řadu nových
drátových řezaček střední třídy Robofil 240 a 440 s obráběním ve vodní lázni a novou řadu stále oblíbených řezaček s koaxiálním výplachem řady Robofil 390 a 690. Tato dvě
technologicky rozdílná řešení mají mnoho společných prvků. Jde například o kompletně nový řídicí systém řady Millenium, avantgardní způsob přípravy drátu pro automatické navlékání, úsporné řešení filtrace dielektrické kapaliny atd. V letošním roce je s velkým zájmem očekávána řada drátových řezaček s novým generátorem a hloubiček vybavených novým řídicím systémem.

Drátořezačka Robofil 240/440

Podívejme se nyní alespoň na jeden z výše jmenovaných strojů poněkud podrobněji.
Drátová řezačka Robofil 240/440 s obráběním ve vodní lázni je zařízením pro mnohostranné využití v nadstandardní kvalitě jak v nástrojárnách, tak i v přímé výrobě. Samotná koncepce stroje, kde veškeré zatížení dané tíhou obrobku spočívá přímo na základu stroje a pohybové prvky nejsou tímto zatížením namáhány, respektuje současný trend ve vývoji forem, který směřuje ke stále větším rozměrům výlisků. Kompaktní uzavřený stůl je další podporou této koncepce. Maximální hmotnost obrobku 750 kg u menšího ze strojů a 1500 kg u většího jen dokládá úspěšnost tohoto řešení. Exkluzivní mechanická konstrukce (patent CT) se stejnými pojezdy horní i dolní hlavy umožňuje řezání 30° koniky na plnou výšku osy Z.
Konstrukční lahůdkou a zároveň ukázkou nekonvenční jednoduchosti je řešení modulu přípravy drátu pro automatický návlek CT Thermocut system. Konstrukce modulu s vyloučením mechanických částí omezuje možnost poruchy na minimum, zaručuje 100% úspěšnost automatického návleku a výrazně přispívá k rentabilitě výroby. Vysokovýkonná čerpadla jsou zárukou rychlého napouštění a vypouštění pracovní vany a programovatelné nastavení výšky vodní hladiny je další podporou trendu bezobslužného nasazení CNC strojů.
Vybavení antikolizním systémem a přesné bezúdržbové odměřování optickými skleněnými pravítky je již léta standardem pro všechna zařízení firmy Charmilles.

Řídicí systém stroje

Samotnou kapitolou je pak nový řídicí systém. Již rozhraní člověk/stroj je řešeno velmi komfortně dotykovou obrazovkou. Řadu funkcí lze vyvolat a ovládat pouhým poklepem na ikonu znázorněnou na obrazovce. Vysoce výkonný PC umožňuje dialog na bázi Windows NT. V databázi stroje najde personál veškeré informace potřebné k provozu a údržbě zařízení. Integrované expertní systémy CT Expert, Pilot Expert a Profil Expert podporují maximální využití bezzásahového řízení stroje a tím i možnost využití bezobslužného provozu v co největší šíři. Samozřejmou součástí výbavy je i kompletní dokumentace údržby v databázi stroje, stejně jako veškerá data upozorňující obsluhu na nutnost periodické výměny spotřebního materiálu a opotřebitelných dílů. Seznam těchto dílů současně s jejich fotografickým vyobrazením, katalogovým číslem a přesným návodem k údržbě je rovněž výrazným příspěvkem k omezení ztrátových časů. Přímé připojení stroje na internet dává obslužnému personálu možnost rychlého spojení se servisním a poradenským centrem a v neposlední řadě i možnost rychlých objednávek spotřebního materiálu přímo ze stroje. Společně se systémem chybových hlášení a autodiagnostikou systému nabízí servisnímu personálu široké možnosti k zásahům bez nutnosti výjezdu a omezení odstávky zařízení na minimum.
To je tedy velmi stručný popis jedné z novinek firmy Charmilles, jejichž dovozcem je společnost Zenit. Jaké jsou ty ostatní? Jejich představení se již chystá. Těšme se na jaro 2002.

Další články

Obráběcí stroje a technologie
Nekonvenční technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: