Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Desatero pro export - Příprava na export
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Desatero pro export - Příprava na export

Počínaje tímto vydáním vám předkládáme první díl malé poradny pro začínající exportéry – celoroční seriál připravený ve spolupráci s agenturou CzechTrade. Cílem našeho „desatera“ je seznámit zájemce z řad malých a středních firem, které v sobě tuší dosud nevyužitý exportní potenciál, se základními informacemi, na něž by se při zvažování, zda se do vývozu pustit, nemělo zapomenout. Ambicí seriálu není poskytnout vyčerpávající odpovědi na všechny související otázky, ale jeho smyslem je nastínit, oč by se měl začínající exportér přednostně zajímat, případně v obecných rysech uvést možné scénáře a postupy.

Problematika exportu je velmi různorodá. Jinak se vyváží do Evropské unie, jinak do Vietnamu nebo Jižní Afriky. Velké jsou samozřejmě i rozdíly v exportu různých druhů zboží. Prodej softwaru do zahraničí se bude značně lišit od prodeje osobního auta, obráběcího stroje nebo motorového oleje.

Prvním tématem, o kterém bychom se chtěli zmínit, je firemní business plán. U něj je vhodné provést revizi profilu společnosti, která se skládá z posouzení podnikání z hlediska produktu, obchodních procesů, zdrojů a role exportu při dosahování firemních cílů.

Produkt

Zásadní otázkou je, zda je váš výrobek vhodný pro export. Tedy zda zahrnuje klíčové charakteristiky a výhody, jež ho dělají atraktivním pro potenciální zákazníky v zahraničí. Z toho vyplývají nutné nebo vhodné změny produktu požadované na jednotlivých zahraničních trzích. Zde je zapotřebí zvážit změny, které bude potřeba provést pro exportní trhy. Jedná se o změny designu, balení, velikosti balení, o případnou změnu obchodní značky, označování zboží, překonstruování obsahu atd. Dalším důležitým bodem je výrobní kapacita (viz Zdroje).

Obchodní procesy

Dále je potřeba posoudit, zda exportní zájmy nějakým způsobem změní základní principy vašeho podnikání. V tomto ohledu je třeba zaměřit se především na obchodní procesy, kterým se budeme věnovat v jednom z příštích čísel.

Role exportu

Při určování role exportu je potřeba položit si několik základních otázek:

  • Jakou roli bude hrát export v mém podnikání?
  • Chci zvýšit profit?
  • Chci zvýšit objem tržeb?
  • Hodlám rozšířit zákaznickou základnu?
  • Jakou předpokládám návratnost investic?
  • Za jak dlouho předpokládám, že bude provoz v zahraničí soběstačný a udržitelný?

Zdroje

Mezi zdroje, které je potřeba před zahájením exportu analyzovat, patří finanční, lidské, materiální a výrobní. Z hlediska finančních zdrojů je potřeba podrobně popsat výši marketingového rozpočtu a způsob jeho využívání. Zásadní je nezapomenout zahrnout náklady na návštěvy cizích trhů (alespoň 2x za rok), propagační materiály, poplatky za „zalistování“, školení zahraničního personálu atd. Dále je užitečné určit, jak firma vyřeší cash flow pro potenciálně velké objednávky. To se týká doby, po niž musí firma hradit výdaje, aby splnila dodávku, ale doposud nemá od zákazníka zaplaceno. Posledním tématem finančních zdrojů je udržitelnost rozpočtu na export. Firma musí unést výdaje spojené s rozvojem exportu ve střednědobém horizontu do doby, než zahraniční prodeje začnou generovat zisk. Je vhodné tuto dobu předem definovat. Téměř vždy zabere rozvíjení exportních aktivit víc času, než se původně plánovalo.

Lidské zdroje zahrnují zaměstnance a management s relevantními zkušenostmi. Zde je potřeba vyčíslit, zda bude potřeba získat další pracovníky, např. marketingového specialistu pro export, prodejce nebo výrobní personál. U materiálních zdrojů je zásadní komunikace s dodavateli a znalost kapacity jejich dodávek v čase. Často je nutné nebo alespoň dobré mít alternativy za individuální dodavatele. Z pohledu produkce je třeba zabývat se dopodrobna volnými výrobními kapacitami, včetně jakýchkoli sezonních výkyvů a vytvořit tak základ pro důležité diskuze s potenciálními zákazníky nebo obchodními partnery. Díky nabytým informacím byste měli získat jistotu, že budete schopni dodat požadované zboží v daném množství a čase. Pokud máte málo volných kapacit, pak je potřeba naplánovat jejich zvýšení, abyste mohli dostát potenciálním obchodním závazkům. Čekat až na okamžik, kdy dostanete objednávku, bude s největší pravděpodobností znamenat, že již bude na tyto úvahy příliš pozdě.


Příště se budeme věnovat stanovení optimální exportní strategiePartnerem seriálu Desatero pro export je agentura CzechTrade, která nabízí služby exportérům ve svých více než padesáti zahraničních kancelářích nacházejících se na všech kontinentech. Pokud byste měli konkrétní dotazy týkající se vašeho exportu, můžete se obrátit přímo na její pracovníky, kteří jsou schopni poskytnout radu nebo pomoc. Konkrétní kontakty na jednotlivé zahraniční kanceláře či pražskou centrálu získáte na www.czechtrade.cz.


CzechTrade

PhDr. Miroslav Manďák

miroslav.mandak@czechtrade.cz

Další články

Management a řízení
Exportní příležitosti

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: