Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Desatero pro export: Státní podpora exportu podruhé
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Desatero pro export: Státní podpora exportu podruhé

Náš seriál, který pro vás připravuje agentura na podporu exportu CzechTrade se dostal do svého finále. V dnešním závěrečném díle se na státní podporu exportu podíváme z pohledu aktivit proexportních zahraničních asistencí.

Asistenční služby v zahraničí obvykle realizují pracovníci kanceláří CzechTrade a zastupitelských úřadů ČR. Agentura CzechTrade poskytuje specifické informace o teritoriu a realizuje individuální průzkumy trhu. Hlavní náplní práce je pak vyhledávání potenciálních obchodních partnerů (obvykle distributorů, agentů nebo klientů), vyhledání a kontaktování zodpovědné osoby, představení české firmy a ověření zájmu o spolupráci s českým podnikem. S firmami, které projeví zájem o spolupráci, pak pracovníci kanceláře CzechTrade organizují setkání s českými zástupci. V návaznosti na domluvená jednání pak vytvoří harmonogram cesty zástupce českého exportéra, zajistí logistiku a podle potřeby asistují přímo na jednáních. Tyto služby pak zahraniční kanceláře CzechTrade poskytují i v kombinaci s účastí českých vývozců na místních veletrzích, tedy domlouvají schůzky přímo na veletrhu, případně organizují navazující cestu do teritoria a podobně. CzechTrade se zaměřuje na B2B (business to business) vztahy mezi českými a zahraničními firmami.

Na rozdíl od CzechTrade se zastupitelské úřady ČR primárně věnují vztahům mezi státními orgány cizího státu a českou veřejnou správou nebo českými firmami. Jedná se o propojení s ministerstvy, kontrolními úřady, státními podniky atp. V teritoriích, kde nejsou kanceláře CzechTrade, se zastupitelské úřady věnují i agendě zahrnující vztahy mezi českými a zahraničními soukromými subjekty. V praxi kanceláře CzechTrade a zastupitelské úřady sdílejí informace a úzce spolupracují.

Projekty na podporu ekonomické diplomacie

Ministerstvo zahraničních věcí prostřednictvím projektů na podporu ekonomické diplomacie uskutečňuje různé aktivity v zahraničí, v sektorech důležitých pro český export. Jejich realizace primárně spadá pod zastupitelské úřady ČR. Jedná se o oborové prezentace, business fóra, semináře, podnikatelské mise atd. Konkrétní podoba těchto projektů se pak odvíjí od jednotlivých teritorií, sektorového zaměření, zapojených institucí apod.

Státní podpora financování exportu

Česká exportní banka (ČEB) poskytuje českým vývozcům financování, případně další finanční služby spojené s exportem. Služeb ČEB se nejvíce využívá v případech exportu do rizikovějších teritorií nebo vývozu specifických komodit. Jinými slovy se jedná o případy, které by soukromé banky považovaly za příliš rizikové nebo je v nich vyžadována účast státní banky dodavatele. ČEB nicméně spolupracuje i se soukromými bankami.

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) je úvěrová pojišťovna poskytující pojištění financování vývozu českých firem. Podobně jako ČEB, EGAP poskytuje své služby v případech, které komerční pojišťovny nezpracovávají kvůli vysokému riziku. Jedná se o export do komerčně nepojistitelných zemí a středně a dlouhodobých úvěrů. EGAP spolupracuje jak se svojí partnerskou institucí ČEB, tak se soukromými bankami poskytujícími exportní financování.

Kromě výše zmíněných aktivit je možné zúčastnit se oficiálních podnikatelských misí, podnikatelských fór v zahraničí nebo v ČR atp. Tyto aktivity organizují různé instituce, nejčastěji Ministerstvo zahraničních věcí, CzechTrade a Ministerstvo průmyslu a obchodu a podmínky jejich účasti pak vyhlašují právě tyto instituce. Další aktivitou, která se organizuje s cílem podpořit export, jsou tzv. Sourcing days. Jedná se o setkání firem s nákupčími, které vyhledají a pozvou zástupci zahraničních kanceláří CT, a kteří přijedou do ČR, aby se setkali s potenciálními českými dodavateli. Akce organizuje CzechTrade a přihlásit se na Sourcing day je možné prostřednictvím Kalendáře akcí na portálu BusinessInfo.cz, podobně jako v případě veletrhů.

Tým Česko nabízí firmám podporu státních institucí

Šest státních institucí, které podporují české podnikatele, ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu společně vytvořilo Tým Česko. CzechTrade, CzechInvest, Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost a Technologická agentura ČR zareagovaly na výzvy trhu a potřeby firem, a společně nabízejí komplexní podporu. Každý z členů Týmu Česko poskytuje českým podnikatelům jedinečnou nabídku služeb. Hlavním cílem Týmu Česko je zjednodušit přístup firem k nabízené státní podpoře, ať už sdílením best practices, vytvářením navazujících produktových řetězců, nebo využitím synergie sdílených produktů a služeb na podporu českých podnikatelů.

Tým Česko se prezentoval na říjnovém Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde se pro podnikatele konala druhá konference s názvem Sdílená podpora podnikání v praxi. Za přítomnosti ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové bylo podepsáno memorandum o sdílené podpoře podnikání a platforma Týmu Česko se rozrostla o sedmého člena – agenturu CzechTourism.

Tým Česko iniciuje praktické kroky, kterými chce pomoci firmám v jednotlivých fázích podnikatelského cyklu – od nápadu přes výzkum a vývoj až po expanzi na zahraniční trhy. Vznikl proto tým key account manažerů, kteří se vzájemně školí v produktové nabídce celého portfolia služeb a každý z nich dokáže poradit zájemci kam se obrátit. Více informací a přehled služeb na www.tym-cesko.cz.

CzechTrade

PhDr. Miroslav Manďák

marcela.havlova@czechtrade.cz

Další články

Management a řízení
Exportní příležitosti

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: