Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Desatero pro export: Státní podpora exportu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Desatero pro export: Státní podpora exportu

V České republice je státní podpora exportu zajišťována několika spolupracujícími institucemi. Jsou to agentura CzechTrade, Česká exportní banka a vývozní pojišťovna Egap, zastupitelské úřady (spadající pod Ministerstvo zahraničních věcí), Ministerstvo průmyslu a obchodu, oborové organizace, svazy a komory. Další organizace se pak problematiky exportu mohou dotýkat i přesto, že se nejedná o jejich primární agendu (CzechInvest, Ministerstvo zemědělství, TA ČR atp.). V následujícím oddíle si velmi stručně vysvětlíme, co která instituce dělá a s čím se na ně mohou podnikatelé obracet. Článek rozdělíme nikoli podle institucí, ale podle témat, která příslušné organizace zpracovávají.

Vzdělávání

Vzdělávání pro vývozce zajišťuje v rámci státní podpory především agentura CzechTrade. Prostřednictvím odborníků z praxe, teritoriálních specialistů a profesionálních lektorů jsou realizovány exportní konference a teritoriální semináře, odborné semináře a firemní školení na zakázku. Exportní konference a teritoriální semináře jsou zpravidla organizovány ve spolupráci se zahraničními kancelářemi CzechTrade. Jejich ředitelé na nich prezentují teritorium, ve kterém působí, aktuality, příležitosti pro české exportéry, specifika obchodování a další důležité informace. Podobné vzdělávací akce organizují i další instituce, například ministerstva, Mezinárodní obchodní komora, jež zvou rovněž odborníky působící v příslušných teritoriích.

Agentura CzechTrade dále zajišťuje sérii odborných seminářů zaměřených na mezinárodní obchod, na které se může přihlásit kdokoli a jež jsou často bezplatné. Příklady probíraných témat:

 • Jak být úspěšný (nejen) na veletrhu;
 • Dodací položky Incoterms;
 • Chyby v praxi mezinárodního obchodu;
 • Efektivní propagační materiály;
 • Obchodní vyjednávání a rétorika;
 • Prognóza a porozumění kurzu koruny;
 • PR jako podpora obchodu;
 • Průmyslový design aj.
 • Velmi flexibilní variantou vzdělávání jsou firemní školení na míru, která reflektují konkrétní zadání ze strany firmy, co se týče obsahu i rozsahu. Příklady firemních školení na míru:
 • Specifika obchodního jednání a exportní příležitosti v teritoriu;
 • Interkulturní management;
 • Business etiketa;
 • Řízení obchodu a rizik;
 • Incoterms, clo, DPH v mezinárodním obchodě;
 • Financování exportu a řada dalších.


Autor seriálu Miroslav Manďák celý svůj dosavadní profesní život zasvětil oblasti exportu se specializací na latinskoamerické trhy. Nejprve v komerční sféře (Frontera, Fermat či sdružení portugalských firem v ČR aicep Portugal Global) a následně v roce 2010 odešel do agentury CzechTrade, kde mj. téměř šest let působil jako ředitel kanceláře Mexico City. Od letošního léta vede zahraniční kancelář CzechTrade v Brazílii.


Informační a poradenská činnost

Zřejmě nejobsáhlejším informačním zdrojem z pohledu exportu je oficiální portál pro podnikání a export BusinessInfo.cz spravovaný agenturou CzechTrade. Najdete zde užitečné informace týkající se exportu a aktuality ze světa zahraničního obchodu. Informace jsou doplňovány odborníky z ČR i ze zahraničí. Kromě konkrétních aktualit jsou k dispozici i exportní příležitosti, které vyhledali pracovníci kanceláří CzechTrade ve světě nebo zaměstnanci českých zastupitelských úřadů. Tento portál nabízí i souhrnné teritoriální informace, ucelené dokumenty zpracovávané zastupitelskými úřady, které obsahují profily jednotlivých teritorií z pohledu ekonomiky a obchodu. Na portále BusinessInfo.cz najdete také kontaktní údaje na relevantní instituce podporující export a podnikání v ČR a mnoho ekonomických aktualit.

V případě, že byste chtěli s někým osobně projednat svou exportní strategii nebo se dozvědět víc informací přímo ze zahraničí, kromě kontaktních informací z portálu BusinessInfo.cz můžete využít služby jedné z našich kontaktních platforem. Jedná se o Klientské centrum pro export umístěné v Praze nebo regionální kanceláře, které se nacházejí v krajských městech ČR. V klientském centru můžete konzultovat se zástupci Ministerstva zahraničních věcí, MPO a CzechTrade, zatímco v regionech se setkáte se zástupci agentur CzechTrade a CzechInvest.

Kromě toho je možné využít konzultačních dnů, během kterých si můžete pohovořit s ekonomickými diplomaty ze zastupitelských úřadů a s vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade. Konají se jednou ročně, zpravidla poslední týden v červnu. Mimo to se dvakrát do roka, v únoru a na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, pořádají tzv. meeting pointy, kde si můžete domluvit individuální schůzku s řediteli kanceláří CzechTrade z teritorií svého zájmu.

Příště budeme pokračovat v tématu státní podpory exportu.Partnerem seriálu Desatero pro export je agentura CzechTrade, která nabízí služby exportérům ve svých více než padesáti zahraničních kancelářích nacházejících se na všech kontinentech. Pokud byste měli konkrétní dotazy týkající se vašeho exportu, můžete se obrátit přímo na její pracovníky, kteří jsou schopni poskytnout radu nebo pomoc. Konkrétní kontakty na jednotlivé zahraniční kanceláře či pražskou centrálu získáte na www.czechtrade.cz.


CzechTrade

PhDr. Miroslav Manďák

miroslav.mandak@czechtrade.cz

Další články

Management a řízení
Exportní příležitosti
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: