Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Desatero pro export: Veletrhy a výstavy
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Desatero pro export: Veletrhy a výstavy

V dalším díle exportního seriálu, který v letošním roce na stránkách MM Průmyslového spektra publikujeme, se zaměříme na výstavy a veletrhy. Účast na zahraničním veletrhu může pro exportéra vyústit v reálný obchodní případ. Výsledek se nicméně může dostavit až ve středně nebo dlouhodobém horizontu. Aby se prodejů dosáhlo, zásadní je nepodcenit osobní kontakt s potenciálními odběrateli.

Při plánování účasti na veletrzích je v první řadě zapotřebí zvolit si ten správný. Výběr obvykle závisí na cíli, který má participace splňovat. Nejčastěji se jedná o proniknutí na trh nebo podporu odbytu produktu na trhu. V této souvislosti je vhodné zvážit, komu je veletrh určen. Tedy kdo budou vystavovatelé a kdo návštěvníci. Dalším zásadním faktorem ovlivňujícím rozhodování o účasti je cena. Do ceny se obvykle promítají náklady na plochu a stavbu stánku (vč. návrhu, vybavení, úklidu atd.), marketing (umístění v oficiálním katalogu, výroba promočních materiálů, vzorky, kontraktovaný personál) a logistika (náklady na dopravu zaměstnanců, ubytování, diety atp.). Při zvažování o participaci je pak vhodné porovnat tyto náklady s dalšími alternativami a vyhodnotit si jejich očekávané přínosy (např. podpořit distributora nebo agenta na jeho stánku).

V rámci veletrhu není dobré se spoléhat pouze na kontakty získané během veletrhu od procházejících návštěvníků, ale vyplatí se připravit si harmonogram schůzek na stánku, případně cestu na zahraniční veletrh rozšířit o návštěvu potenciálních obchodních partnerů.

České firmy mohou počítat se státní podporou účasti na vybraných veletrzích a výstavách v zahraničí. První možností je společná účast českých firem na veletrhu zajišťovaná agenturou CzechTrade. Jedná se o participace na zahraničních veletrzích, které organizují zahraniční kanceláře CzechTrade. Agentura zajišťuje veškerou přípravu veletrhu a zpravidla nabízí další služby spojené s aktuálními plány českých firem při pronikání na příslušný trh. V první řadě jsou pracovníci kanceláří schopni vyhledat českému exportérovi potenciální obchodní partnery, tyto zahraniční podniky oslovit, představit českou firmu a pozvat ji na stánek. Kromě kontaktů spojených s veletrhem se pak služba často rozšiřuje o návaznou cestu po dalších potenciálních partnerech, kteří na veletrhu nebyli. Může se také jednat o firmy, které by českým zástupcům chtěly prezentovat svoje zázemí, výrobu apod.Autor seriálu Miroslav Manďák celý svůj dosavadní profesní život zasvětil oblasti exportu se specializací na latinskoamerické trhy. Nejprve v komerční sféře (Frontera, Fermat či sdružení portugalských firem v ČR aicep Portugal Global) a následně v roce 2010 odešel do agentury CzechTrade, kde mj. téměř šest let působil jako ředitel kanceláře Mexico City. Od letošního léta vede zahraniční kancelář CzechTrade v Brazílii.


Další možností je využít projektu NOVUMM, který poskytuje podporu malým a středním podnikům (dále MSP) se zaměřením na prioritní obory českého průmyslu. Jedná se o účasti na zahraničních veletrzích, které jsou spolufinancovány Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Jedná se o cca 100 veletrhů ročně, na kterých podpora poskytovaná jedné firmě dosahuje až 80 000 Kč.

Podobným projektem je NOVUMM KET, který podporuje MSP se zaměřením na oblast klíčových technologií a je rovněž spolufinancován ze zdrojů EU. V rámci NOVUMM KET se organizuje cca 50 účastí za rok s tím, že na veletrzích se pak koná doprovodná akce (např. seminář prezentující české technologie). Podpora může dosáhnout až 90 000 Kč.

Oficiální účast ČR, kterou organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále MPO), umožňuje českým firmám získat výstavní plochu, stánek, zajištění technických a jiných souvisejících služeb, včetně doprovodného programu. Konkrétní způsob podpory pak závisí u každého veletrhu na kategorii akce, počtu přihlášených vystavovatelů, dostupné veletržní ploše a finančních zdrojích MPO. Z pohledu firem se obvykle jedná o finančně nejvýhodnější formu podpory veletrhů.
Informace o všech zmíněných podporovaných veletrzích můžete najít na stránkách BusinessInfo.cz, v sekci Kalendář akcí.Partnerem seriálu Desatero pro export je agentura CzechTrade, která nabízí služby exportérům ve svých více než padesáti zahraničních kancelářích nacházejících se na všech kontinentech. Pokud byste měli konkrétní dotazy týkající se vašeho exportu, můžete se obrátit přímo na její pracovníky, kteří jsou schopni poskytnout radu nebo pomoc. Konkrétní kontakty na jednotlivé zahraniční kanceláře či pražskou centrálu získáte na www.czechtrade.cz.


CzechTrade

PhDr. Miroslav Manďák

miroslav.mandak@czechtrade.cz

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Management a řízení
Novinky z veletrhů a výstav
Exportní příležitosti

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: