Témata
Reklama

Design jako značka českého průmyslu

Vydavatelství MM publishing je hrdým partnerem designéra Martina Tvarůžka a blahopřeje mu k dalšímu úspěchu v prestižní soutěži Red Dot Award.

Tento článek je součástí seriálu:
Podnikatelské příběhy
Díly
Karel Sedláček

Celý život se věnuje popularizaci vědy a techniky. Promoval na Fakultě sociálních věd UK v Praze. 
V letech 1960 až 1968 pracoval v plzeňském rozhlasovém studiu, potom až dokonce roku 1989 byl nejprve redaktorem pro vědu a techniku a později zástupcem šéfredaktora deníku Svobodné slovo. Po krátkém působení jako šéfredaktor nakladatelství Melantrich byl redaktorem a hlasatelem Rádia Svobodná Evropa až do ukončení vysílání české redakce v roce 2002. Externě spolupracoval s celou řadou českých a slovenských odborných časopisů a s Českým rozhlasem.  
Vědeckotechnická témata popularizoval v knihách Laser v mnoha podobách (Praha, 1982), Pod šifrou 2001 (Praha 1984), Atom skrývá naději (Praha 1987 - spolu s Janem Tůmou). Historii unikátní rozhlasové stanice shrnul v knize Volá Svobodná Evropa (Praha 1993). Vzpomínky na konec komunistického režimu ve Svobodném slově a vydavatelství Melantrich obsahuje publikace Balkon, fenomén listopadu 1989 ( Praha 2010 - spoluautor Milan Nevole). Události okupace Československa v srpnu 1968 přibližuje publikace Vzpomínky na Plzeň – Čas lámání chleba a charakterů (Praha 2011). V roce 2018 vydal soubor cestopisných reportáží a fejetonů Toulky s Karlem Amerikou.

Jak získat designérského Oscara

Naše setkání před dvěma lety jsme mohli začít radostně, a sice upřímnou gratulací. Martin Tvarůžek totiž získal ocenění v kategorii Industry, machinery and robotics v prestižní celosvětové soutěži designérů Red Dot Design Award, kterou vypisuje Design Zentrum Nordshein Westfalen pod názvem Červený bod. Už řadu let nabízí platformu měřit se s nejlepšími ve svém oboru.

Soutěž, jež má domicil v Německu, bývá někde nazývána designovým Oscarem. Může se pochlubit dlouholetou tradicí. Vznikla v Essenu v roce 1954 a v porotě zasedají uznávaní odborníci a specializovaní žurnalisté. Oceněné práce jsou celý rok vystaveny v jejím muzeu designu.

Reklama
Reklama
Mgr. art. Martin Tvarůžek, průmyslový designér. (Foto: Marek Jenšík)Dvojnásobný držitel ocenění Red Dot Design Award ve strojírenské kategorii:


„Celý život jsem fascinován bezchybně fungujícím systémem, dokonalými celky a propracovanými detaily rostlinné i živočišné říše. Největší obdiv a respekt chovám ke kočkovitým šelmám. Jejich hravost, zvídavost, svobodomyslnost a výjimečné fyzické parametry jsou pro mne velkým zdrojem inspirace. Při tvorbě designu obráběcího centra TOS FRU jsem se snažil propojit svět vyspělé techniky a těchto emocí. Také proto se kontury kočičích vousků odrážejí v designu nosné části opláštění dominantního uzlu saně–vřeteník.“

Podpora schopnosti konkurovat

Nyní jsme opět měli příležitost k blahopřání. Tento špičkový designér totiž znovu získal vítězství za návrh obráběcího stroje pro TOS Kuřim. Designové řešení podtrhuje kvalitu výroby a řeší její praktičnost, životnost či nákladovost.

Portálové obráběcí centrum TOS FRU, výrobce: TOS Kuřim, ocenění: Red Dot Winner 2017. (Foto: Filip Šlapal)

Je to zasloužené vítězství, protože konkurence byla opravdu silná. V letošním roce přihlásilo do 47 kategorií svoje inovace produktů více než 5 500 výrobců a designérů z 54 zemí. Na několik dní byla do Essenu svolána hodnotitelská komise tvořená 39 experty z celého světa, která individuálně posuzovala každý z přihlášených projektů.

České strojírenství se díky Tvarůžkovi na světové scéně zaskvělo. Máme nejen silnou tradici, ale také moderní produkci a chytrý průmyslový design zvyšuje konkurenceschopnost českého průmyslu. Díky kvalitnímu designu strojírenského stroje může například dojít k úspoře energie, zrychlení výrobního procesu či snížení nemocnosti zaměstnanců, kteří stroj obsluhují. Samozřejmou součástí kvalitního designu je i estetická a kreativní složka. Spolupráce s průmyslovými designéry na vývoji produktů firmám pomáhá produkci inovovat a modernizovat, proto je podle Svazu průmyslu a dopravy ČR důležitá.

Design je komplexní péčí o produkt a integrujícím prvkem vývojového projektu. S ohledem na tento fakt jsem při tvorbě designu stroje vycházel z poznatků a kritérií, která jsme stanovili v úvodní analytické fázi projektu. Patří mezi ně ergonomie, funkční a uživatelské aspekty a v neposlední řadě také ambice produktu. Mojí úlohou proto bylo vytvořit design obráběcího centra, který odrazí výjimečné postavení TOS FRU v portfoliu výrobce a v kontextu současných strojů na světových trzích zákazníka zaujme nejen svými technickými parametry,“ zhodnotil úspěch v soutěži Martin Tvarůžek.

Připomeňme, že Tvarůžek obdržel cenu ve stejné kategorii jako první Čech v historii poprvé v roce 2015 za design horizontálního obráběcího a frézovacího stroje Škoda FCW150, jehož výrobcem je Škoda Machine Tool. Ve stejném roce se také stal ambasadorem osvětové kampaně SP ČR Rok průmyslu a technického vzdělávání, aby prohloubil spolupráci firem se školami a podpořil technické vzdělávání.

Horizontální frézovací a vyvrtávací stroj Škoda FCW150, výrobce: Škoda Machine Tool, ocenění: Red Dot Winner 2015. (Foto: Filip Šlapal)

Oceněné obráběcí centrum TOS FRU s unikátní konstrukcí pojezdového portálu umožňuje jak soustružení, tak frézování. Multifunkčnost, která je jednou z hlavních konkurenčních výhod na světových trzích, je doplněna portfoliem automaticky výměnných vřetenových hlav. Základ stroje zůstává stejný, ale vždy je maximálně přizpůsoben potřebám zákazníka a jeho technologii obrábění.

Toto centrum umožňuje opracovat technologicky náročné a objemné součásti, jako jsou parní turbíny, lodní motory nebo součásti letadel při minimální manipulaci s obrobkem. Tím výrazně zkracuje celkový čas obrábění i velmi složitých součástí. Interiér prostorné kabiny operátora, která je vybavena vertikálním posuvem, poskytuje obsluze vysoký komfort i bezpečnost.

Robustní stroje FRU již našly svoje uplatnění např. v Kanadě, Rusku, Indii, Turecku, ale i v dalších evropských zemích.

Spolupráce s kuřimskou Toskou byla mimořádně intenzivní,“ řekl nám Martin Tvarůžek. „Ředitel společnosti Karel Linert měl jasnou vizi, kam společnost novým designem směrovat, účastnil se našich diskusí nad každým dílčím problémem, což není zcela obvyklé, ale je pro projekt samotný vždy velkou výhodou. Design stroje od počátku vedl k poměrně nekonvenčnímu tvarovému řešení v kontextu produkce dnešních výrobců a jeho vklad a rukopis je z tohoto hlediska na výsledku velmi patrný. O kvalitách šéfa technického úseku Jiřího Marka se nemusím nijak obšírně zmiňovat, jeho nespornou výhodou jsou kromě odbornosti také bohaté zkušenosti z podobných procesů, a především pak vnímání designu jako důležitého střípku v mozaice. Celý vývoj oceněného stroje TOS FRU byl i díky tomu veden správně metodicky, měl velkou dynamiku, i přesto, že se občas za pochodu některá rozhodnutí měnila, přesně to však k vývoji také patří. Moc mě potěšila také skutečnost, že se skupině Alta podařilo již podruhé s výsledky jejich práce v této prestižní soutěži uspět. To je impozantní!“

Plody spolupráce

Martin Tvarůžek spolupracuje již více než patnáct let s výrobními firmami při inovaci výrobků, strojů a zařízení. Těžištěm jeho práce je detailní studium zákaznických skupin, uživatelských, funkčních, obchodních souvislostí a jiných přesahů produktu, které pak odráží v jeho novém formálním zpracování.

Za svoji činnost byl mnohokrát oceněn v soutěži Národní cena za design, na odborných mezinárodních veletrzích aj. V Ateliéru Tvarůžek/Fiala na Fakultě architektury ČVUT v Praze vede své studenty v souladu s metodickými postupy, které si osvojil ve vlastní praxi a motivuje je rovněž k účasti v různých soutěžích. O jeho úspěších na poli pedagogickém svědčí postup šesti z nich do TOP 100 v celosvětové soutěži Electrolux Design Lab 2015 i výběr návrhů topenářské techniky Viadrus k prezentaci na festivalu designu Prague Design Week 2017 podtržený ziskem třetího místa v Ceně návštěvníka.

Výdejní stojan pro LNG, výrobce: Chart Ferox

Martin Tvarůžek objasňuje: „V případě výrobní firmy považuji produkt za základní položku v jejím budování. Vývoj každého z nich, od kartáčku na zuby, příboru až po automobil nebo obráběcí stroj je složitý proces, ve kterém hraje kreativita, v tomto případě aplikované umění čili design, klíčovou roli. Podle mých zkušeností jsou naše firmy schopny vytvořit špičková a konkurenceschopná funkční řešení. Prodeje a zisky však často neodpovídají představám majitelů a ředitelů firem. Ti si bohužel často neuvědomují, že vyspělé technické řešení je na dnešních náročných trzích samozřejmostí a bez inovací a komplexní péče, kterou je schopen poskytnout kvalifikovaný designér, se firmě nemusí dařit dobře. Je tomu tak proto, že kvalitní technické řešení nemusí zákonitě obsahovat konkurenční výhody, které mohou při výběru rozhodovat. Jejich objevování často nad rámcem samotného produktu je také mimo odbornost technického úseku. Je tedy nutné, aby se na vývoji podíleli lidé, kteří znají zákazníky a budou jim výrobky nabízet, tzn. především obchodníci, ale také kreativní složka. V úvodu projektu proto hledáme formou analytických workshopů a místních šetření negativní vlastnosti stávajícího řešení a současně jeho možné budoucí výhody. Stavíme tím vlastně zadání projektu a designér může být již v této fázi výrobci hodně prospěšný. Právě jeho nezatížený pohled, kreativní myšlení, mnohaleté studium a znalosti z oborů, jako je ergonomie, psychologie, zkušenosti z řady jiných produktových odvětví a v neposlední řadě cit a výtvarné dovednosti jsou pro úspěch většiny výrobků nepostradatelné. Komplexní péče produktu, jak se designu v nejvyspělejších zemích říká, není totiž jen o jeho tvarování. Představuje úvahu o procesech a poznatcích v celé řadě okruhů, jako je popis cílových skupin, popis prostředí, teritoriální nebo jiné odlišnosti, uživatelský komfort, konfigurace, servis atd. V každém z těchto okruhů a v mnoha dalších je možné hledat konkurenční výhodu. Tento fakt nijak nesnižuje kvalifikaci či kompetence českých konstrukčních kanceláří, vyspělý trh a nároční zákazníci však žádají od většiny výrobků přidanou hodnotu v podobě vlídných uživatelských vlastností, snadné obsluhy a manipulace, emoce a adekvátní estetiku nevyjímaje. Jak jsem měl možnost v praxi poznat, benefitů aplikace designu je rovněž několik desítek. Od zvýšení ziskovosti produktu, podpory budování značky přes průnik ke klíčovému zákazníkovi, zkrácení dodacích lhůt, zvýšení uživatelského komfortu, penetrace nových trhů, zkrácení doby montáže, snížení nákladů spojených s expedicí až ke zvýšení loajality a motivace zaměstnanců. Odmítám proto u nás celkem běžný názor, že je jakékoliv zařízení definováno svými technickými parametry a prodejní cenou. V tomto ohledu musíme mnohé zlepšit, jinak bude řadu firem i nadále sužovat věta: Máme špičkové technické řešení, neprodáváme však tolik, kolik bychom si přáli.“

Krásnou pomyslnou třešničkou na dortu v paletě nejnovějších plodů Tvarůžkovy spolupráce s průmyslem je jeho podíl na atraktivní novince mobilního operátora. Přístroj O2 Smart Box je první zařízení, které operátor vyvinul od prvotní skici až po finální podobu zcela ve vlastní režii. Spojuje nejvýkonnější modem na trhu, Wi-Fi router a zařízení pro připojení chytré domácnosti. Vše se navíc jednoduše ovládá pomocí speciálně vyvinuté mobilní aplikace.

O2 Smart Box, výrobce: O2 Czech Republic
Přepěťová ochrana MainsPro, výrobce: ComAp. (Foto: Filip Šlapal)

Prague Design Week 2017, expozice designu topenářské techniky ve spolupráci s firmou Viadrus, vystavující: Ateliér Tvarůžek/Fiala, Fakulta architektury ČVUT v Praze, termín a místo konání: 10. 4.–16. 4. 2017, Praha, Tančící dům, ocenění: Cena návštěvníka (3. místo)

Podle průzkumu má 70 % českých rodin problém s kvalitou Wi-Fi připojení, přestože má dostatečně rychlou přípojku. Zároveň mají obavy z přechodu na chytrou domácnost, kterou mají spojenou s vysokými investicemi a náročnými stavebními pracemi. Zhruba před rokem jsme se to rozhodli změnit a odhodlali jsme se k tomu, že od začátku do konce vyvineme vlastní řešení. Výsledkem je O2 Smart Box – supervýkonný modem, Wi-Fi router a zařízení pro chytrou domácnost v jednom, včetně mobilní aplikace,“ popisuje Jindřich Fremuth, ředitel Komerční divize v O2.

Kromě vynikajících technických vlastností O2 při vývoji kladlo důraz také na design. „Nechtěli jsme, aby lidé svůj modem dál schovávali na místa, odkud hůř vysílá signál. Vytvořili jsme proto vertikálně postavený modem v matně černé barvě, jehož součástí je i displej s hodinami a také jedno z nejprodávanějších zařízení u nás – meteostanice s předpovědí počasí. Pro mne je tento projekt kromě inovačního přístupu a silného vnímání potřeb zákazníka výjimečný právě tím, že se u tak technicky vyspělého zařízení jedná o český vývoj, český design a český výrobek. Od mobilního operátora bych takovou schopnost před rokem dvěma navíc stěží očekával a O2 výsledky svého vlastního výzkumu a vývoje naznačilo, jakou podporu může v budoucnu poskytovat našim výrobcům ve strojírenství například v oblasti diagnostiky nebo predikce poruch. V rámci vývojových projektů, na kterých s domácími firmami pracujeme, již o takové možnosti uvažujeme a věříme, že by se mohla stát jednou z konkurenčních výhod českých výrobců z řad strojírenství,“ doplňuje Martin Tvarůžek.

Kromě podpory při tvorbě zadání a vytvoření designu se svými partnery zpracovává řadě firem také konstrukci opláštění strojů a zařízení a zajišťuje výrobu prototypů. Nyní pokračuje se společností O2 na designu dalších zařízení a započal spolupráci se Škoda Machine Tool. Vedle toho v jeho designérském studiu probíhají s týmem lidí kolem Jána Košturiaka dokončovací práce na dvou ambiciózních projektech. „Pod vedením korporátního šéfa vývoje společnosti Embraco Norberta Bratha pracujeme na designu portfolia kondenzačních jednotek a dokončujeme design kolekce ultrazvukových čističek společnosti Notus. Ty nacházejí využití v širokém spektru služeb a provozů od optik až například k výrobcům gumových komponent pro automotive,“ doplňuje designér.

Ultrazvuková čistička NPS, výrobce: Notus, ocenění: Cena MSV Nitra 2017

První z čističek NPS byla na jaře uvedena na trh a šéf projektového týmu Ladislav Patay za ni v Nitře převzal hlavní cenu Mezinárodního strojírenského veletrhu.

Karel Sedláček

Sedlacek.Kar@seznam.cz

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 171013
Datum: 03. 10. 2017
Rubrika: Servis / Rozhovor
Seriál
Firmy
Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Ohlédnutí za MSV 2018

Jubilejní strojírenský veletrh v Brně se i letos nesl ve znamení inovací, technických i technologických novinek (často také světových premiér), ale hlavně v duchu oslav stého výročí založení Československé republiky, takže se také vzpomínalo na historické úspěchy v technice v expozici 100RIES. A není tedy divu, že partnerskou zemí bylo letos Slovensko. Na následujících řádcích přinášíme malé ohlédnutí za veletrhem, kde připomeneme některé exponáty, které v očích naší redakce za zmínku a vzpomínku stojí.

TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Co naznačila největší továrna na světě

Záruka dobrých obchodů, výkladní skříň pro mezinárodní trh, ukázka budoucnosti ve strojírenství – tak hodnotí vystavovatelé veletrh EMO Hannover 2017. Pod heslem Connecting systems for intelligent production představilo své novinky více než 2 200 vystavovatelů z 43 zemí. Tematické těžiště spočívalo v digitalizaci a propojení výrobních procesů. V centru pozornosti byly především výrobní postupy, stroje a zařízení pro zpracování a opracování kovů.

Moderní technologie v mechanice

Vyškovský výrobce teleskopických krytů, kapotáží a jiných výrobků z plechu firma Hestego společně se svojí sesterskou společností KSK Precise Motion, kuřimským výrobcem kuličkových šroubů, uspořádali pro své zákazníky a dealery z tuzemska i zahraničí Technický open house. Během třech dní se této akce zúčastnila celá řada návštěvníků z Německa, Rakouska, Švýcarska, Itálie, Turecka, Ruska, Polska a dalších zemí, kteří využili pozvání a nahlédli tzv. pod pokličku technického rozvoje a výroby samotné. Naše redakce byla též přítomna, a tak vám přinášíme malé poohlédnutí.

Letem technickým světem V

Každý den nás překvapuje zprávami z vědeckotechnické sféry, která je nám sice ve své podstatě blízká, ale přesto někdy v detailech vzdálená, protože stačíme sledovat jen svůj obor. V tomto letošním seriálu stíráme hranice úzkého zaměřeni a zlehka se dotkneme překvapivých novinek odjinud. Kdo chce vědět víc, snadno si podrobnosti najde.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit