Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Digitální podnik budoucnosti, Část 5. Klíčové schopnosti pro digitální strategii
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Digitální podnik budoucnosti, Část 5. Klíčové schopnosti pro digitální strategii

Občas mám pocit, že se historie tak trochu opakuje. Na počátku 90. let řada českých podniků po vzoru Německa začala zavádět ISO 9001, po roce 2011 pak opět podle německého vzoru naskočili čeští manažeři na plnění německé marketingové strategie zvané Průmysl 4.0. Nyní je zde vlna digitalizace, a tak se do toho opět pouští nejeden podnik.

Klíčové je však zachovat si zdravý selský rozum a připomenout si, že digitální ekonomika není primárně o slově digitální, ale o budování skvělé zákaznické zkušenosti v reálném čase. A k tomu je potřeba v podniku budovat a posilovat klíčové strategické dovednosti.Autor šestidílného seriálu o úskalích budování digitálního podniku Ing. Libor Witassek, MBA, je transformačním manažerem firem. Dlouhodobě se specializuje na oblast kybernetiky druhého řádu se zaměřením na řízení podniku jako živého organismu.

Zastával posty transformačních manažerů v globálních korporacích, byl poradcem řady prestižních společností. V loňském roce byl jmenovaný výkonným ředitelem Nadace ZET prof. Zeleného, kde inicioval podnikatelské aktivity zajišťující dlouhodobou udržitelnost Nadace a trvalou podporu nových podnikatelských záměrů nejen v ČR, ale i ve světě.

Libor Witassek vydal knihu poznámek ze své manažerské praxe nazvané Tajemství managementu v éře turbulencí. Kniha je k dispozici jak v digitální formě, tak nově i v tištěné podobě. Zájemci si ji mohou zakoupit na příslušných portálech e-knih nebo na 
www.dcvision.cz.


 

Klíčové strategické znalosti pro digitální podnik

První strategickou dovedností je budování digitální kultury a struktur pro sdílené hodnoty, tradice a předpoklady pro digitalizaci, které ovlivní budoucí chování zaměstnanců a podniku. Druhou strategickou dovedností je stát se paralelně inovativním a zároveň permanentně snižujícím náklady. O potřebě snižování nákladů nyní hovoří i zatím věčně ztrátový symbol elektromobility firma Tesla, která se snaží dlouhodobě budovat ekoprostředí pro autonomní dopravu. Je potřeba mít na paměti, že digitální strategii budují stovky podniků, a jen malé procento z nich je v tom úspěšné. Řada manažerů dnes hodnotí své neúspěšné snahy o digitalizaci tím, že přišly příliš brzy, nebo naopak přišly příliš pozdě. To jsou nesmysly, prostě jim chyběly dovednosti.

Klíčové znalosti pro digitální strategii

Na počátku jsou to schopnosti sbírat data o zákaznících, jejich cílech a událostech, následované schopností tato data chytře využít pro vlastní strategii. Ve druhém kroku je pak nutné vytvořit zesilovač „hlasu zákazníka“ uvnitř vlastní firmy, aby se zákazník stal centrem všech aktivit ve firmě. Teprve nyní přichází třetí krok, a tím je digitální dvojče, které poskytne data v podobě dashboardů s ukazateli KPI, které v reálném čase umožní další, již čtvrtou klíčovou dovednost rozhodování na základě faktů, nikoliv pocitů.

Budování skvělé zákaznické zkušenosti v reálném čase

Měřené procesy směřují k naplňování potřeb zákazníků a digitální strategie pak vytváří pro zákazníka skvělou zákaznickou zkušenost v reálném čase. Tato zákaznická zkušenost by ideálně měla být integrovaná, tj. multiproduktová, a zároveň šířená různými distribučními kanály, což je čtvrtá klíčová dovednost. Připojení čidel k lisu v dílně samo o sobě žádnou zákaznickou zkušenost nevybuduje, a to platí i pro digitální dvojče. To je jen prostředkem k budování skvělé zákaznické zkušenosti, nikoliv cílem.

Začněte s otázkou proč

Ač jde o tolik známé manažerské pravidlo, stále řada manažerů neumí začínat otázkou proč a řada podniků vlastně neví, proč vůbec fungují a pro koho. Další, již pátou klíčovou dovedností je přijít s unikátním odlišením a stát se značkou první volby ze strany zákazníka. Příkladů je mnoho, když se někdo zeptá, kdo je jedničkou v online platbách, většinou se spontánně vybaví PayPal. I další značky budující digitální strategie již znají své proč. Lego je inspirátorem a strůjcem budoucích stavitelů, GE je budovatelem průmyslového internetu, 7-Eleven řeší každodenní starosti nebo Uber je vaše digitální logistika v chaosu velkoměsta.

Pro vytvoření takového digitálního modelu je potřeba mít další šestou dovednost, a tou je budování partnerství a podnikatelských sítí. Ne všechny dovednosti dokáže firma zajistit sama, a tak je možné vytvořit partnerství firem se schopnostmi z různých oborů a disciplín. Klasickým příkladem takové dovednosti je partnerství Zásilkovny a taxislužby Liftago. Velké korporace se rovněž často snaží budovat inovace tím, že kupují úspěšné digitální startupy. Apple nedávno zveřejnil, že nakupuje v průměru jeden startup týdně. To si mohou dovolit firmy s přebytkem kapitálu, a těch není mnoho. Ty ostatní se musí zaměřit na budování dalších klíčových znalostí a jejich uplatnění v praxi.
 

Ideálním nástrojem pro hráče v té nejvyšší digitální lize je pak možnost připojení do vašeho ekoprostředí přes API rozhraní, což je nezbytná sedmá dovednost. Pro vybudování efektivního ekoprostředí je potřeba mít na paměti poslední z osmi klíčových dovedností, a tou je zajištění kyberbezpečnosti a zároveň vysoké efektivity. Pro kyberbezpečnost se nabízí inovativní využití blockchainu, nejen k zajištění ochrany před kyber útoky, ale rovněž k ochraně duševního vlastnictví. K efektivitě pak je nutno přidat myšlení lean, rychle, levně a kvalitně se prolíná firemní kulturou i v digitálním prostředí.

Kroků pro budování digitálního podniku je opravdu hodně, a vše tak leží v rukou správného leadera. Nad leadershipem se zamyslíme v příštím a již posledním díle.

Za necelý měsíc na shledanou!

 

Ing. Libor Witassek, MBA

DC Vision, Nadace ZET

libor.witassek@dcvision.cz

Další články

Průmysl 4.0
3D technologie
Inovace
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: