Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Dispečink na telefonu v dlani jedné ruky
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Dispečink na telefonu v dlani jedné ruky

Až čtyřicet pět procent z celkových nákladů na provoz slévárny tvoří spotřebovaná energie. Řešení, které umožňuje efektivně nastavovat využití energie v reálném čase podle potřeby jednotlivých zakázek, tak uspoří deset až patnáct procent její celkové spotřeby.

Slévárna přesného lití Fe slitin IEG z Jihlavy se zapojila do Operačního programu Podnikání a inovace, díky kterému mohla ve spolupráci s Compass Communication nasadit informační systém pro řízení výroby a energetickou optimalizaci provozu. Jde o na míru vyvinutý software, který v případě slévárny pomáhá řídit složitý komplex technologií pro výrobu přesných odlitků, umožňuje monitorovat správný chod hlavních technologických jednotek a ovládat je na dálku, tj. bez fyzické přítomnosti pracovníka. Maximální úspora tedy vzniká kombinací faktorů. Systém sám propočítá a vyhodnotí nejvýhodnější režim využití energie, což se dá přirovnat k plynulé jízdě oproti stylu brzda-plyn. U tavicí pece pracuje program s vypnutím, režimem útlumu a okamžitým startem. Software pak monitoruje proces tavby, hlásí případné výpadky či chyby a ihned navrhuje jejich řešení. Zodpovědný pracovník provádí vzdálený dohled pomocí běžného mobilního zařízení, jako je telefon nebo tablet s nainstalovanou aplikací.


Ukázka mobilní aplikace na sledování a ovládání slévárenského provozu.

Kompatibilita s jinými systémy

Správné technologické řešení tedy dokáže efektivně řídit celý výrobní proces. Uvedená technologie je kompatibilní s běžně používanými softwary, které bývají v provozech nasazeny. V současné době neexistují žádná omezení, která by bránila v nasazení aplikací a jejich provozu na tabletech či mobilních telefonech.

A co na to slévárna?

Samotná slévárna IEG vnímá jako nejpřínosnější, mimo již zmíněné finanční úspory, úsporu času. Celková investice do systému byla v řádu jednotek milionů a její návratnost, díky významnému snížení nákladů na energie, na údržbu a personál, bude čtyři roky. Řešení pro hospodárné využití techniky šetří miliony korun ročně. Samotný vývoj řešení, včetně přesného propočtu úspor, analýzy procesů a jeho nasazení, trval 12 měsíců. Při návrhu, vývoji a implementaci jakéhokoliv softwaru pracuje společnost Compass Communication s daty, která jasně určí návratnost investice díky realizovaným úsporám.

Roman Pařík

Martin Toncar

martin.toncar@compass-com.eu

www.compass-com.eu/cs/domu/

Compass Communication


Kontrola režimu tavicích pecích.

Další články

Informační technologie/E-business
Logistika/ manipulační/ dopravní technika
Hutnictví/ Slévarenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: