Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Dny automatizace
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Dny automatizace

Další z řady technologických seminářů uspořádala ve svém sídle v polovině dubna ve spolupráci s partnery společnost Mazak, tentokrát na téma automatizace se zaměřením na robotizaci, paletizaci, inteligentní výrobu a další řešení zvyšující efektivitu a produktivitu. Na cyklus dopoledních přednášek po obědě navázaly ukázky strojů v předváděcí hale v Jažlovicích u Prahy.

Slavnostního zahájení se již tradičně ujal brand manažer Petr Šimáček, který po uvítání všech přítomných hostů nastínil pořadí a témata následujících přednášek a pak si již vzal slovo vedoucí obchodu Jiří Mýtina. A věnoval se hlavnímu tématu – tedy automatizačním řešením dodávaným společností Mazak. Nejprve pohovořil o paletizačních systémech Palletech s vysokým zdvihem pro zakládání do více soustruhů v jedné lince. Jsou koncipovány tak, aby po instalování základního setu umožňovaly postupné rozšiřování v případě zvýšených výrobních požadavků zákazníka. Tyto automatické zakládací systémy se plně osvědčily v nově otevřeném výrobním závodě v Oguchi, již šestém na území Japonska.


V předváděcí hale se čile diskutovalo nejen o automatizačních řešeních.

Následovalo několik slov o automatickém systému výměny obrobků (AWC) nabízejícím ve standardní verzi 32 a v rozšířené verzi až 42 pozic pro obrobky a dále o rozšiřitelném zásobníku s velkou kapacitou až pro 500 nástrojů, které společně doplňují například kompaktní centrum pro simultánní obrábění v pěti osách Variaxis i-300 AWC a umožňují flexibilní práci a různorodou nízkoobjemovou výrobu.


Brand manažer Petr Šimáček představil návštěvníkům tým spolupracovníků.

Pro provozy s omezeným prostorem doporučil pan Mýtina kompaktní karuselový zásobník palet Pallet Pool (MPP), který ve srovnání se systémem Palletech má až o 40 % menší rozměry a umožňuje podle své konfigurace vysokorychlostní přesun deseti nebo šestnácti palet a je speciálně zkonstruován pro bezobslužný provoz. Je řízen pomocí jednotky Smooth CNC, která používá softwarovou aplikaci Smooth MPP, obsahující pokročilé funkce pro plánování, rychlejší analýzu výsledků z výroby a efektivnější využití systému. Přístup k aplikaci je možný dálkově z PC nebo chytrých telefonů.

Jako další varianta obsluhy výrobních soustružnických center byla panem Mýtinou představena automatizační buňka TA-12 (Turn Asist, nosnost 12 kg), jejímž ústředním prvkem je robot Fanuc M-10iA/12 pro nakládání a vykládání obrobků. Návštěvníci akce si jej mohli později prohlédnout během praktických ukázek jako obsluhu soustružnického centra Quick Turn 250 MY. Podrobnosti o tomto řešení naleznete v samostatném článku na straně 73.


Návštěvníci se zájmem využili možnost prohlédnout si pracovní prostor strojů při obrábění.

Po předvedení automatizačních řešení hostitelské společnosti Mazak se hostům představil Petr Kučera z ABB Robotika. V úvodu se zmínil o školicím centru ve Vestci u Prahy a Globálním opravárenském centru a centru pro repase robotů v Ostravě. Dále promluvil o zapojení odborníků z ABB už v počáteční fázi přípravy automatizačních řešení a o spolupráci s realizátorem od výběru vhodného robota pro automatizační linku přes projektovou studii i animaci a simulaci cyklů až po ověření činnosti robota v konkrétní aplikaci včetně posouzení zatížení, rychlostí chapadel a v neposlední řadě také bezpečnosti. Na konci vymezeného času účastníkům pustil několik videí s referenčními ukázkami od nejjednodušších činností, jako je vrtání, až po tzv. bin-picking, tedy vyjímání dílů ze sloupku z boxu a zakládání podle cyklového času stroje.


Prokuristé společnosti Strojírna Vehovský promluvili také o zapojení společnosti do kampaně Perspektiva, která si klade za cíl změnit pohled společnosti na uplatnění mladé generace v životě spolu s rehabilitací dobrého jména technických profesí na trhu práce.

Jako další řečník přišel na řadu obchodní ředitel společnosti Renihaw Daniel Zeman. Ve své řeči krátce představil kontrolní systém Equator, jenž umožňuje rozměrovou kontrolu dílců a okamžitou korekci strojů v dílenském prostředí. Dále zdůraznil nutnost dobré komunikace mezi odděleními konstrukce, výroby a kvality ve všech výrobních podnicích, k čemuž mohou přispět právě i kontrolní systémy pro rychlé ověření vyrobitelnosti navržených výrobků a také kvality těch již obrobených.
Po krátké přestávce předstoupil před posluchače Karel Suchna, jednatel společnosti Zoller Czech, který z portfolia společnosti vybral a posluchačům představil možnosti automatizovaného měření a seřizování nástrojů mimo stroj, dále správu nástrojů pracující s centrálním úložištěm Zoller TMS (Tool Management Solutions) a také nástroje pro sledování jejich životnosti či optické kamerové systémy, pro změření a seřízení nástrojů, které jsou mimo střed osy obrábění.
Zájmu návštěvníků se těšila i partnerská stanoviště společností Pilz, Renishaw a ABB.

Jako další se chopil slova Michal Nevěřil, generální manažer společnosti Pilz. Ve své přednášce nejprve položil otázkou, proč si firmy pořizují roboty? V první řadě je to snaha zvýšit produktivitu a kvalitu výroby, za druhé možnost nahradit chybějící pracovní sílu a v neposlední řadě také snaha zastoupit stávající pracovníky v nebezpečných provozech, jakou jsou svařovny, lakovny, laserová pracoviště či pracoviště vyžadující manipulace s těžkými břemeny. Dále posluchačům nastínil celou šíři legislativních požadavků, které je nutné splnit pro úspěšnou certifikaci začlenění nových robotických zařízení do strojního celku. Nakonec upozornil na pravidla bezpečnosti spojená s aplikací průmyslových robotů ve výrobě, která dnes musejí podniky uplatňovat. Samostatný rozhovor s panem Nevěřilem přineseme v letním červencovém vydání.

David Jůza, šéf aplikací firmy Mazak, ve svém příspěvku promluvil o aplikování moderních technologií na strojích Mazak a představil stroje, které bude možné zhlédnout v odpoledních hodinách v předváděcí hale.


David Jůza, šéf aplikací firmy Mazak, u demonstračního panelu představujícího řešení Smooth Technology.

Poslední prezentace dopoledního bloku přivedla před řečnický pultík hned dva řečníky – sourozence Lucii a Matěje Vehovské, kteří představili historii a aktuální situaci rozvíjející se rodinné firmy Strojírna Vehovský z Otic u Opavy, kterou před více než dvaceti lety založil jejich otec Miroslav Vehovský. Strojírna patří mezi významné odběratele strojů Mazak, na kterých vyrábí velké a komplikované dílce podle výkresové dokumentace zákazníků z celého světa. Čtenáři našeho časopisu se mohou těšit na reportáž z provozu této společnosti v jednom z podzimních veletržních vydání.

Po ukončení přednášek se účastníci přesunuli z přednáškové místnosti do přízemí, kde po výtečném obědě prezentace pokračovaly praktickou částí. Návštěvníci byli rozděleni do několika skupin, které se pravidelně střídaly u jednotlivých strojů, a to v rytmu, který udávala marketingová manažerka Ivana Geistová, jež měla celý den organizačně na starosti. Návštěvníci si tak mohli na jednotlivých stanovištích prohlédnout demonstrace obrábění na strojích Intergrex i-300ST, VTC-530CX, HCN-4000, Quick Turn 250MY + TA-20 a vyslechnout si k nim komentáře aplikačních inženýrů společnosti Mazak.

Kromě odborníků byli u vystavených strojů Mazak k dispozici také zástupci všech partnerů Dnů automatizace, aby si návštěvníci mohli individuálně prohlédnout robotizovaná pracoviště a stánky jednotlivých partnerů a prodiskutovat s představiteli firem ABB, Pilz, Renishaw, Schunk či Zoller konkrétní vystavené výrobky i technologická řešení.


Pro lepší seznámení se soustružnickým centrem Quick Turn 250 MY, obsluhovaným zakládacím robotem Fanuc, navštivte stánek společnosti Mazak na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Nitře.


Další ze setkání z cyklu odborných seminářů, tentokrát s nástroji Seco Tool a stroji Mazak, se v Jažlovicích uskuteční na začátku června a technologický den zaměřený na pětiosé obrábění a kontrolní systém Mazatrol Smooth je naplánován na 14. listopadu 2019.

Gabriela Jedličková, Jažlovice

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com

Další články

Měření ve strojírenství
Automatizace, regulace
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: