Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Dokonalé spojení pro 5 os
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Dokonalé spojení pro 5 os

V souladu s tímto sloganem uspořádala společnost MCAE Systems ve svém sídle v Kuřimi technologický seminář na téma souvislého pětiosého obrábění v CAD/CAM softwaru Tebis. Spolupořadateli semináře byly společnosti DMG Czech a TaeguTec.

Seminář Tebis CAD/CAM a DMU 65 Monoblock – Dokonalé spojení pro 5 os byl jedním z řady, které MCAE Systems ve svém školicím středisku nazvaném Centrum 3D digitálních technologií pořádá. Tento zatím poslední proběhl opakovaně ve dvou dnech – 28. a 29. 3. 2012 – a každého se zúčastnilo kolem 50 zájemců. Program byl rozdělen do tří bloků, které zahrnovaly jak teoretickou část zaměřenou na práci s CAD/CAM softwarem Tebis a představení vhodných obráběcích strojů a nástrojů od firem DMG a TaeguTec, tak praktické ukázky na obráběcím centru DMU 65 Monoblock. Školicí středisko je vybaveno zajímavými moderními technologiemi, které stojí za vidění, takže jeho návštěvu lze jen doporučit.

Víceosé souvislé obrábění

Hlavním tématem dne bylo souvislé pětiosé obrábění, pro něž Tebis nabízí specializovaný modul. Principem této technologie je průběžné natáčení osy nástroje vůči obrobku během obrábění tak, aby byla například vždy kolmo (případně pod jiným zvoleným úhlem) k obráběné tvarové ploše. Tento způsob obrábění přináší vysokou kvalitu obrobené plochy i vyšší rychlost obrábění. Využití nachází všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu povrchu, zejména při obrábění složitějších tvarů. Způsob programování se přitom příliš neliší od programování tříosého obrábění. Software navíc při výpočtu drah zohledňuje reálnou kinematiku stroje a použité obráběcí hlavy. Samozřejmostí je možnost simulací a kontroly kolizí. Tebis simulátor kromě testování, optimalizace a verifikace drah také pomůže s výběrem vhodných strojů a nástrojů či v případě potřeby usnadní rychlý přechod na jiný typ stroje.


Obr. 1. Praktické ukázky obrábění v Tebisu na stroji DMU 65 Monoblock

Zástupce společnosti DMG Czech informoval o chystaném spojení české pobočky se zdejším zastoupením Mori Seiki, podobně jak tomu již probíhá u ostatních poboček DMG ve světě. Poté představil inovovanou řadu obráběcích center DMU Monoblock Next Generation, která nabízí variantu s kolébkou (starší provedení bylo k dispozici s pevným stolem a naklápěcím vřetenem). Pro plné využití všech možností strojů této řady doporučil řídicí systém Siemens 840 D. K dispozici je též provedení s řídicím systémem Heidenhain iTNC 530, jímž je vybaven stroj DMU 65 Monoblock ve školicím středisku. Zástupce firmy TaeguTec představil rychloposuvové frézy Chase 2 Feed s oboustrannými destičkami se 4 řeznými hranami, dokončovací nástroje Fineball, kotoučové frézy TopSlot, které jsou k dispozici od šířky 3 mm a další nástroje použité v ukázkách.


Obr. 2. Obrobky z ukázek; úplně vpravo částečně obrobená turbínka opatřená antireflexním nástřikem pro optické měření

V ukázce byla na stroji DMU 65 Monoblock obrobena část oběžného kola turbínky z duralového polotovaru o průměru 100 mm. Použité nástroje a řezné parametry jsou uvedeny v tabulce 1. Obrobek byl následně proměřen prostřednictvím optického 3D skeneru Atos. Princip měření spočívá v porovnání naskenovaného modelu s 3D CAD modelem, skener je pro tento účel metrologicky testován jako měřicí přístroj. Pro zamezení odrazů na lesklém povrchu byl obrobek před měřením opatřen antireflexním nástřikem.

Hluboké vrtání

Dalším tématem bylo soustružení a hluboké vrtání v softwaru Tebis. Představeny byly některé vychytávky, které prakticky odstraňují nutnost ručního programování. Software například automaticky rozeznává křížení s ostatními otvory a kapsami, na těchto rozhraních může uživatel zadávat posuvové rychlosti, chlazení nebo otáčky.

V oblasti strojů byla představena řada soustružnicko-frézovacích center DMG řady CTX TC. Z nástrojů pak vrtáky Drill Rush s vyměnitelnými hlavicemi pro průměry 10–19,9 mm a délkami až 8D a tvrdokovové vrtáky MQL Drill o průměrech 4–10 mm pro hloubky až do 30 D.


Obr. 3. Souvislé pětiosé obrábění oběžného kola turbínky

V ukázce byla obrobena „předváděcí“ kostka o velikosti 140 x 140 x 160 mm z oceli 12 050, na níž byly pod různými úhly sraženy rohy a vyfrézovány různé tvary a bylo provedeno několik vývrtů a drážek. Seznam nástrojů a řezných parametrů je uveden v tabulce 2.

Správa nástrojů

V třetím „poobědovém“ bloku byly představeny nástroje pro správu nástrojů v Tebisu (Tebis Tool Control) ve spolupráci s předseřizovacím přístrojem DMG Microset VIO Linear. Řada přístrojů VIO Linear umožňuje opakovatelnou přesnost měření ±1 µm a vyniká vysokou dynamikou měření díky použití lineárních motorů v pohonech os X a Z.


Obr. 4. Kontrola rozměrů obrobku pomocí 3D optického skeneru Atos

Jednotlivé tematické bloky byly odděleny přestávkami, kdy se účastníci semináře mohli věnovat třeba nabídnutému občerstvení. Přitom ale zbyl i dostatečný prostor pro rozhovory se zástupci pořádajících firem či pro vzájemnou výměnu zkušeností.


Tab. 1. Ukázka č. 1 – plynulé pětiosé frézování (dural, Ø 100 mm)


Tab. 2. Ukázka č. 2 – hluboké vrtání (ocel 12 050, 140 x 140 x 160 mm)

Obr. 5. Frézování „předváděcí“ kostky
 


Obr. 6. Pracovní prostor obráběcího centra DMU 65 Monoblock s upnutým obrobkem

 


Obr. 7. Předseřizovací přístroj Microset VIO 20150 Linear

Pavel Marek

pavel.marek@mmspektrum.com
www.mcae.cz
cz.dmg.com
www.taegutec.cz

Další články

CAD/CAM/CAE/CIM
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: