Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Dokonalost v kompetenci koncových efektorů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Dokonalost v kompetenci koncových efektorů

Bez vhodných modulů pro spojení robotických ramen a chapadel nemůže žádný robot plně využít svůj potenciál.

Proto Schunk od roku 1983 rozšířil svá standardní a speciální chapadla o různé moduly, díky nimž je využití robotů efektivnější a produktivnější. Nabízí nejen systémy pro výměnu nástrojů, rotační přívody a kompenzační jednotky, ale také měřicí systémy, kolizní senzory, obráběcí nástroje. Moduly jsou vzájemně konstrukčně a funkčně optimálně sladěné a zajišťují bezpečné spojení robotů a chapadel.

Od jednoho dodavatele po celém světě

Produkty z oblasti robotického příslušenství poskytují celosvětově spolehlivá spojení. Schunk nabízí rozsáhlé portfolio komponent pro robotické aplikace. Předpokladem pro tyto špičkové technologie je neustálá inovační síla. Robotické příslušenství zahrnuje rozsáhlý program modulů pro mechanické, senzorické a energetické spojení manipulačních zařízení a robotů. Rychlovýměnné systémy, rotační přívody, moduly proti kolizím a přetížení, silové senzory, stejně jako kompenzační jednotky a vkládací jednotky zajišťují optimální souhru mezi robotem a chapadlem.

Rychlejší systémová výměna

Použitím výměnného systému se zvyšuje na koncových přírubách flexibilita, efektivita, počet cyklů a procesní bezpečnost aplikace. Pomocí automatických a manuálních výměnných systémů je možné rychleji vyměňovat chapadla, nástroje a jiné efektory. V oblasti automatizace nabízí Schunk velmi široké portfolio komponent pro robotické aplikace s manipulací dílů od nejmenších velikostí až po těžké a objemné. Díky široké nabídce přídavných modulů a příslušenství pro výměnné systémy je k dispozici vhodné řešení pro každou aplikaci.

Pomocí automatických a manuálních výměnných systémů je možné rychleji vyměňovat chapadla, nástroje a jiné efektory.

Automatizovaná precizní výměna nástroje

Při výměně chapadel, nástrojů a jiných efektorů může vhodné robotické příslušenství minimalizovat manuální činnosti nebo je dokonce zcela nahradit. Zatímco kvalifikovaná obsluha bude potřebovat pro ruční výměnu pneumatického efektoru deset až třicet minut, redukuje rychlovýměnný systém stejnou činnost na pár sekund, přičemž vlastní uzamčení a odemčení proběhne během několika milisekund. Montáž rychlovýměnných systémů je jednoduchá a většinou ji lze provést bez přídavné mezidesky díky ISO přírubě. Dále systémy disponují technicky propracovanými uzamykacími systémy a jsou vhodné pro každou aplikaci.
Perfektně integrované přívody médií

Rotační přívody jsou moderním standardem pro použití ve stacionární oblasti (řada DDF-SE) a při automatizování (řada DDF-2). Jsou navrženy pro síly a momenty nové generace robotů. Speciálně vyvinutá těsnění s dlouhou životností a hladkým chodem umožňují použití menších a úspornějších pohonů.


S ocelovou hřídelí je rotační přívod DDF-2 firmy Schunk navržen cíleně pro vysoké síly a momenty vyskytující se u moderních robotů

Kompetenční náskok u rotačních přívodů

S ocelovou hřídelí je rotační přívod DDF-2 firmy Schunk navržen cíleně pro vysoké síly a momenty vyskytující se u moderních robotů. Speciálně vyvinutá těsnění s dlouhou životností a hladkým chodem snižují počáteční krouticí moment. Rotační přívody umožňují nekonečnou rotaci pro úhly větší než 360°, přivádějí média k optimálnímu napájení efektorů. Ocelová hřídel zabezpečí přenos vysokých sil a momentů.


Pro vyrovnávání odchylek polohy a tolerance robotů a obrobků nabízí Schunk rozsáhlý program kompenzačních jednotek.

Moudřejší ustoupí

Spojování, montáž, vkládání, zakládání a vyjímání obrobků jsou v automatizaci každodenní výzvy. Aby nedošlo k poškození nástrojů nebo obrobků, zajišťují kompenzační jednotky s rotační a úhlovou kompenzací požadovanou flexibilitu mezi např. roboty a nástroji. Tím lze zabránit poruchám výrobních systémů způsobeným tolerančními nepřesnostmi a zvýšit spolehlivost procesu.


Kolizní senzor a ochrana proti přetížení v jednom – jednotka OPR – je koncipovaná speciálně pro použití na malých robotech.

Pro vyšší procesní bezpečnost a ochranu výrobních prostředků

Pro vyrovnávání odchylek polohy a tolerance robotů a obrobků nabízí Schunk rozsáhlý program kompenzačních jednotek. Ty pomohou zabránit poškození zařízení a zároveň slouží pro větší efektivitu a bezpečnost procesu. Vyrovnávají tolerance u polohových odchylek v osách X, Y, Z a mechanicky zabezpečí návrat do výchozí středové polohy. Navíc pomocí snímačů monitorují odchylky polohy a uzamčení.


Šestiosý silový a momentový senzor FT je se svým vysokorychlostním výstupem dat aktuálně nejvšestranněji využitelným silovým a momentovým senzorem pro průmyslovou automatizaci.

Tělesný strážce pro výrobní zařízení

Kolizemi a přetížením na robotech mohou vznikat škody na nástroji, obrobku nebo výrobním zařízení. V automatizovaném manipulačním procesu jsou monitorovací moduly účinným nástrojem pro bezpečnou výrobu a zamezení nákladným výrobním prostojům.

Pružně a rychle s automatickým návratem do výchozí polohy

Kolizní senzor a ochrana proti přetížení v jednom – jednotka OPR – je koncipovaná speciálně pro použití na malých robotech. Díky minimálnímu reakčnímu času zabraňuje modul spolehlivě škodám způsobeným kolizí nebo přetížením. Automatický návrat do výchozí polohy zajišťuje po nouzovém vypnutí rychlé znovuuvedení robota do provozu bez manuálního zásahu. Při kolizi a přetížení zabezpečí odpružení. Kompenzuje tolerance u polohových odchylek v ose X, Y, Z a umožňuje automatické nebo manuální vynulování.


Flexibilní odjehlovací vřetena jsou schopna téměř zcela nahradit manuální odstraňování otřepů v automatizované výrobě.

Inteligentní a přesné zachycení sil a momentů

Pro změření přesné hodnoty směřuje trend k inteligentním silovým a momentovým senzorům, které napomáhají robotům k potřebnému jemnému citu. Vyskytující se procesní síly jsou senzorem přesně zaznamenány a přeneseny do řídicí jednotky. Tím umožňují velmi přesné přizpůsobení dráhy robota. Výsledkem jsou konstantní síly a tím konstantní výsledky výrobního procesu.

Šestiosé měření sil a krouticích momentů

Šestiosý silový a momentový senzor FT je opravdový univerzální talent. Se svým vysokorychlostním výstupem dat, čtyřmi možnými komunikačními protokoly, dálkovým monitorováním přes LAN a konfigurací přes webové rozhraní je aktuálně nejvšestranněji využitelným silovým a momentovým senzorem pro průmyslovou automatizaci. Umožňuje přesné měření ve všech šesti stupních volnosti, snadno se ovládá a vyznačuje se minimálními náklady na uvedení do provozu. Navíc poskytuje vysoké rozlišení naměřených hodnot a rychlý přenos dat pro kontrolu v téměř reálném čase.

Tiché vysokofrekvenční vřeteno pro odjehlování

Flexibilní odjehlovací vřetena jsou schopna téměř zcela nahradit manuální odstraňování otřepů v automatizované výrobě. Pro flexibilní a roboticky řízené odjehlování pracují vysokofrekvenční vřetena s velmi vysokými otáčkami a jsou tak velmi tichá. Podle velikosti jsou vřetena flexibilní v axiálním a radiálním směru.

Objevte technický náskok

V automatizovaném odjehlování přesvědčují odjehlovací vřetena Schunk, která mají nastavitelný kompenzační zdvih, u typu FDB radiální a u typu FDB-AC axiální. Obě zajišťují maximální flexibilitu, jak při roboticky řízeném odjehlování, tak i jako stacionární jednotka. Flexibilita těchto vřeten umožňuje při odjehlování a leštění dosáhnout optimálních výsledků. Programování a uvedení do provozu je velmi jednoduché. Navíc jsou použitelná jako roboticky řízené nebo stacionární jednotky.
Originál pro zajištění dokonalosti

S originálním příslušenstvím Schunk je rozšířena rozmanitost a oblast využití standardních modulů pro širokou škálu aplikací. Originální příslušenství garantuje nejvyšší funkčnost, spolehlivost a absolutní přesnost. Nejvyšší kvalita a nejdelší životnost stojí rozhodně za vyzkoušení. Příslušenství jsou systémově kompatibilní pro všechny standardní produkty Schunk. Navíc se snadno do stávajících zařízení a systémů instalují.


PRŮMYSLOVÉ CHAPADLO PRO KOLABORATIVNÍ PROVOZ

Průmyslové chapadlo Co-act EGP-C je bezpečné již ze své podstaty. Je certifikováno a schváleno pro kolaborativní provoz německou úrazovou pojišťovnou DGUV. Certifikát zjednodušuje bezpečnostní posouzení u kolaborativních aplikací a zkracuje časovou náročnost. Kompaktní dvouprsté paralelní chapadlo opatřené ochranným krytem proti nárazu pokrývá široké spektrum využití – od montáže malých dílů v elektronickém a spotřebním průmyslu až po montážní aplikace v automobilovém sektoru. Tento typ chapadla je již prakticky použit ve firmě Schunk v testovacím provozu na kolaborativním pracovišti při montáži chapadel. Tam přebírá obsluha montáž a kontrolu kvality, zatímco robot s chapadlem odstraňuje zbytky lepidla. To zlepšuje ergonomii a minimalizuje riziko zranění spolupracovníka. Co-act EGP-C splňuje požadavky normy ISO/TS 15066 a je konstruováno tak, že k poranění člověka nemůže dojít. Bezpečné omezení proudu zaručuje, že požadavky na kolaborativní aplikace jsou spolehlivě splněny. Chapadlo lze ovládat velmi jednoduše přes digitální I/O. Díky napětí 24 V DC je vhodné mimo jiné i pro mobilní využití.

Chapadlo Co-act EGP-C firmy Schunk je určeno k uchopování a manipulaci malých a středních dílů. Tím, že má bezpečné omezení proudu, je vhodné k využití v kolaborativním provozu.

Zjednodušené bezpečnostní posouzení

Kolaborativní chapadlo Co-act EGP-C se bude dodávat jako kompletně smontovaná jednotka s vhodným rozhraním pro koboty výrobců KUKA, Fanuc nebo Universal Robots. Rozhraní pro roboty dalších výrobců jsou možná na vyžádání. Navíc jsou naplánované programovací bloky pro všechny běžné koboty, které ještě více zredukují náklady na uvedení do provozu. Kompletní řídicí a výkonová elektronika je zabudována uvnitř chapadla, čímž nezabírá žádné místo v rozvodné skříni.

Bezkartáčové a tím bezúdržbové servomotory stejně jako výkonné křížové válečkové vedení zajišťují vysokou účinnost a dělají z něj dynamického a výkonného experta pro náročnou manipulaci malých a středních dílů. V rozsahu přípustných délek prstů dosahují prsty chapadla přes celý zdvih téměř konstantní uchopovací sílu a rychlost. Aby mohla být spolupráce s obsluhou plynulá a intuitivní, je chapadlo vybaveno LED osvětlením v barvách semaforu, které signalizuje uživateli aktuální stav modulu. Certifikované chapadlo malých dílů se začalo prodávat v první polovině roku 2018 ve velikosti 40 se zdvihem čelistí 6 mm a maximální hmotností obrobku 0,7 kg. Uchopovací sílu lze nastavit pomocí ovladače v několika stupních. Následují další velikosti.
 


Schunk

Gabriela Prudilová

gabriela.prudilova@cz.schunk.com

http://www.cz.schunk.com
 

Další články

Automatizace, regulace
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: