Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Dotaženo do maxima
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Dotaženo do maxima

S více než čtyřmi tisíci zaměstnanců a širokým rozsahem nástrojů provozního zařízení a zařízení pro osobní ochranu je firma Hoffmann Group bezesporu jedním z lídrů v průmyslu.


„Obvykle nevyrábíme složité součásti. Soustřeďujeme se na odběr třísky a údaje o nástroji,“ komentuje Jens Rossaint. (Zdroj: WFL)

V roce 2019 její mateřská firma Hoffmann SE oslavila své 100. výročí. První kompletní obráběcí centrum WFL Millturn bylo v loňském roce rovněž dáno do výroby u Hoffmann Group. Tento stroj má vysoce nekonvenční úkol – spíše než vyrábět komponenty má zkoušet a optimalizovat nástroje. Ty jsou totiž nemilosrdně využívány až do krajnosti. Výsledkem je velké množství třísek a cenné údaje o nástrojích.

Všechno se točí kolem katalogu

„V tomto oddělení nevyrábíme nástroje, ty se vyvíjejí ve spolupráci s dodavateli,” vysvětluje Dr. Jens Rossaint, technický ředitel, který je zodpovědný za Technologické oddělení, a proto také za řízení jakosti výrobků vyvíjených pro firemní katalog. To je nesmírně důležité, protože tento katalog hraje u firmy Hoffmann Group klíčovou roli. Oranžová „nástrojová bible” je vydávána každoročně již od roku 1978. Je k dispozici v 18 jazycích a nyní vychází ve čtyřech dílech nákladem 900 000 výtisků. Online verze, v níž lze vybrat z více než 90 000 položek, je od roku 2000 k dispozici v e-shopu.

„Proces pro zařazení výrobku do katalogu probíhá obvykle takto: definujeme, co by měl nástroj zvládnout, sestavíme technické podmínky, zahrneme technické nápady. Potom probíhá určitý druh výběrového řízení a počet dodavatelů se zužuje na co nejnižší počet. Ti pak vyrábějí prototypy toho nástroje. Poté následuje zkoušení, srovnávání s konkurenčními výrobky a srovnávací testy. Dodavatel dále nepřetržitě vyvíjí daný nástroj. V tomto provedení ho lze pak najít jen u společnosti Hoffmann Group. Po provedených zkouškách jsou nové nástroje postupně uváděny do katalogu. Naše firma prodává hlavně standardní nástroje. Nabízíme však také několik speciálních nástrojů,“ uzavírá Rossaint ve vztahu k výrobní náplni firmy.


Předvádění obrábění často vyústí v možnost křížového prodeje dílenského zařízení. Skladba okolí stroje má rozhodující vliv na výrobní výkonnost. 
(Zdroj: WFL)

Cílený vývoj v Technologickém centru

Technologické centrum v Mnichově (TechnologyCenter) bylo vybaveno rozsáhlým měřicím a zkušebním zařízením a rovněž řadou předváděcích a instruktážních zařízení. Mimo měřicí místnost vybavenou souřadnicovým měřicím strojem, jsou k dispozici všechna myslitelná zařízení počínaje tvrdoměrem až k rastrovacímu elektronovému mikroskopu. Ta jsou potřebná k vědecké analýze vlastností struktury nástroje. A konečně otázka: proč má být nástroj dobrý, nebo špatný? „Nezajímá nás slepé provádění testů ‚trial and error‘ (pokus-omyl), chceme zaujmout cílený přístup k vývoji a optimalizaci,“ vysvětluje Rossaint.

Vedle laboratorního vybavení Technologické centrum v Mnichově uvádí provozní zařízení z katalogu, což zjevně ukazuje optimální cestu, jak sestavit strojní vybavení.
Chtějí-li zákazníci vidět určité nástroje živě – při práci – mohou si to objednat v rámci mimofiremního prodeje. „Můžeme potom sjednat schůzku se zákazníkem a prodejcem, a definovat, co by předvádění mělo obsahovat,“ vysvětluje Thomas Grünberger, expert v oblasti obrábění a 3D tisku. „Zde je rovněž, kromě metod odstraňování materiálu, pozornost soustředěna na 3D tisk. Zákazníci mohou navštívit Technologické centrum jednotlivě spolu se členy týmu externího dodavatele. Avšak víc jich přichází zúčastnit se školení a obvyklých ‚srazů‘,“ uvádí Rossaint.

Thomas Grünberger zřetelně popisuje vystavené nástroje a upínací zařízení. Je jich téměř neomezené množství.
(Zdroj: WFL)

Tyto „srazy“ jsou méně o pití piva a více o setkání s experty a specialisty, a také o deba-tách na téma nástroje. Řada zaměstnanců Hoffmann Group se často účastní školení a v centru se seznamuje s katalogizovanými výrobky. Školicí místnosti, kde se teorie předná-ší, jsou v blízkosti Technologického centra, kde návštěvníci mohou všechno vidět živě v provozu přímo na stroji. Školení se vždy týká určité součásti. A zde se nové obráběcí centrum WFL Milturn uplatňuje nejvíce. Navíc kromě hlavní hlavy, tedy jednotky pro sou-stružení-vrtání-frézování s osami B a Y, dále i protivřetenem, je stroj rovněž vybaven revolverovou hlavou na dolním systému. Na jednotce soustružení-vrtání-frézování a ose C je možné provádět i pětiosé obrábění. Díky pevnému upevnění na revolverové hlavě a funkci koníku u protivřetene a revolverové hlavy je možné též obrábět delší hřídelovité komponenty. Přesun na protivřeteno znamená, že se dají plně obrábět části při jediném upnutí. Díky systému rychlého upnutí Hainbuch Centrotex je možné různá upínací zaří-zení jako sklíčidla nebo upínací trny vyměnit během 20 nebo 30 minut, a upravit tak stroj na očekávaný úkol.


,,Mnoho našich návštěvníků chce v budoucnu zakoupit stroj WFL a je zde rovněž příležitost prodat nástroje u Hoffmann Group, pokud byly na tomto stroji zkoušeny,“ říká technik Fabian Philipp. 
(Zdroj: WFL)

Snadné programování na stroji

Programování probíhá podle programovacího systému CAM. Jednodušší programovací kroky se provádějí na řídicí jednotce pomocí Millturn PRO a patentovaného programovacího editoru WFL (work flow language). „Rádi to užíváme pro určité úkoly,“ říká Thomas Grünberger. „Chceme tímto způsobem vyrábět velké komponenty. A samosebou se současným použitím revolverové hlavy a jednotky obrábění-vrtání-frézování. A na revolverové hlavě máme ovládané nástroje. Chceme dotáhnout stroj až na jeho krajní meze.” Jsou-li tolerance příliš těsné, používá se též měřicí snímač Renishaw, který funguje za provozu stroje. Pro to existuje celá řada WFL měřicích cyklů.

Mít všechny nástroje a zařízení doma se ukazuje jako užitečné. Rovněž „oranžová bible“ je pro tým Jense Rossainta cenným přínosem. (Zdroj: WFL)

Zkoušky s většími díly

Hoffmann Group potřebovala mít možnost zkoušet co nejvíce různých nástrojů a technologií. Bylo rovněž důležité, aby nově vyvinuté nástroje bylo možné použít ve stroji. Jiným požadavkem bylo, aby vlastní programové vybavení vyvinuté společností – zejména pro ovládání nástrojů – bylo integrováno do stroje a firma mohla stavět na existujícím programovém vybavení při budoucím vývoji. Ochota spolupracovat s výrobcem stroje je zde zásadní. „Je velkou předností mít možnost zkoušet velké díly, aniž bychom ihned stroj srazili do kolen. Vysoce flexibilní alternativy upínacích zařízení umožnují, že můžeme snadno použít i větší průměry, rozšířit rozsah zkoušky, získat více dat a vše vykonat ve vhodném časovém rozsahu a při vysoké hladině obráběcího výkonu. Nakonec nám to umožňuje zkoušet nástroje mnohem účinněji. S pomocí WFL můžeme nyní dokonale zkoušet obráběcí nástroje HSK-63, a tím optimalizovat naše výrobkové portfolio. Osa B je rovněž obrovské plus při obrábění, jelikož máme velkou pružnost při regulaci úhlu nastavení. Když se náš prodejní tým vrací s různými přáními zákazníků, jsme schopni znovu vytvořit prakticky jakoukoli situaci, od VDI40 na revolverové hlavě k jakémukoli nástroji v obráběcí-vrtací-frézovací jednotce při libovolném úhlu. Frézovací vřeteno bylo navrženo pro 16 000 ot.m-1, takže jsme dobře vybaveni pro budoucí požadavky,“ Dodává Thomas Grünberger.
Od začátku roku zhlédlo stroj skoro 400 zákazníků. Prodejní tým také často využívá možnosti účastnit se praktických zkoušek se zákazníky. WFL je opravdovou atrakcí. Právě teď stojí kolem stroje houf zákazníků.

Skvělý přístup do zásobníku nástrojů usnadňuje jejich nastavení. Chytrý systém řízení nástrojů u WFL vede uživatele zřetelně a intuitivně celým procesem nastavování. (Zdroj: WFL)

Pohled do budoucna: broušení

„Broušení na stroji nebylo dosud uvažováno. Stroj je na to připraven, ale není to aktuálně prvořadá záležitost. Avšak již nyní je kdykoli možné shrnout relevantní zkušenosti. Naše role je radit zákazníkovi během celého procesu obrábění. Stane-li se požadavek integrace broušení do procesu obrábění-frézování aktuální, jsme schopni tento proces kdykoli na stroji zavést. Tímto strojem jsme rovněž schopni zkoušet celé portfolio nástrojů z našeho katalogu,“ vysvětluje Rossaint.
Rossaint má rovněž velké plány, pokud jde o propojitelnost. „Jde o integraci do našeho CM programového vybavení – Propojená výroba (connected manufacturing).“ Užívá se pro záznam a hodnocení dat vřetene v reálném čase, což je zajímavé také ve vztahu k životnosti nástroje. Stroj je vybaven rozhraním pro transfer dat OPC UA, což znamená, že je připraven na jakákoli přídavná IOT řešení, která se mohou objevit v budoucnosti. „Stroj nabízí mnoho funkcí, se kterými jsme dosud nepracovali,“ uzavírá.


Sabine Steinkellner

Zbyněk Ludačka

Další články

Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: