Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Doživotní přesnost servopohonů s dutou hřídelí
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Doživotní přesnost servopohonů s dutou hřídelí

Požadavky, se kterými se obor pohonné techniky dlouhodobě setkává, jsou velmi různorodé. Kompaktnost a velký výkon se jako klíčové atributy staly standardem v mnoha aplikacích. Zástavbový prostor, který je k dispozici, je stále zmenšován, avšak požadavky na výkon zůstávají buď stejné, nebo se zvyšují. Stále rostoucí globální konkurence vyžaduje trvalou optimalizaci výkonu.

Nově vyvinutými servopohony CanisDrive dosáhla společnost Harmonic Drive AG propojení extrémní kompaktnosti a výkonu. S prvním použitím generace převodovek CobaltLine v servopohonech se řada CanisDrive dostává do nových dimenzí, pokud jde o točivý moment, trvanlivost a spolehlivost. Nabízí optimální kombinační možnosti sestávající z vysoce dynamického, kompaktního AC motoru s dutou hřídelí a převodovky s technologií CobaltLine s množstvím alternativ zpětnovazebního systému. Nově vyvinutá předepnutá přesná výstupní ložiska bez vůle umožňují přímou montáž vnějšího kroužku přírubového ložiska ke konstrukci stroje.

Vysoce zatížitelná výstupní ložiska, odolná vůči vysokým klopným momentům, nabízejí přenos velkých letmých zatížení bez nutnosti další podpory, a tím zjednodušují a zlevňují konstrukční řešení a umožňují prostorově úspornou integraci. Další výhodou je, že přesnost ložiska není ovlivněna dalšími konstrukčními prvky, což zaručuje dosažení vysoké přesnosti rovnoběžnosti, kolmosti a souososti výstupu převodovky se skříní stroje.


Servopohony řady CanisDrive

Ještě větší průměry dutých hřídelí

Dutá hřídel jako hlavní atribut řady CanisDrive stojí v popředí nového vývoje konstrukčních řad CanisDrive-50 a CanisDrive-58. Obě tyto řady se opírají o novou technologii motorů a převodovek, které dovolují realizaci ještě větších průměrů dutých hřídelí.

Zavedením servopohonů CanisDrive 50 a 58 byly vytvořeny další aplikační možnosti. Základní stavební kámen nových pohonů tvoří segmentová technologie statoru. Ve spojení s novou technikou vinutí se podařilo výrazně zvýšit součinitel plnění měděné drážky, a tím i hustotu výkonu. Vycházeje z optimalizovaného plechového výřezu až po sofistikovaný izolační systém, který mimochodem splňuje i všechny požadavky týkající se certifikace bezpečnosti výrobků UL, byl vývoj aktivních dílů zaměřen na maximální výkon. Tímto způsobem mohl být zvýšen statický moment T0 v porovnání s předchozím modelem CHA až o 58 %.

Spolu s výrazným zvýšením výkonu nabízejí servopohony řady CanisDrive 50 a 58 ještě výrazně větší dutou hřídel. Tím otevírají nové aplikační využití a umožňují dříve neproveditelná konstrukční řešení. Například u CanisDrive 58 byl průměr duté hřídele zvětšen o cca 45 % v porovnání s předchozím modelem CHA, takže nyní dosahuje 65,5 mm.


Rozměry a momentové charakteristiky CanisDrive-58A-160

Nové servopohony řady CanisDrive v konstrukčních velikostech 50/58 jsou výsledkem trvalého vývoje pohonů s dutou hřídelí a představují optimální řešení u aplikací, ve kterých je vyžadován velký výkon, trvanlivost a robustnost. Tyto nové servopohony s tak výrazným nárůstem výkonu a zvětšením duté hřídele však mají zachovány připojovací rozhraní spolu s velmi podobnými zástavbovými rozměry, což umožňuje jejich bezproblémovou zaměnitelnost s předchozími servopohony bez nutnosti provádění jakýchkoli úprav ze strany uživatelů.


Zobrazení servopohonu řady CanisDrive v řezu

Odměřovací systémy

V návaznosti na řízení strojů jsou k dispozici následující odměřovací systémy: Jedno- nebo víceotáčkový absolutní enkodér s digitálním rozhraním EnDat-2.2 nebo víceotáčkový absolutní enkodér s rozhraním SSI.

Víceotáčkové absolutní odměřování je zajištěno prostřednictvím externí záložní baterie. K tomu účelu společnost Harmonic Drive nabízí zvláštní bateriový box, který je připraven ke snadné montáži na lištu. Kotouče enkodéru jsou tvarovým stykem spojeny s motorovou hřídelí. Bezpečnost proti odstřihnutí je větší než 4, čímž splňuje požadavky uvedené v normě EN 61800-5-2 (11/2017). Na požádání je rovněž k dispozici jednootáčkový absolutní enkodér s rozhraním Drive-CLiQ pro řízení se systémy Sinamics.


U CanisDrive 58 byl průměr duté hřídele zvětšen o cca 45 % v porovnání s předchozím modelem CHA, takže nyní dosahuje 65,5 mm.

K přizpůsobení konkrétním aplikacím nabízí řada CanisDrive rozsáhlé kombinační možnosti při výběru vinutí motoru, zpětnovazebních systémů, brzdy i různých snímačů, kabelů a konektorů. Flexibilita konfigurace umožňuje kompatibilitu s téměř všemi servoregulátory na trhu. Díky servoregulátoru řady YukonDrive, který je speciálně přizpůsoben požadavkům servopohonů Harmonic Drive, je k dispozici předkonfigurovaný pohonný systém ve specifickém provedení, na míru uzpůsobený příslušné aplikaci. Tím je zajištěn snadný přechod na servopohony řady CanisDrive.

 

Harmonic Drive

Ing. Jiří Lichtág, Ph.D.

Jiri.Lichtag@harmonicdrive.de

https://harmonicdrive.de/en/home/


 

Další články

Automatizace, regulace
Převody/pohony/ložiska/spojky

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: