Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Düsseldorf se chystá na Káčko
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Düsseldorf se chystá na Káčko

K Düsseldorf - tento název je již 67 let symbolem největšího světového setkání v oblasti průmyslu plastů a kaučuku. Každé tři roky se v Düsseldorfu scházejí vystavovatelé a návštěvníci ze všech kontinentů, aby se seznámili s nejnovějšími výsledky vývoje v tomto dynamickém a inovativním průmyslovém odvětví.

Veletrh K 2019 se bude konat od 16. do 23. října a přihlásilo se na něj přes 3 000 vystavovatelů z více než 60 zemí. Obzvláště silně zastoupeni jsou opět dodavatelé z Evropy, především z Německa, Rakouska, Švýcarska, Francie, Nizozemska a Turecka, z mimoevropských států především z USA. Také počet vystavovatelů z Asie se již několik let pohybuje na konstantně vysoké úrovni. Silnými prezentacemi zapůsobí především Čína, Tchaj-wan, Indie, Japonsko a Jižní Korea.

Na veletrhu K 2019 se představí celý řetězec tvorby hodnot v plastikářském průmyslu. Významnou roli zde ovšem hraje také kaučuk. Tento obor je sice ve srovnání s průmyslem plastů menší, pro důležité odběratelské obory však hraje hlavní roli a je navíc vysoce inovativní.

Vysoce výkonné polymery

Veletrh K 2019 se zabývá rovněž stěžejními aktuálními otázkami této doby a zejména svého oboru. Energeticky šetrné postupy a technologie s omezenými emisemi jsou žádanější než kdykoliv dříve, stejně tak inteligentní, vysoce výkonné materiály, které je možné přizpůsobit dané aplikaci, aniž by byly zdrojem nadměrných ekologických zátěží. Polymerní materiály v tomto kontextu poskytují cenný příspěvek určující směr vývoje. Již dnes přesvědčují uživatele z téměř všech oblastí, ať už jako obaly, které udržují snadno se kazící potraviny čerstvé, při ekologické výrobě elektrické energie, či při redukci emise škodlivin v silniční dopravě. Teprve plasty a kaučuk dělají mnohé moderní aplikace možnými.

Likvidace a recyklace plastů

Polymerní materiály staví nás samotné před velké výzvy, například co se týká jejich likvidace nebo nakládání s nimi po jejich použití. Plasty a kaučuk jsou cennými látkami, které je nutno vyrábět trvale udržitelným způsobem a které by měly být ideálně kompletně znovu použitelné pro výrobu kvalitních produktů. K tomu je však nutno navrhnout je tak, aby byl automaticky zaručen vysoký podíl recyklace a maximální využití recyklátů. U všech těchto bodů přichází plastikářský a gumárenský průmysl na veletrh K 2019 se zajímavými řešeními. Recyklované plasty se stále více stávají alternativou a jsou důležitou surovinou pro nové plastové výrobky.


Veletrh K 2019 se bude konat od 16. do 23. října

Ústřední témata veletrhu K 2019

Vědci a experti inovačního okruhu veletrhu K 2019 identifikovali témata, která budou v nadcházejících letech utvářet vývoj globálního trhu polymerů, a na jejich základě definovali čtyři ústřední témata veletrhu K 2019:

  • plasty pro trvale udržitelný vývoj a cirkulární ekonomiku – sem spadají např. témata hospodaření s vodou, obnovitelné energie a alternativní suroviny;
  • digitalizace/plastikářský Průmysl 4.0 – zahrnuje aspekt ekonomie založené na platformách a prosíťované řetězce tvorby hodnot;
  • systémová integrace – funkčnost díky materiálům, procesům a designu – pod touto hlavičkou jsou soustředěny dílčí obory, jako nové materiály a aditivní výroba, lehké konstrukce, mobilita (e-mobilita) a bioplasty;
  • noví pracovníci pro obor – zvláštní pozornost bude na veletrhu K 2019 věnována otázce nových pracovníků pro daný obor, jak ve vědě, tak i v oblasti vzdělávání.

Cílená podpora nových pracovníků je pro průmysl plastů podmínkou. Že právě plastikářství nabízí četná vysoce kvalifikovaná a zajímavá povolání s velkou budoucností, to si mnozí mladí lidé často ani neuvědomují. Přiblížit tato povolání mladým lidem, to je cílem iniciativy KAI pro rozvoj vzdělávání v oblasti plastů. Gestorem iniciativy KAI je svaz Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e.V. spolu s dalšími svazy a institucemi a s veletržní společností Messe Düsseldorf.


Veletrh představí inovativní materiály…


… i moderní výrobní technologie.

Specializovaná expozice Plastics Shape the Future

Specializovaná expozice Plastics Shape the Future ukáže, jak mohou plasty utvářet budoucnost trvale udržitelně, jaké výsledky vývoje se již dnes rýsují a které dnešní vize mají šanci být zítra realizovány. Po sedm tematických dnů se zde budou střídat odborné diskuze, krátké prezentace a zajímavé experimenty. Stejnou měrou budou prezentovány ekonomické i ekologické aspekty. Diskutovat se bude například o odpadech z obalů, znečištění moří a klimatických změnách na jedné straně a o šetření zdroji, energetické efektivitě a cirkulární ekonomice na straně druhé. Plastics Shape the Future přitom nechce nabízet pouze mezinárodní platformu pro výměnu informací a networking, nýbrž pomocí tematických příspěvků a krátkých rozhovorů také intenzivněji zapojit politiky a společensky relevantní skupiny. Tato specializovaná expozice je opět projektem německého průmyslu plastů pod vedením svazu PlasticsEurope Deutschland e.V. a společnosti Messe Düsseldorf.

Specializovaná expozice Science Campus

Science Campus je symbolem dialogu mezi výzkumem a ekonomikou. Zde mají vystavovatelé i návštěvníci možnost získat přehled o vědeckých aktivitách a výsledcích vývoje v sektoru plastů a kaučuku a vyměňovat si zkušenosti s vysokými školami a podniky.

Bioplastics Business Breakfasts

Kdo chce být informován o potenciálu a šancích bioplastů, ten najde četné příležitosti v expozicích mnoha vystavovatelů. Kromě toho časopis Bioplastics Magazine nabízí ve spolupráci s veletržní společností Messe Düsseldorf čtyři akce, při kterých se lze v rámci přednášek a diskuzí s experty informovat o vlastnostech a výhodách bioplastů a vyměňovat si zkušenosti. Při Bioplastics Business Breakfasts stojí v popředí pozornosti budoucí role i tržní potenciál bioplastů, nejen vyráběných na biozákladu, ale i biologicky odbouratelných. Pozornost bude věnována jak budoucím šancím, tak i možným námitkám proti použití bioplastů.


Rubberstreet představí svět kaučuku a elastomerů.

Rubberstreet a Rubber & TPE Pocket Guide

Jedním z návštěvnických magnetů v oboru kaučuku bude na veletrhu K 2019 opět Rubberstreet, která již od ročníku K 1983 představuje svět kaučuku a elastomerů a jeho inovační potenciál. Rubberstreet bude umístěna v hale 6. Kromě toho bude k dispozici průvodce Rubber & TPE Pocket Guide, který pomáhá při identifikaci relevantních partnerů přítomných na veletrhu, kteří se zabývají pryžemi a elastomery včetně TPE – od dodavatelů surovin a strojů až po zpracovatele.

Optimalizovaný nástroj pro matchmaking

K veletrhu K 2019 je k dispozici optimalizovaný nástroj pro matchmaking. Již před nadcházejícím veletrhem si mohou odborní návštěvníci a všichni vystavovatelé pomocí této funkce na k-online vyhledat ty správné kontakty a produkty. Aplikace navrhuje vhodné partnery k jednání a nabízí možnost kontaktovat je a dohodnout si schůzku během veletrhu. Přístup je možný prostřednictvím veletržního webového portálu nebo pomocí aplikace K Matchmaking pro iOS a Android OS. Kdo již vstupenku na veletrh K 2019 má, může se snadno a rychle přihlásit pomocí svých přístupových údajů a zapsat sem své zájmy a parametry pro vyhledávání. Díky rychlému porovnání těchto zájmů s databází účastníků jsou ihned k dispozici doporučení i personalizované návrhy pro navázání kontaktů.

Messe Düsseldorf
foto: Constanze Tillmann

k-online.com

www.k-online.com/Matchmaking

Další články

Novinky z veletrhů a výstav
Technologie zpracování pryže/ plastů

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: