Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Dynamická vyvažovačka nástrojů pro rychlostní obrábění
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Dynamická vyvažovačka nástrojů pro rychlostní obrábění

Dynamický vyvažovací stroj CEMB VTB15 je cíleně konstruován pro profesionální vyvažování nástrojů a nástrojových držáků pro vysokootáčkové obráběcí stroje.

Vývoj řezných materiálů a nástrojů pro třískové obrábění směřuje ke stále vyšším řezným rychlostem. To vede k neustálému zvyšování otáček vřeten obráběcích strojů. Nová kategorie strojů pro rychlostní obrábění je pro vysoké otáčky vřeten přímo speciálně konstruována.

Nevyvážená soustava při HSC obrábění

Je naprostou samozřejmostí, že vřeteno obráběcího stroje musí být vyváženo. Se zvyšujícími se otáčkami však klesá přípustná nevyváženost celé soustavy vřeteno - nástrojový držák - nástroj. Proto musí být vyvažovány i držáky s nástroji určené pro rychlostní obrábění. Nevývaha soustavy vřeteno - nástrojový držák - nástroj může vyvolat někdy až nebezpečné vibrace. Ale i když tyto vibrace nepřekročí bezpečnou mez, mají řadu negativních vlivů.
Vliv na hlučnost stroje a tedy pracovní prostředí lze snad s ohledem na běžné poměry ve výrobním procesu zanedbat. Stejně tak nad vlivem na spotřebu elektrické energie (energii na vybuzení vibrací je nutno dodat ze sítě!) se možná někdo příliš nepozastaví. Avšak životnost ložisek vřeteníku je už záležitostí, která se může citelně promítnout do ekonomiky firmy. Překročení určité nevývahy nástroje u stroje pro rychlostní obrábění může vést dokonce k havárii ložisek. A oprava spojená s výměnou zničeného keramického ložiska může představovat výdaj několikanásobně převyšující náklady na pořízení vyvažovačky nástrojů. Součástí záručních podmínek výrobců strojů pro rychlostní obrábění proto je (nebo by měl být) přípustný nevývažek použitého nástroje.
Dalším závažným aspektem je jakost opracovaného povrchu. Jakost opracování dosahovaná s vysokootáčkovými nástroji je totiž přímo závislá na kvalitě vyvážení těchto nástrojů.

Vyvažovací stroj CEMB VTB 15

Jako příspěvek k řešení této problematiky uvedla v minulém roce na český trh firma Autoimpex Velká Bíteš, která (mimo jiné aktivity) zastupuje italskou firmu CEMB, dynamický vyvažovací stroj CEMB model VTB15. Tento vyvažovací stroj je cíleně konstruován pro profesionální vyvažování nástrojů a nástrojových držáků pro vysokootáčkové obráběcí stroje.
Model VTB15 umožňuje vyvažování nástrojů v jedné nebo ve dvou rovinách buď zobrazením nevývahy v polární formě, nebo pomocí komponent (tj. vektorového rozkladu nevývahy do stanovených úhlů), nebo přemísťováním dvou či tří posuvných závaží (variací polohy "vyvažovacích kamenů" o známé hmotnosti). Indikace úhlové polohy pomocí LED displeje výrazně zjednodušuje obsluhu. Navíc je u poslední verze stroje vyvažovací poloha na nástroji přesně zobrazena laserovým paprskem.
Jednotka měření nevývahy může být volena uživatelem. Lze volit mezi gramy, g.mm, g.cm, ale také jednotkami jako unce, unce.palec, nebo i g.palec, unce.mm. Dále si může uživatel definovat vlastní jednotku "U". Tak je možné vyjádřit výsledek měření např. v počtu děr, které je potřeba pro vyvážení odvrtat.

Vyvažování nástrojů

Vřeteno vyvažovacího stroje je vybaveno vnitřním kuželem ISO 50, do něhož se nástroj nebo držák upevňuje buď přímo, nebo přes redukci (adaptér) pro použitý rozměr ISO, HSK či ABS. Stroj lze kalibrovat na základě fyzikálních rozměrů kalibračního rotoru. Tato kalibrace platí i pro rotory (nástroje) jiných rozměrů, pouze stačí tyto rozměry zadat. První kalibrace je pochopitelně provedena výrobcem. Protože se jedná o siloměrný stroj, hmotnost vyvažovaného dílce neovlivňuje výsledek měření. Pokud nelze určit reálnou polohu těžiště vyvažovacího závaží nebo pokud z nějakých jiných důvodů nelze použít rozměrové zadání měřeného dílce, je k dispozici "self-learning" režim. Takto lze vyvážit každý nástroj nebo držák nástroje, vyskytující se na trhu. K nejdůležitějším funkcím stroje patří program pro elektronickou kompenzaci excentricity, eliminující vliv případné mechanické excentricity a nevývahy použité redukce nebo adapteru na výsledek měření.
Dosažení předvolené tolerance nevývahy (přípustného nevývažku) je signalizováno na displeji. Jednotlivé volby zobrazení, což platí i u již naměřené nevývahy, lze jednoduše měnit. Jednoduše lze také přepínat mezi vyvažováním odběrem nebo přidáváním materiálu. Celé zadání určitého typu vyvažovaného dílce, tzv. programu zahrnujícího rozměry, případně self-learning cejchování, jednotku měření, způsob vyvažování atd., lze uložit do paměti pro příští použití. Paměťových míst pro tyto programy je celkem 99. Vyhodnocovací jednotka na bázi výkonného 16bitového mikroprocesoru je vybavena digitálním displejem a membránovými tlačítky.

Technické parametry

Celý stroj zabírá velmi málo místa. Lze jej jednoduše postavit na solidní stůl nebo na základnu dodávanou na přání. Přes malé rozměry jde o výkonný siloměrný vyvažovací stroj. Lze na něm vyvažovat rotory (nástroj + redukce) s hmotností až do 20 kg a s rozměry O 240 x 350 mm. Vysoká přesnost měření je dána mj. robustností konstrukce stroje. Hmotnost stroje je 140 kg, se základnou 240 kg.
Opakovatelnost měření statické nevývahy (v jedné rovině) je 0,5 g.mm, dynamické nevývahy (ve dvou rovinách) 1 g.mm, je-li odstup vyvažovacích rovin 100 mm a více. Stroj lze vybavit malou vestavnou tiskárnou, která tiskne výsledky měření nevývahy ve zvolených jednotkách (vyvažovací protokol) na běžný papír.
Vyvažovací stroj CEMB model VTB15 vyniká mezi vertikálními siloměrnými stroji relativně velmi nízkou cenou při příjemném komfortu obsluhy a vysoké užitné hodnotě. Je proto ekonomicky příznivým řešením nejen pro vyvažování nástrojů pro rychlostní obrábění.

Další články

Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: