Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Efektivita a maximální dynamika
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Efektivita a maximální dynamika

Jedinečný koncept, možnost frézovat a vrtat bez nového upínání, a především vysoká procesní jistota při maximální přesnosti. Tyto přednosti udělaly věrného zákazníka firmy Grob i ze společnosti Hetec sídlící v německém Breidenbachu.

Hans Rink, vedoucí zastoupení společnosti Grob pro Hesensko, přesvědčil na veletrhu AMB ve Stuttgartu v září 2010 jednatele firmy Hetec Friedhelma Herhause k návštěvě expozice Grob. V té době se Friedhelm Herhaus stavěl vůči společnosti Grob, vzhledem k její velikosti, spíše skepticky. Nevěřil, že by regionální dodavatel v oblasti obráběcích strojů, výroby forem a strojírenství mohl být brán velkou, celosvětovou firmou vážně. Brzy se přesvědčil o opaku. Dostal se tak roku 2010 ke světové premiéře prvního kompletně nehydraulického, plně CNC řízeného obráběcího centra Grob. Tehdejší diskuze o kladech a záporech obráběcích strojů bez hydrauliky ho nezajímaly. Nadchla ho horizontální poloha vřetene modelu G550, která umožňuje současně frézovat a vrtat bez nového upínání obrobku nebo přesouvání na vrtačku. To je důležité v obrábění a výrobě forem, ale i pro mnohé strojaře, kteří také musejí vyvrtávat hluboké otvory. Frézování a vrtání na jednom stroji zkušený Friedhelm Herhaus v této podobě ještě neviděl. To probudilo jeho zájem. Vrtná dráha, kinematika a celý koncept stroje ho velmi oslovily.


Vrtání hlubokých děr na G550 – použití extra dlouhých nástrojů bez omezení maximální velikosti obrobku

Důkladné rešerše a intenzivní technická analýza

Přesto byl krok k finálnímu rozhodnutí ve prospěch pětiosého univerzálního obráběcího centra Grob složitý. Nejprve bylo nutné vyjasnit, zda je pro Hetec změna systému os vůbec žádoucí. Systém s otočenou osou Y byl pro Hetec velkou neznámou. Friedhelm Herhaus vedl již cestou z veletrhu první telefonáty s Hansem Rinkem o symetrii os nového stroje a technice obrábění součástí dlouhými nástroji. Jeho přesvědčení sílilo, jak zjišťoval, že pomocí tohoto obráběcího centra je možné obrábět součásti dlouhými nástroji a díky horizontální poloze vřetene je zaručen optimální odvod třísek i při vrtání hlubokých otvorů. Bylo nutné vyřešit i otázku, do jaké míry se obráběcí centrum Grob hodí k dosavadním obráběcím strojům Hetec, zda bude možné centrum s jeho specifickým systémem os integrovat do světa firmy Hetec. Friedhelm Herhaus instinktivně rozpoznal jeho potenciál. Následovaly další rozhovory v Mindelheimu a Breidenbachu. Nakonec se zrodil nápad vyvinout „fantastickou součástku“, u které měl koncept Grob docílit rychlých výsledků bez vícenásobných upínání. Vyvstal požadavek, aby bylo možné na obráběcím centru obrábět různé kontury. Další stěžejní položkou byl odvod třísek při frézování hlubokých otvorů. „Bylo působivé, jak nás technici Grob dokázali podpořit. Již v první fázi spolupráce, ještě před koupí obráběcího centra, jsme zjistili, že se Grob velmi dobře stará o své nové zákazníky a hledá s nimi optimální uživatelská řešení,“ vzpomíná Friedhelm Herhaus.


Automatizované řešení od Grob – rotační paletový zásobník PSS-R

Technologie Grob přesvědčila tým firmy Hetec

Čím déle a intenzivněji se Friedhelm Herhaus a jeho technici zabývali technologií center Grob, tím jasněji rozpoznávali jejich silné stránky. V prvé řadě možnost v každé poloze osy využít plnou délku nástrojů i při maximální velikosti obrobku. Velkým pozitivem je také možnost využít celý pracovní prostor díky „tunelovému“ konceptu. Motorové vřeteno, včetně nástroje, se zcela zatáhne do šachty vřetene a bez kolizí umožní otáčení a posun stolu obráběcího centra, včetně obrobku a upínacích prvků. To byla pro techniky Hetec novinka. Operátoři obráběcího centra, kteří v počáteční a testovací fázi jezdili do Mindelheimu na školení, ihned ocenili další přednost: vřeteno téměř ve výši očí zaručuje velmi dobrý pohled na obráběcí nástroj.

Od prvního centra ke G550 s rotačním paletovým zásobníkem (PSS-R)

Úspěšné testy obrábění v Mindelheimu přesvědčily vedení firmy Hetec ke koupi obráběcího centra G550. Především z toho důvodu, že koncept os skutečně umožnil obrábění hlubokých dutin při dobrém odvodu třísek a bezproblémové hluboké vrtání (8 x 650 mm). První obráběcí centrum G550 bylo využito k obrábění modelových obrobků s komplexními konturami, vysokými nároky na kvalitu povrchu a paralelním vrtáním otvorů v jednom upnutí. V Hetec rychle rozpoznali skutečný potenciál center Grob v nástrojařství a výrobě forem. Vysokopevnostní a tvrzené oceli využívané právě v této oblasti byly na G550 obráběny úspěšně. Techniky firmy Hetec fascinovala především možnost kompletního provedení chladicích vrtů a vyhazovačů během jediného upnutí obrobku až do délky nástroje 650 mm. Další úzká spolupráce Hetec a Grob spojená s požadavkem automatizace v nástrojařství a výrobě forem, kde jsou zásadní dlouhé doby chodu, vedla v roce 2014 k pořízení centra G350 s upínacím systémem nulového bodu a systémem palet, který umožňoval přípravu obrobků mimo centrum. Výměna hotových a připravených palet probíhala nejprve manuálně. Bylo však jasné, že příprava obrobků paralelně s výrobním časem vede k vysoké flexibilitě a efektivnějšímu využití centra. Čas nazrál na dnech otevřených dveří Grob 2015. Vedení Hetec mělo možnost se přesvědčit o přednostech G550 s rotačním paletovým zásobníkem (PSS-R), které záhy zakoupilo i s řídicím počítačem. Mimořádné pozitivum spočívalo v tom, že navzdory automatizovanému řešení zůstal operátorům zachován optimální přístup do pracovního prostoru.


Vysoce přesné obrábění složitých kontur obrobku

Partnerství založené na důvěře

Již po prvních intenzivnějších kontaktech a vzájemném poznávání byly rozptýleny obavy Hetec, že by mohl vzniknout vztah Davida s Goliášem. Při hledání nejlepšího řešení se záhy objevilo oboustranné uznání. Společnost Grob přistoupila na téměř každé přání zákazníka a vyvinula nejedno speciální řešení. Koupě prvního obráběcího centra G550 nastartovala spolupráci stojící na vzájemné důvěře, s jakou se firma Hetec za 20 let své existence dosud nesetkala. Skvělý dojem dělá na tým Hetec také servisní hotline a kompetentní technická podpora. Není tedy vůbec překvapivé, že Friedhelm Herhaus je plně přesvědčen o kvalitách svého švábsko-bavorského partnera a objednal v Mindelheimu další stroje.


Friedhelm Herhaus, generální ředitel Hetec , Hans-Hermann Rink, zástupce Grob, a pan Tom Herhaus, operátor Hetec Grob G550


Hetec úspěšně poskytuje již více než 20 let frézařské služby svým zákazníkům z oblasti výroby modelů, forem a strojírenství.
Základním kamenem úspěchu firmy je tým 22 specialistů ve spojení s 12 špičkovými výrobními centry. Pečlivé plánování, vysoká přesnost, nepřetržitá kontrola kvality a včasné dodávky jsou dalšími body dlouhodobé spolupráce se zákazníky. Férovost a spolehlivost základy, na kterých stojí výše uvedená charakteristika. Ať už CNC frézy, erozní drátové řezání, nebo NC programování, firma Hetec se sídlem v Breidenbachu je připravena na nové projekty svých zákazníků.

Imtos

michal@churavy.cz

Další články

Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: