Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Efektivní frézování drážek pro pero
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Efektivní frézování drážek pro pero

Mohelnický Siemens je největším závodem na výrobu nízkonapěťových asynchronních elektromotorů v Evropě. Denně podnik vyrobí více než čtyři tisíce elektromotorů, které jsou určeny k pohonu především průmyslových zařízení, jako jsou například ventilátory, čerpadla, kompresory či obráběcí stroje.

Výroba elektromotorů je specifická – jde o spojení poctivé lidské práce s nejmodernějšími technologiemi. Na výrobě elektromotorů se aktuálně podílí přes 2 000 zaměstnanců a téměř 2 500 nejrůznějších strojů a zařízení. Ročně se v Mohelnici vyrobí kolem milionu kusů motorů. Zatímco před rokem 2012 se jednalo především o základní provedení elektromotorů, dnes tvoří převážnou část produkce speciální provedení, tedy motory vyráběné přesně podle individuálních požadavků zákazníků. Ti si dnes mohou vybrat z více než 85 000 aktivních variant elektromotorů s extrémně krátkými dodacími lhůtami.

Obrábění v Mohelnici a spolupráce s firmou Walter

V mohelnickém závodě se obrábějí všechny komponenty elektromotorů. Jedná se o kostru, štíty, skříně a víka svorkovnice, které se vyrábějí z šedé litiny nebo hliníku, dále o rotory a hřídele z nelegované konstrukční oceli třídy 11 (ČSN E335 11600). Základní operací je zde frézování a soustružení, které doplňuje vrtání, vyvrtávání a řezání závitů. K nejvýznamnějším dodavatelům řezných nástrojů patří firma Walter, s níž Siemens Mohelnice spolupracuje více než 20 let. Z portfolia firmy Walter odebírá především nástroje pro frézování, VBD pro soustružení, ale i závitníky, monolitní a destičkové vrtáky. Obrovským přínosem je technická podpora firmy Walter při testování nových nástrojů a samozřejmě také profesionalita a flexibilita jejího obchodního zastoupení.

Testování nové frézy v provozních podmínkách

Frézování drážek pro pero patří při výrobě hřídelí z hlediska nákladů na obrábění – s ohledem na potřebné nástrojové vybavení – k nejnákladnějším operacím. Současně byly hledány další možnosti zefektivnění výroby hřídelí. Za tím účelem byly ve spolupráci s firmou Walter provedeny testy obrábění hřídelí, které probíhaly na vertikálních soustruzích firmy Emag, konkrétně na dvou strojích Emag VTC 100 a dvou strojích Emag VTC 250. Zde byla hřídel za pomoci dvou revolverových hlav a osy Y soustružena a frézována na jedno upnutí na hotovo, bez následného broušení přesných průměrů a frézování drážek.

Ve spolupráci s firmou Walter CZ byla pro požadovanou aplikaci vyvinuta speciální monolitní fréza se speciální geometrií, která díky speciálnímu povlaku zajišťuje stabilní obráběcí proces a zvýšení životnosti. Testy proběhly za přítomnosti obchodního zástupce a technika společnosti Walter pana Michala Runtága a technologů obrábění hřídelí pánů Romana Puchra a Jiřího Strouhala. Zkoušky provozního nasazení nové frézy probíhaly po dobu půl roku, od loňského podzimu. Jednalo se o zcela nový prototyp s geometrií odlišnou od stávajícího nástroje.

Jeden ze svislých soustruhů, na kterém probíhaly testy frézování drážek.

Nová technologie frézování drážky

Původně bylo navrženo hrubování drážky pomocí hrubovací frézy, následně byly pomocí dokončovací frézy opracovány kontury drážky pro pero na hotovo z důvodu dodržení kolmosti stěn (0,05 mm). Tento způsob však nebyl efektivní, a proto byla vyzkoušena jiná varianta frézování, a to lineárním zanořením (rampováním). S ohledem na životnost nástrojů se však vůči původně navrženému procesu nejednalo o lepší řešení.


Nová fréza upnutá v soustruhu v ose Y

Proto byl za pomocí technika firmy Walter Jana Uhlíře změněn způsob frézování na kapsování drážky pomocí jednoho nástroje. To znamená, že fréza byla zanořena na požadovanou hloubku drážky a následně byla v celé délce vyhrubována. Nakonec bylo stejným nástrojem dokončeno opracování kontur na požadovanou toleranci. Výhodou použité frézy bezesporu je její variabilita vůči požadovaným tolerancím drážek. Frézou s jmenovitým průměrem 11,7 mm je možné frézovat drážky například 12 N9, 12 P9, 12 JS9, 14 N9, 14 P9 aj. Použité řezné parametry jsou uvedeny v tabulce.

Výsledkem testování je úspora cca jednoho milionu korun při zachování stávajících řezných parametrů a navýšení životnosti nástroje o 70 %.

Speciální monolitní fréza Walter (ilustrační foto)

Důležité mezníky v historii závodu

  • 1904 Dne 30. 9. byla založena společnost Ludwig Doczekal & Comp. – podnik pro výrobu elektrických zařízení se sídlem v Mohelnici.
  • 1924 Uzavření smlouvy o vzájemném společenství se společností Siemens
  • 1945 Výnosem ministerstva přechází závod pod národní správu Siemens – Schuckertových závodů se sídlem v Praze. Vznik značky MEZ.
  • 1994 Dne 1. 6. byla vládou ČR schválena privatizace motorářských aktivit s. p. MEZ Mohelnice a s. p. MEZ Frenštát, a to formou přímého prodeje majetku firmě Siemens.


Walter CZ

Libor Dřevický

eva.prochazkova@walter-tools.com

www.walter-tools.com

Další články

Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: