Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Ejektory pro optimalizaci nádrží
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Ejektory pro optimalizaci nádrží

Model míchacího ejektoru pro nádrže s označením 46550 společnosti Spraying Systems v kombinaci s centrifugálním čerpadlem zlepšuje cirkulaci a promíchávání kapaliny v uzavřených nebo otevřených recirkulačních nádržích.

Ejektor neobsahuje žádné pohyblivé části, které by se opotřebovaly nebo vyžadovaly údržbu. Zabezpečuje homogenní promíchání kapaliny v dolní a horní části nádrže bez použití nákladného a málo účinného promíchávání vzduchem. Tento způsob umožňuje nejenom optimalizaci vlastností kapalinových nádrží při nízkých nákladech, ale také cirkulaci velkých objemů roztoků v nádržích s možností úspory energie.

Průtoková komora zabraňuje zanášení

V modelu míchacího ejektoru pro nádrže 46550 bylo použito několik principů klíčových pro výkon ejektoru v nádrži. Je zejména důležité, že kapalina se pumpuje pod tlakem do ejektoru přes velký průtokový otvor, který pomáhá maximálně omezit zanášení. Kapalina opouští ejektor vysokou rychlostí, a tak s sebou unáší okolní roztok přes průtokovou komoru ejektoru, která byla navržena tak, aby se v ní omezilo usazování. Poté se tento dodatečný tok kapaliny smíchá s přečerpávaným roztokem a zvyšuje jeho objem. To znamená, že ejektor takto může "přisávat" (nebo unášet) další 4 díly okolního roztoku na každý díl, který je ejektorem přečerpán. Díky tomuto násobícímu efektu lze pomocí malých čerpadel přečerpávat velké objemy kapaliny. Protože malá čerpadla jsou levnější a spotřebují méně energie, mohou být zdrojem výrazné úspory nákladů.

Nenáročná údržba, vyšší kvalita

Ejektor Spraying Systems zabraňuje částicím v usazování na dně nádrže. Tím, že udržuje částice v roztoku, zabraňuje se ucpání filtračního systému. To se projevuje větší čistotou nádrže a kratší dobou potřebnou na údržbu. Rovněž kvalita produktu je na stejné případně vyšší úrovni, protože díky vysoké intenzitě cirkulace v nádrži lze zajistit důkladné promíchání. Stejnorodost kapaliny, tj. teplota, pH, disperze pevných nebo plynných částic a distribuce chemických látek, se udržuje v celém prostoru nádrže. Míchací ejektor se vyznačuje velmi kompaktní konstrukcí, díky svým rozměrům nepřekáží pokovovacím mřížkám ani dalším součástem nádrže. Možnost instalovat ejektor přímo do nádrže kromě toho odstraňuje potřebu montáže složitých nosných konstrukcí nad nádrží. Ejektory byly konstruovány s důrazem na vysokou životnost, odolnost proti korozi a chemickým látkám. U běžných aplikací, jako čištění, nanášení nátěrů, míchání a oplachování je k dispozici model z polypropylenu vyztuženého sklem nebo nerezové oceli 316. Novinkou u této řady je verze Kynar (PVDF), vyvinutá speciálně pro účinnější cirkulaci a protřepávání při pokovování při výrobě desek s plošnými spoji, kde pomáhají při odstraňování povlaku na katodě. Pomocí ejektorů instalovaných na boku pokovovací nádrže se zintenzivňuje cirkulace mezi pokovovacími mřížkami a povrchem desek s plošnými spoji, čímž se dosahuje lepšího pokovení.

Technické aspekty

Mezi hlavní oblasti použití ejektorů patří elektrolytické pokovování, anodické okysličování, čištění, oplachování, míchání, odstraňování povlaků a usazenin, elektrolytické nanášení barev nebo fosfátování. Kapacita a počet míchacích ejektorů pro nádrže závisí na rychlosti přečerpání kapaliny. Rychlost přečerpávání odpovídá počtu cyklů za hodinu, v průběhu kterých je celý kapalný obsah nádrže přečerpán pomocí ejektorů. Je třeba věnovat pozornost tomu, že rychlost přečerpání kapaliny se liší v závislosti na charakteristikách aplikace. Například většina pokovovacích a oplachovacích nádrží vyžaduje 3 až 20 cyklů za hodinu. Další pokovovací nádrže mohou vyžadovat i více než 30 cyklů za hodinu. Čisticí nádrže vyžadují minimálně 10 cyklů za hodinu, silně znečištěné až 20.
Abychom zjistili požadovaný průtok za minutu, vynásobíme požadovanou rychlost přečerpání objemem nádrže a potom vydělíme 60. Pomocí výkonového diagramu zjistíme, který ejektor má nejvhodnější průtokové pole pro danou konfiguraci nádrže. Po stanovení kapacity ejektoru můžeme vydělením rychlosti přečerpávání při daném tlaku stanovit počet ejektorů a požadovaný průtok za minutu. Ve větších nádržích zabezpečují efektivnější míchání ejektory umístěné kolem nádrže. Nízká míra promíchávání se vyskytuje pod úrovní ejektorů. Ejektory by měly být umístěny co nejblíže ke dnu nádrže, aby se dosáhlo maximálního přečerpávání kapaliny.

Další články

Technologie pro povrchové úpravy

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: