Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Ekologicky nezávadné čištění a odmašťování
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Ekologicky nezávadné čištění a odmašťování

Strojírenství a odmašťování jsou dva k sobě poměrně úzce patřící pojmy. Při stále se zvyšujících nárocích na kvalitu, ekologickou nezávadnost a ekonomickou úspornost ve všech fázích výrobního procesu je vyřešení odmašťování důležitým prvkem podílejícím se na výsledku a v některých operacích je přímo klíčovým momentem. Proto volba vhodného odmašťovacího zařízení i odmašťovacího média nezůstává stranou pozornosti těch, kterým na kvalitním výsledku záleží.

Při hledání nejvhodnějšího řešení ručního odmašťování, v mezioperačním mytí, v opravárenství, ale i v lakovnách, galvanovnách či jiných provozech značně náročných na dokonalost odmaštění se setkáte s výrobky firmy MS Ekologické mycí stoly IBS, spol. s r. o., z Náchoda, která v této oblasti působí už od roku 1992 a jejíž MS Ekologické mycí stoly IBS se staly mezi odbornou veřejností i zákazníky natolik známými, že původní originální název Ekologické mycí stoly byl veřejností přejat jako obecně známý pojem pro všechna odmašťovací zařízení podobného typu.
Firma MS Ekologické mycí stoly IBS vyrábí mycí stoly ve spolupráci s německou firmou IBS Scherer, která se této problematice věnuje již více než 35 let a za tu dobu vybudovala celoevropský systém distribuce, výměn a následného zpracování odpadu vlastních, patentově chráněných odmašťovacích kapalin IBS. Vlastní výrobou mycích stolů se nejen zvýhodní cena výrobku oproti dováženému, ale navíc je firma schopna pružně reagovat na přání zákazníků výrobou "atypů" podle potřeb jednotlivých provozů. Kromě základních typů mycích stolů si může zákazník vybrat různé úpravy podle vlastních potřeb, řešení odmašťování ponorem s podpořením účinnosti působením stlačeného vzduchu i rozměrné mycí stoly se zvýšenou nosností až do několika tun.

Ekologie i ergonomie

Výrobce pamatuje na ochranu životního prostředí před únikem látek ohrožujících vodu, a proto dodává k jednotlivým typům mycích stolů speciální záchytné vany, které zabrání případnému vytékání kapaliny ze sudu a následnému úniku nečistot z odmašťování do okolního prostředí. Umožňují snadnou manipulaci a snadné provedení výměny sudu s kapalinou a nezasahují do prostoru mimo mycí stůl. Navíc, což je také důležité, splňují ergonomické hledisko - pod záchytnou vanou je dostatečný prostor pro nožní spínač jak pro pravou, tak i pro levou nohu, což umožňuje pohodlný postoj u práce a přístup k pracovní ploše.

Mycí kapaliny

Patentově chráněné mycí kapaliny IBS Scherer jsou zdravotně nezávadná organická rozpouštědla bez halogenovaných uhlovodíků s vynikající odmašťovací účinností za studena, přičemž se jedná o bezoplachové mytí. Většinu typů IBS kapalin lze používat uvnitř dílen bez nutnosti instalace zvláštního odsávání. IBS kapaliny nepoškozují lakované kovové povrchy, nepůsobí korozivně na hliník, hliníkové slitiny a šedou litinu a neovlivňují korozní odolnost ocelového povrchu. Velkou předností IBS kapalin je uzavřený oběh v mycích stolech, jejich velmi dlouhá životnost a následně po ukončení životnosti zdarma zajištěný odvoz znečištěné náplně.

Účinnější než benzin

Vysoká odmašťovací účinnost IBS kapalin byla úspěšně ověřena v odborných ústavech a zařízeních (VTÚO Brno, ČVUT Praha, SVÚOM Praha aj.), s nimiž firma MS Ekologické mycí stoly IBS trvale spolupracuje - citujeme z dopisu Vojenského technického ústavu Brno:
"Na základě smlouvy o dílo č. 1614 - 31 bylo ve VTÚO Brno prováděno technologické testování čisticích kapalin IBS Scherer pro dekonzervaci olejů, maziv a konzervačních prostředků používaných v Armádě České republiky, ověření vlivu zasycení čisticích kapalin na zbytkové zamaštění povrchu a ověření čísel odpařivosti. Výsledky testování prokázaly vysokou odmašťovací účinnost čisticích kapalin shodnou s čisticí účinností technického benzinu. Při stoupající koncentraci oleje v čisticích kapalinách IBS Scherer dochází ve srovnání s technickým benzinem k nižšímu zbytkovému zamaštění povrchu při zachování shodné čisticí účinnosti. Životnost čisticích kapalin při splnění požadavku na čisticí účinnost je proto vyšší než u technického benzinu. "

Do čista a s velkou životností

Uplatnění MS Ekologických mycích stolů IBS je široké a zahrnuje čištění dílů od olejů, vazelín a nečistot v opravárenství, mezioperační mytí po obrábění i odmašťování v technologiích náročných na čistotu povrchu, jako např. před nanášením práškových nátěrových hmot a plastů. V galvanotechnice a technologiích nanejvýš náročných na dokonalost odmaštění se MS Ekologické mycí stoly s kapalinami IBS úspěšně uplatňují jako první stupeň odmaštění, kdy je veškeré možné množství mastnot zachyceno v mycím stole a následně používané lázně jsou pak minimálně zatěžovány, čímž se velmi výrazně prodlužuje životnost těchto lázní a snižují se náklady na jejich obnovu a související likvidaci. Citujeme z dopisu firmy Vakuum Praha:
"...Odmašťování speciálních vakuových prvků se u nás provádí v laboratorních podmínkách s vysokým nárokem na kvalitu. Kapalina EL-EXTRA nahradí všechna postupně používaná organická rozpouštědla, která se ve srovnání s ní jeví jako velmi nedostatečná. Výrazně rychle odstraní stopy po chladicích emulzích, řezných olejích, lešticích pastách, molyce, vazelínách apod. ..."
Marie Nováková

Další články

Technologie pro povrchové úpravy

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: