Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Elektronický tréninkový program a zapichovací nástroje
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Elektronický tréninkový program a zapichovací nástroje

Firma Gühring je v povědomí technické veřejnosti vnímána hlavně jako jeden z vedoucích inovátorů v oboru precizních rotačních nástrojů a upínací techniky. Poněkud opomíjenou oblastí byly nástroje a držáky pro precizní soustružnické operace. K zásadní změně došlo v loňském roce uvedením celého kompaktního programu nazvaného Zapichovací systémy.

Pro technickou veřejnost může tato novinka znamenat určité překvapení a nedůvěru, ale při soustružnických operacích se velice často vrtají otvory. Po vyrobení otvoru je třeba také jej následně upravovat do konečného tvaru – vnitřně soustružit, zapichovat, závitovat a zhotovovat radiální i axiální drážky. Program zapichovacích nástrojů v následujících letech plynule poroste a Gühring tak víc než kdy jindy potvrdí svůj status výrobce kompletního sortimentu nástrojových systémů.


Nový premiérový soustružnický program Zapichovací systémy

 

Gühring – Academy

Novému oboru Zapichovací systémy je věnována mimořádná pozornost a maximální úsilí. Prvotním znakem je zahrnutí této problematiky do všeobecného technického osvětového programu Gühring – Academy (e-learning). Tento elektronický tréninkový program pro třískové obrábění byl vypracován v rámci pomoci technologickým pracovníkům při rozhodování pro volbu správných nástrojů i řezných parametrů. Tento vzdělávací program je uživatelům stále při ruce i k dispozici a pomáhá jim krok za krokem k pochopení principů jednotlivých obráběcích operací. Pro soustružnické operace jsou zde tři obšírné moduly, které jsou platné všeobecně a také napomáhají v orientaci pro oblast zapichovacích nástrojů. Zájemce si díky těmto třem modulům může prohlubovat i obecné znalosti v oboru soustružení, například v oblasti vnějšího i vnitřního soustružení, a může si i cvičně vytvořit soustružnický nůž včetně řezné geometrie. Také zde postupně zjišťuje faktory, které musejí být zohledněny při volbě řezných geometrií.
 Elektronický tréninkový program Gühring – Academy obsahuje i moduly pro soustružení.

 

Vývoj technologie zapichovacích nástrojů

Celý tým specialistů v tomto oboru věnoval a nadále neúnavně věnuje svoji energii na vývoj upichovacích a zapichovacích technologií i odpovídajících precizních nástrojů. Mnozí technologové si určitě ještě ve své paměti vybavují vzpomínky na začátky upichování a zapichování, hlavně pro téměř nepřekonatelný problém dlouhých, nepřerušovaných a obtěžujících namotávajících se třísek. Ještě nedávno se tento problém řešil jednoduchým vybrušováním různých lamačů a děličů třísek. Dnes umožňuje počítačová technologie a nejmodernější CAD/CAM software efektivní vývoj, konstrukci a výrobu prototypů nejrůznějších břitových geometrií komplexně a v prostorovém provedení. I při zapichování a upichování hraje řezná hrana a za ní ležící utvářeč třísky při obráběcím procesu svou velmi důležitou roli. Geometrie a tvar těchto minimálních prostorových prvků na povrchu nástroje rozhodují o dosaženém úspěchu a ovlivňují výrazným způsobem tvorbu třísky, řezný odpor, teplotu, trvanlivost nástroje a kvalitu povrchu obrobku.

Vlastní velké oddělení výzkumu a vývoje navrhuje a zkouší nejvhodnější optimální geometrie těchto nástrojů a jejich držáků a provádí nejrůznější simulace a analýzy. Tomu také odpovídá patřičné vybavení pro experimentální vývoj i příslušné měřicí zařízení. Hlavním směrem při vývoji byla optimalizace dlouhých štíhlých vnitřních zapichovacích nástrojů s ohledem na jejich tuhost a tím i na výslednou zatížitelnost při obrábění pro dosažení odpovídající kvality povrchu. Velká pozornost byla také věnována preparacím řezných hran a optimálnímu přívodu řezné kapaliny. Divize výroby slinutých karbidů dodává specifické řezné materiály a divize vývoje povlakovacích zařízení přináší ideální povlaky s potřebnými vlastnostmi, nutnými pro opracování všech druhů materiálů s maximálním výkonem, vysokou přesností a optimální hospodárností i s patřičnou maximální procesní stabilitou.

Kromě konstrukce a stanovení geometrie břitu spočíval velký úkol ve vývoji nástroje jako systémového celku, u nějž by byla v souladu cena, manipulace i procesní spolehlivost. Do tohoto procesu bylo nutné zapojit i firemní strojní výrobu, protože univerzální brusky pro vrtací nebo frézovací nástroje musely být přizpůsobeny pro zapichovací nástroje. Takový vývojový úkol vyžadoval především čas.

Tyto zapichovací nástroje a jejich držáky jsou pak plnohodnotným členem celého obráběcího procesu stroj–nástroj–obrobek a právě optimální souběh těchto faktorů rozhoduje o kvalitě řezného procesu i trvanlivosti nástroje, jeho maximálně možném využití při nejvyšších parametrech a hospodárnosti procesu.

Systémy 104 a 106

Kompletní zapichovací program se skládá ze systémů označených 104, 106 a 305. Systémy 104 a 106 umožňují vyvrtávání a profilování vnitřních kontur otvorů, vnitřní radiální zapichování přímé drážky i rádiusové i s fází. Také jsou zde nástroje pro vnitřní závitování a axiální zapichovací nože. K dispozici jsou i nástroje pro obrážení vnitřních drážek.

Systémy 104 a 106 umožňují i speciální obrábění vnitřních kontur otvorů.

Systém 305

Systém 305 je koncipován pro vnější zapichovací operace. Nabízí vnější zapichování radiálních i axiálních přímých i rádiusových drážek a upichování. Při upichování je důležité, aby byl nástroj co možná nejstabilnější a nejužší. Především u hlubších zápichů je velmi důležitá spolehlivost. Komplikace zde představují vzrůstající teplota v řezné oblasti a ztížený odchod třísky. Mnohé jednobřité systémy, které jsou na trhu, pracují pouze se silovým upnutím břitové destičky. U těchto nástrojů mohlo v závislosti na aplikaci při pohybu zpět dojít k vytažení břitové destičky z držáku.

Systémy 305 lze použít speciálně i pro obrábění drážek nebo cirkulární frézování.

Držáky jsou čtvercového nebo kruhového průřezu v pravém i levém provedení, bez vnitřního nebo s vnitřním chlazením. Důležitým faktorem je přizpůsobení proudu řezné kapaliny, jenž pomáhá třísce rychleji opustit oblast řezu. Výsledkem jsou krátké třísky a delší životnost nástroje, a to již od tlaku chladiva 20 bar. Na základě dosažené spolehlivosti je možné zvýšení řezných parametrů, a tím i produktivity. Proto je u provedení držáku s vnitřním chlazením možné zcela jednoduše pomocí integrovaného přepínače zvolit přívod chladicí kapaliny nad břit, pod břit, nad břit i pod břit současně nebo přívod úplně uzavřít.

Standardní program je také doplněn speciálním modulárním systémem držáků s upínacím rozhraním typu Polygon, HSK-T nebo TS.


Systémy 104 a 106 zahrnují oblasti vnitřního soustružení, zapichování, axiálního zapichování, soustružení závitů a obrážení vnitřních průměrů v rozsahu od 0,7 mm do 6,0 mm. V případě systému 305 se jedná o trojnásobnou otočnou výměnnou destičku pro vnitřní obrábění od průměru 40 mm a vnější obrábění, např. obrábění speciálních profilů, zapichování a upichování.

Systémy 104 a 106 přesvědčí svou vysokou vzájemnou přesností mezi jednotlivými břity i bezproblémovou výměnou během procesu. Další výhodou je použití břitu jak v normální poloze, tak i v obrácené poloze bez demontáže držáku. Systémy mají navíc permanentní vnitřní chlazení břitu vnitřkem držáku, i když nástroj pracuje. U systému 305 již nejsou třeba žádné pravé a levé výměnné destičky díky oboustranně zahloubenému polotovaru nástroje.

Systém 305 je rovněž vybaven patentovanou novinkou: pomocí držáku se stavěcím šroubem lze nastavit chlazení břitu. Zákazník má možnost chladit svůj břit libovolně zdola nebo shora nebo z obou směrů. Důraz byl také kladen na uživatelsky snadné nastavení šroubu. Lze jej nastavit stejným klíčem, se kterým se utahuje také upínací šroub výměnné destičky. Získaná kontrola nad teplotou při utváření třísek tak umožňuje vysoce produktivní a bezproblémové upichování a zapichování.
Systém zapichovacích nástrojů společnosti Gühring boduje hlavně kombinací jednoduchosti použití a flexibility. Dále nabízí na trhu konkurenceschopnou a konstantně nejvyšší kvalitu a pro zákazníky zajímavou cenu. Umožňuje to 100% rozsah vlastní výroby – vše z jedné ruky.Gühring, umístění na EMO: hala 25, stánek B60, umístění na MSV: pavilon F, stánek 25

Dr.-Ing. František Plánička

sekretariat@guehring.de

www.guehring.cz

Další články

Vzdělávání a školství
Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: