Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Employer Branding VI: Stále žhavá značka
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Employer Branding VI: Stále žhavá značka

Nadešel čas posledního dílu našeho seriálu. Na rozdíl od tohoto seriálu vaše práce na značce zaměstnavatele nikdy nekončí.

Témata seriálu:
1. Jak na firmu, kde chce pracovat každý
2. Analýza firemní kultury
3. Úspěšná strategie
4. Kariérní web a sociální sítě
5. Tištěná reklama
6. Stále žhavá značka


Pojďme se nyní vrátit na začátek naší cesty a zopakujme si, co značka zaměstnavatele vlastně je. Značka zaměstnavatele je soubor aktivit, které podnik dělá pro své současné a potenciální zaměstnance tak, aby byl chápán jako dobrý zaměstnavatel. Není to tedy pouze o kampani, kterou se zviditelníte před případnými uchazeči. Budování značky zaměstnavatele je dlouhodobý proces a spíše pracuje s povědomím lidí o vaší firmě. Jako je tomu u dobré pověsti zvykem, buduje se dlouhodobě, ztrácí se velmi rychle. Přemýšlejte i nadále o krocích, které budou rozšiřovat dobré povědomí o vaší firmě. Pojďme se podívat na několik z nich.


Budování na celý život. (Zdroj: emotivebrand.com)

Spokojení zaměstnanci

První, co mě napadne ve spojení s dlouhodobě úspěšnou značkou zaměstnavatele, jsou spokojení stávající zaměstnanci. Nezapomínejte na ně při honu na ty nové. Přemýšlejte nad tím, jak jim můžete práci u vás zpříjemnit, případně ulehčit. Snažte se jim být dobrým partnerem i ve špatných časech jejich života, budujte jejich loajalitu. Vhodným nástrojem mohou být i úplné drobnosti, jako například malá pozornost v den jejich narozenin nebo pouhé blahopřání od pana ředitele. Dalším nástrojem může být společná akce pro zaměstnance – třeba grilování na parkovišti nebo organizace společného výletu. A univerzální rada zní: naslouchejte jim. Jistě, je běžné, že si zaměstnanci stěžují, ale mezi těmi stížnostmi se může objevit dobře míněná rada nebo skvělý návrh na zlepšení. Když máte stoprocentně spokojené zaměstnance, už nebudete potřebovat inzerci, pouze jim dáte nástroj, jak své nadšení a radost z práce u vás mohou předat svým přátelům.

PR články

Pište o sobě, pište zajímavě. Popište, co se u vás děje, jací lidé u vás pracují a proč jste kvalitní součástí vašeho okolí. Při výběru titulu, kde budete publikovat, se řiďte vaší cílovou skupinou a vaším rozpočtem. Obecně vzato by se dalo říci, že v tradičních médiích je nyní lepší publikovat na internetu a u těch místních spíše v tištěné podobě. Místní média jsou také levnější a lépe zasáhnou vaši cílovou skupinu.

Eventy

Neváhejte uspořádat i event nejen pro své zaměstnance. Zkuste popřemýšlet nad tím, jak můžete být aktivní v místě svého působiště. Typickým příkladem může být charitativní akce, například ples. Zapíšete se tak do povědomí lidí jako firma, která se stará o své okolí. Dalším příkladem může být ekologická akce „Ukliďme Česko“, koncert pro spoluobčany v prostorách vaší nové haly nebo jarmark regionálních potravin. Zkrátka vše, kde se můžete prezentovat, ale zároveň tím něco vracíte své komunitě.

Sponzorujte

Sponzorský dar vám sám o sobě mnoho nových zaměstnanců nepřiláká, ale zvedá takzvané „Brand Awareness“, tedy viditelnost vaší značky a je dosti možné, že někde v povědomí potenciálních uchazečů vaše firma vyvstane, jakmile si budou hledat zaměstnání.
Je důležité, abyste sponzorovali něco, co je vám osobně blízké a chcete sami o sobě podpořit. Setkali jsme se i se společnostmi, které sponzorují místní fotbalový klub, ve kterém hrají jejich zaměstnanci, a těmto zaměstnancům se postupem času podařilo přitáhnout spoluhráče do jejich firmy. Taktéž není potřeba být ve sponzorství úplně pasivní, například když sponzorujete místní hudební festival, nemusíte být pouze uvedeni jako sponzor, ale můžete mít stánek například s kávou pod názvem „Steelcoffee“.

Spolupracujte se školami

Jelikož studentů na technických oborech je nyní poměrně málo a nepředpokládáme, že by jich v budoucnu mělo nějak závratně přibýt, tak nesmíme zapomínat na vliv na mladší generaci. Zde je potřeba přemýšlet o vaší firmě z pohledu studentů a takzvané generace “millennials”, která o práci přemýšl úplně jinka než my. Pro tuto generaci je důležité mít v práci takzvaný “impact” neboli dopad, tedy chtějí vědět, že jejich práce přispívá ke zlepšení světa. Taktéž nejsou již zvyklí na dodržování tradiční hierarchie firmy, mají raději, když je struktura ploší a oni tak mohou svůj názor vyjádřit přímo vedoucímu pracovníkovi. Pro zástupce této generace je v neposlední řadě také podstatně důležitý “work-life balance”. Vhodnou akcí, jak oslovit tuto cílovou skupinu můžou být dny otevřených dveří pro školy nebo diskutujte se studenty o jejich budoucím povolání. Ukažme jim společně, že strojařina je extrémně zajímavý a vzrušující obor.


Tímto se náš seriál dostal do svého konce. Jak jsme si v předešlých dílech ukázali, budování značky zaměstnavatele je velmi komplexní proces, který vychází z podstaty firemní kultury, je nutné zvolit mu tu správnou strategii a také správný obsah. Věřím, že vás tento seriál obohatil a možná i přiměl o budování vaší značky uvažovat. Pokud budete potřebovat vyřešit krátkodobou poptávku po nových kolezích, můžete vyzkoušet spíše HR marketing, tedy uplatnění marketingových nástrojů v náboru. Zkuste nad ním i tak přemýšlet – jako nad employer brandingem. Zeptejte se svých kolegů, kteří již pozici zastávají, co máte do inzerátu napsat a kam máte inzerát umístit. A hlavně, odpovězte na tu základní otázku, kterou si dnes uchazeči kladou: Proč? Proč změnit zaměstnání a proč právě k vám?


EmBrand

Jáchym Důjka

jachym.dujka@embrand.cz

Další články

Inovace
Management a řízení

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: