Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Energetické úspory pod kontrolou
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Energetické úspory pod kontrolou

Chlazení rozváděčů není levnou záležitostí. Navíc, čím je chladicí jednotka v provozu déle, tím vyšší provozní náklady vznikají. Všichni, kdo chtějí vědět, zdali je výhodné kupovat nejnovější produkty, mohou nyní použít nový kalkulátor společnosti Rittal, který spočítá energetickou účinnost a celkové náklady na vlastnictví (TCO). Stačí čtyři kroky a on-line nástroj rychle, pohodlně a zcela zdarma vypočítá potenciální energetické úspory.

Nový softwarový nástroj přináší svým uživatelům – výrobcům strojů, výrobcům rozváděčů i koncovým uživatelům – větší transparentnost při výběru vhodné chladicí jednotky. V prvních třech krocích nástroj uvádí přehled nákladů za spotřebu elektrické energie všech typů chladicích jednotek. Stanoví rovněž potenciální úspory nákladů, kterých může být dosaženo pomocí nové řady chladicích jednotek Blue e+. Ve čtvrtém kroku jsou vypočítány celkové náklady na vlastnictví (TCO), aby bylo možné zobrazit celkové provozní náklady a vypočítat dobu návratu investice.

Teplotní diagram v souladu se zvolenou klimatickou zónou a se sezonním součinitelem energetické účinnosti

Čtyři kroky pro správný výběr

V prvním kroku je prováděn výpočet sezonního součinitele energetické účinnosti (SEER), který popisuje energetickou účinnost chladicího systému v průběhu celého roku. Nejprve je nutné vybrat geografické pracovní podmínky vztahující se k místu instalace chladicí jednotky, a to buď pomocí teplotních profilů uložených v systému, nebo vložením vlastních parametrů v rámci zákaznického profilu.

Ve druhém kroku se specifikují charakteristiky aktuálně používané chladicí jednotky. Definuje se způsob instalace (střešní, nástěnná), provozní doba (jedno-, dvou- nebo třísměnný provoz pět, šest či sedm dní v týdnu), aktuální cena elektrické energie v kWh a počet instalovaných jednotek. V následujícím třetím kroku získává uživatel přehled o možných úsporách, kterých lze dosáhnout. Sloupcový graf v přehledu ukazuje, kolik může ušetřit v nákladech za energii při použití energeticky úsporných chladicích jednotek Blue e+ a Blue e místo starších typů. Navíc může provést srovnání chladicích jednotek Rittal se svým aktuálním řešením. Výpočet nákladů na energii, jakož i absolutních potenciálních úspor je možné přenastavením počtu jednotek rozšířit na celý výrobní provoz.

 
Kalkulátor energetické účinnosti: srovnání mezi chladicími jednotkami

Výpočet provozních nákladů

Pokud uživatelé chtějí, mohou ve čtvrtém kroku provést výpočet vlastních provozních nákladů. Základem pro výpočet návratnosti investice do nové chladicí jednotky jsou celkové náklady na vlastnictví (TCO), náklady na elektrickou energii, kupní cena a náklady na instalaci a údržbu. Stejně jako u předchozích výpočtů i zde mohou uživatelé volit mezi standardizovanými hodnotami a individuálními parametry.

 
Sloupcový graf srovnání nákladů a celkových nákladů na vlastnictví (TCO)

Výstup

Pouhým jedním kliknutím lze nakonec vygenerovat soubor ve formátu PDF, který obsahuje veškeré informace a je ideálním základem pro rozhodování. Uživatelskou přívětivost tohoto nástroje potvrzují první zákaznické reakce. Kalkulátor energetické účinnosti a celkových nákladů na vlastnictví (TCO) je dostupný zdarma, odkaz najdete na www.mmspektrum.com/160303.

Rittal Czech

Martin Chromec

revilakova.h@rittal.cz

www.rittal.com/efficiency_calculator

Další články

Informační technologie/E-business
Ekologie
Elektrotechnika a regulace
Vzduchotechnika/ klimatizace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: