Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> EU se nesmí stát byrokratickým molochem
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

EU se nesmí stát byrokratickým molochem

Milan Potenec

MM: V roce 2004 má Česká republika vstoupit do EU. Jak ovlivní tato skutečnost chod vámi řízené firmy, a to jak z hlediska marketingu a obchodu, tak i technické úrovně, výroby a v neposlední řadě i logistiky?

Ing. Potenec: Často mám pocit, že se dopady vstupu do EU na české firmy démonizují. CETOS, a. s., je firmou, která 80 % své produkce dodává do zemí EU, a tudíž naše výrobky již dnes musí splňovat veškeré platné normy v EU. Náš systém řízení jakosti byl v roce 1998 certifikován britskou firmou Lloyd's Register Quality Assurance dle norem ISO a koncem roku 2002 jsme provedli novou certifikaci tohoto systému podle novelizované normy ISO 9001:2000. Od 1. ledna 2003 jsme prodloužili záruční lhůty u většiny našich výrobků na 24 měsíců, i když to nebylo zatím naší povinností. Tvrdé podmínky plníme již nyní také v oblasti životního prostředí.
Co tedy od vstupu do EU očekáváme? Především odstranění určitých celních bariér. Jako příklad uvedu situaci, kdy náš zákazník požaduje provedení generální opravy či modernizace svého staršího výrobního stroje v našem závodě. Při dovozu tohoto zařízení do opravy jsme nuceni zcela nesmyslně složit na celnici tzv. celní jistinu ve výši min. 22 % ceny stroje dováženého k opravě a tyto prostředky jsou nám uvolněny až po zpětném vývozu stroje. Dnes se setkáváme i s případy, že náš montér není vpuštěn do Německa k provedení servisního zásahu na námi dodaném stroji bez získání pracovního povolení, i když servisní zásah musíme nabízet do 24 hodin od oznámení závady. Proto často naši servisní montéři jezdí s auty bez firemního označení, aby nebudili pozornost na celnici. Očekávám také, že se zlepší možnost čerpání některých dotací z fondů EU, ale zde bude velmi záležet na naší schopnosti prosadit své záměry.
Na druhé straně lze počítat s tím, že vstupem do EU dojde k růstu cen v oblasti spotřeby, čímž vznikne větší tlak na růst mezd a tudíž našich výrobních nákladů. Bude záležet na tom, jak budeme schopni eliminovat tento růst nákladů nasazením nových investic, které by měly zvýšit naši produktivitu. Pro vývoj našeho obchodu by bylo velmi nevýhodné, kdybychom museli skokově upravit ceny výrobků. Dále od vstupu ČR do EU očekávám, že bude postupně zanikat názor odběratelů ze zemí EU, že český výrobce musí mít nutně své zboží výrazně lacinější než výrobce z EU.

MM: Jaký dopad bude mít pro váš podnik větší otevření konkurenci a naopak, jak se zvýší vaše exportní možnosti?

Ing. Potenec: Většího otevření českého trhu se nebojíme, neboť už dnes nemá naše konkurence v oblasti výroby brousicích strojů při prodeji na český trh žádné omezení. Naopak mnozí investoři v ČR kupují stroje ze zahraničí, neboť o uvolňování investic se rozhoduje většinou u mateřské společnosti, která má z různých důvodů blíž ke svým dosavadním dodavatelům. Takže naše prodejní úspěchy nebudou výrazně ovlivněny vstupem do EU, ale jedině naší schopností vyvíjet, vyrábět a prodávat naše výrobky.

MM: Po vstupu Irska do Společenství evropských států započala následně v této zemi masivní podpora vědy a výzkumu ze strany státu. Myslíte, že lze něco podobného očekávat i u nás?

Ing. Potenec: Bohužel tomu moc nevěřím. Nejsem totiž přesvědčen, že naše vlády mají jasno o prioritách naší hospodářské politiky a v obavách z negativního vývoje zaměstnanosti se pak snaží podporovat vše. Tato politika vede k rozmělňování podpory na mnoho "hřišť" a výsledkem je to, že pak máme malou šanci stát se alespoň ve vybraných oborech světovou špičkou.

MM: Domníváte se, že stát změní svoji daňovou politiku vůči výrobcům nejen zvýhodněním nákladů na vývoj, ale i novou odpisovou politikou pro urychlení inovace a modernizace výrobní základny (podobně jako v Itálii či v poslední době v USA)?

Ing. Potenec: Jde také o podporu rozvoje určitého oboru a i zde jsem spíše pesimista. Znovu opakuji, že nejdříve musí být v ČR zřetelně rozhodnuto o prioritách hospodářské politiky, a pak je teprve možné řešit podporu stanovených priorit. Jinak stávající stav je obrovskou chybou, neboť výrobci potřebují investovat, aby co nejrychleji smazali rozdíl v produktivitě výroby proti firmám v zemích EU. Mám však pocit, že při stavbě státních rozpočtů se dohlédne pouze na nejbližší rok a vůbec se nehledí na podporu rozvoje, což by mohlo výrazně pomoci v řešení rozpočtů v příštích letech.

MM: Ve které zemi - a nemusí být pouze na evropském kontinentě - si myslíte, že jsou nejvýhodnější podmínky pro podnikání ve vaší komoditě?

Ing. Potenec: Asi nejsem schopen na tuto otázku odpovědět jednoznačně. Výroba obráběcích strojů je proces vyžadující tradici, stálou reprodukci pracovní síly v oboru, pracovní síly v přiměřené ceně, kvalitní subdodavatele, přiměřené ceny základních energetických vstupů, silné finanční zázemí výrobce atd. Je téměř vyloučeno, aby všechny tyto podmínky byly ideální. Já bych tudíž asi dal přednost podnikání v zemi, která vykazuje makroekonomickou a politickou stabilitu, přičemž bych v ekonomicky potřebné míře kooperoval s výrobci z jiných teritorií. Je to prostě o hledání optimálních podmínek pro zajištění výkonnosti naší firmy.
Pokud však otázka míří do uplatnění našich výrobků, pak se v současné době jeví perspektivně trhy Ruska a Číny. Jde však o trhy obchodně náročně a otázkou také zůstává dlouhodobá stabilita těchto trhů.

MM: Jak byste v krátkosti shrnul klady a zápory vstupu do EU nejen z pohledu vrcholového manažera firmy, ale též občana ČR?

Ing. Potenec: Na vstup ČR do EU mám kladný názor. Jde o společenství vyspělých států a členství v něm bude na naši společnost působit zcela určitě motivačně, urychlí to náš rozvoj. Z pohledu manažera firmy si myslím, že zásadní negativní vlivy by vstupem neměly vzniknout, ale zároveň nelze očekávat, že vstup do EU vyřeší některé negativní faktory v našich firmách. Otázkou je, jak zabránit tomu, aby se EU nestala v budoucnosti byrokratickým molochem a nestala se tak sama sobě brzdou. Ale i z tohoto pohledu je lepší působit v tomto směru jako člen

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: