Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Evropská unie vs. čeští výrobci obráběcích a tvářecích strojů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

Evropská unie vs. čeští výrobci obráběcích a tvářecích strojů

Spolupráce mezi časopisem MM Průmyslové spektrum a českými výrobci obráběcích a tvářecích strojů, sdruženými ve Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky, trvá již delší dobu. V minulých letech jsme čtenáře postupně seznamovali s výrobci obráběcích a tvářecích strojů, hydraulických prvků, kuličkových šroubů a ostatního příslušenství. Předkládali jsme přehled jak o jejich výrobním sortimentu, tak i o vyráběných novinkách.

V loňském roce pak proběhla jedna z nejúspěšnějších anket, a to anketa s generálními řediteli jednotlivých firem. Všichni odpovídali na stejné otázky týkající se marketingu, vývoje strojů, výroby, obchodu atd., a čtenáři si tak mohli udělat sami názor na úroveň jednotlivých podniků.

Komerční přílohy

Mimo tyto ankety pak již pravidelně vycházejí dvě samostatné šestnáctistránkové přílohy. První je uvedena v čísle 7_8 a je zaměřena na MSV, případně IMT konané pravidelně v září v Brně. V příloze jsou přehledy nejen o exponátech, ale i kontaktní údaje na jednotlivé stánky a podniky. Druhá příloha vychází v posledním, tj. 12. čísle a seznamuje čtenáře s kompletním sortimentem obráběcích a tvářecích strojů včetně jejich příslušenství a doplňků vyráběných svazovými podniky vždy v následujícím roce.

Aspekty vstupu do EU

V letošním roce se zaměříme na téma, které ovlivní nejen život strojírenských firem, ale zasáhne do všech komodit. Jedná se o náš vstup do Evropské unie.
Přestože Česká republika se řadí ve výrobě obráběcích a tvářecích strojů na 7. až 8. místo v Evropě a 14. až 15. ve světě, z hlediska postavení našeho průmyslu v globalizujícím se světě je třeba přiznat, že výkonnost českého průmyslu je přes veškerý pokrok v průměru stále výrazně slabší než ve většině zemí EU. Chceme-li vstoupit do EU - a malá průmyslová země orientovaná na export nemá jinou alternativu - musíme se s problémem zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti průmyslu a celého národního hospodářství v relativně krátké době vyrovnat.
Základem inovačních programů a tudíž i konkurenceschopnosti našich strojírenských produktů je výzkumná a vývojová základna. Po politických změnách v roce 1989 však zanikly v důsledku restrukturalizace a privatizace celého strojírenství mnohé výzkumné ústavy, které ve spolupráci s podniky inovační programy pro konkrétní oblasti navrhovaly a realizovaly.
Tíha inovací dnes leží především na podnikové sféře. Nové výrobkové inovace umožnily českým výrobcům obráběcích a tvářecích strojů proniknout již v průběhu 90. let na vyspělé trhy EU, ale také do USA a Kanady. Výrobci vylepšují většinu rozhodujících technických parametrů, design i celkovou koncepci strojů. Celá řada novinek z dílen našich výrobců byla ke zhlédnutí na třetím veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT 2002 v Brně a výrazně přispěla k odborné úrovni veletrhu.
Obsahová náplň základních oborů - obráběcí stroje na kovy a tvářecí stroje na kovy - je definována jednotlivými položkami Harmonizovaného systému popisu a číselného označení zboží (HS/CN). Toto názvosloví odpovídá zvyklostem uplatňovaným v zemích EU a v Evropské asociaci výrobců obráběcích strojů CECIMO, jejímž členem je i Česká republika. Zahrnuje následující položky:
8456 - obráběcí stroje pracující pomocí laserů, ultrazvuku, elektroeroze;
8457 - obráběcí centra, stavebnicové stroje, linky;
8458 - soustruhy;
8459 - vrtačky, vyvrtávačky, frézky;
8460 - brusky, honovačky, lapovačky;
8461 - hoblovky, obrážečky, protahovačky, stroje na ozubení, pily;
8462 - tvářecí stroje, lisy, buchary, ohýbačky, nůžky, děrovačky;
8463 - jiné tvářecí stroje, pracující jinak než úběrem materiálu, tažné stolice, válcovačky na závity, stroje k tažení drátů.
Skupiny HS 8456 až 8461 představují stroje pro třískové obrábění kovů (dále jen obráběcí stroje). Skupiny HS 8462 až 8463 představují stroje pro plošné a objemové tvářecí kovů za tepla i za studena (dále jen tvářecí stroje).
Veškeré statistické údaje, které vydává Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky, jsou zpracovány podle této nomenklatury.

Nový seriál

Během letošního roku v rámci ankety nazvané Evropská unie versus čeští výrobci obráběcích a tvářecích strojů odpoví 40 generálních ředitelů předních výrobců na šest následujících otázek:
 • V roce 2004 má Česká republika vstoupit do EU. Jak ovlivní tato skutečnost chod vámi řízené firmy, a to jak z hlediska marketingu a obchodu, tak i technické úrovně, výroby a v neposlední řadě i logistiky?
 • Jaký dopad bude mít pro váš podnik větší otevření konkurenci a naopak, jak se zvýší vaše exportní možnosti?
 • Po vstupu Irska do společenství evropských států započala následně v této zemi masivní podpora vědy a výzkumu ze strany státu. Myslíte, že se dá něco podobného očekávat i u nás?
 • 1)
  Domníváte se, že stát změní svoji daňovou politiku vůči výrobcům nejen zvýhodněním nákladů na vývoj, ale i novou odpisovou politikou pro urychlení inovace a modernizace výrobní základny (podobně jako v Itálii či v poslední době v USA)?
  2)
  Ve které zemi - a nemusí být pouze na evropském kontinentě - si myslíte, že jsou nejvýhodnější podmínky pro podnikání ve vaší komoditě?
  3)
  Jak byste v krátkosti shrnul klady a zápory vstupu do EU nejen z pohledu vrcholového manažera firmy, ale též i občana ČR?
  Věřím, že vás připravovaná anketa zaujme a že si se zájmem přečtete jednotlivé odpovědi, které budou již od příštího čísla vycházet pod motem "Evropská unie versus čeští výrobci obráběcích a tvářecích strojů".

  Další články

  Komentáře

  Nebyly nalezeny žádné příspěvky

  Sledujte nás na sociálních sítích: