Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Necelý půlrok před termínem konání zaznamenávají pořadatelé v Lipsku z branže velký zájem. Veletrh Intec (Mezinárodní veletrh obráběcích strojů a automatizace výroby) profituje ze síly a vlny inovací ve strojírenské oblasti podpořené aktuálně velmi dobrou kondicí německého průmyslu. K vidění bude široké spektrum nabídky obráběcích strojů, výrobní automatizace a robotiky, laserové a svařovací techniky, manipulační techniky, ale také systémy pro měření a kontrolu kvality, přesné nástroje či možnosti řešení z oblasti přípravků a tvářecí techniky.

Vyvážené partnerství nabídne souběžně konaný subdodavatelský veletrh Zuliefermesse Z (Mezinárodní subdodavatelský veletrh dílů, modulů a technologií). Ten již dlouhou dobu patří k nejdůležitějším průmyslovým veletrhům v Evropě a nabízí speciálně i pro subdodavatele počátečních a středních produkčních fází fungující prezentační platformu. Podobně jako Intec se veletrh tematicky koncentruje na obecné strojírenství a automobilový průmysl, které jsou v Česku i Německu motory ekonomiky. Rostoucí podíl na veletrhu však zaznamenávají také obory jako zpracování plastů, lékařská technika nebo budování energetických celků. Podíl mezinárodních vystavovatelů na veletrhu Z činí přibližně třicet procent. Česká expozice tradičně patří k největším, k čemuž významně napomáhá i zařazení veletrhu mezi podporované akce v rámci programu podpory exportu pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Společný stánek České republiky bude organizován i tentokrát, zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím MPO a vystavovat tak na veletrhu za velmi výhodných podmínek.


Mezinárodní veletrh obráběcích strojů a automatizace výroby Intec profituje ze síly a vlny inovací ve strojírenské oblasti.

 

Zaměřeno na inovace

Průmysl obecně – pro strojírenství a subdodavatelský průmysl to platí dvojnásob – stojí před velkými výzvami, protože nároky zákazníků rostou a nedostatek odborné pracovní síly se prohlubuje. Tím, jak se výroba pomalu začíná dotýkat hranice produkčních možností, není jiné cesty než vývoje nových výrobních koncepcí, které obstojí v konfrontaci s budoucími požadavky.

Proto veletrhy Intec a Z zařadily pro rok 2019 nově koncipovanou zvláštní přehlídku Aditivně a hybridně – nové výrobní technologie nastupují. Návštěvníci budou svědky možností překonání hranic tradičních procesů pomocí vhodné kombinace klasických výrobních postupů a nových technologií. V rámci zvláštního veletržního fóra budou nejenom představeny konkrétní exponáty a příklady realizací, ale budou vedeny i odborné diskuze k těmto tématům budoucnosti.

Moderní průmysl směřuje k nové generaci inteligentních propojených systémů – jednak v rámci výroby, ale také ve výrobcích samotných. Klíčovou roli přitom začíná hrát senzorika. Na přínosy a výzvy s tím spojené se zaměří další zvláštní přehlídka a odborné diskusní fórum.

Dalším odborným tématem pak budou nové pohonné systémy v automobilovém průmyslu. Poprvé se bude 7. února konat odborné fórum „new mobility“ – přednášky expertů (mimo jiné také konkrétní příklady best practice z konkrétních firem) čekají na návštěvníky stejně jako návazná diskuzní fóra. První den konání veletrhu proběhne pod záštitou saského ministerstva hospodářství mezinárodní konference Industry’s Hidden Champions. Představeny budou cesty a postupy, které dovedly konkrétní firmy k vedoucímu postavení na trhu.

Souběžně konaný subdodavatelský veletrh Zuliefermesse Z nabízí speciálně i pro subdodavatele počátečních a středních produkčních fází fungující prezentační platformu.

Kooperační burza pro nová partnerství

Základním smyslem veletrhů ale samozřejmě je navázání dlouhodobých obchodních kontaktů. Proto i v roce 2019 proběhne pod záštitou Enterprise Europe Network kooperační burza Contact: Business Meetings. Cílem je zprostředkovat prvotní kontakt s podniky, které hledají na národní a mezinárodní úrovni kvalifikované subdodavatele a partnery. Ale samozřejmě také iniciovat setkání s poskytovateli nových technologií a inovačních řešení a vytvořit profesionální rámec pro společné projekty a budoucí kooperace.

Lipské veletrhy

Ing. Pavel Pelikán

pavel.pelikan@seppint.cz

www.veletrhyavystavy.cz

Další články

Novinky z veletrhů a výstav
Automatizace, regulace
Nekonvenční technologie
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie
Technologie zpracování pryže/ plastů
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: