Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Finální výrobky pro celý svět
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Finální výrobky pro celý svět

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi, jejichž společným zájmem je podpora technického rozvoje, výzkumu, vzdělávání a inovací. V jejích řadách najdeme špičkové odborníky z nejrůznějších technických oborů. V našem seriálu dáváme postupně slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro čtenáře MM Průmyslového spektra zvláště zajímavé.

Jsem strojař a jsem přesvědčen, že mám jedno z nejúžasnějších zaměstnání. Technologie konstruování a výroby, nastavení procesů a dosahovaná kvalita výroby v našem oboru hlavně díky automobilovému průmyslu jsou na úrovni, na kterou můžeme být oprávněně hrdí. V mnoha směrech jsme evropští lídři

Tyto nesporné úspěchy jsou nicméně dosahovány na převážně subdodavatelské struktuře výroby, která vznikla po revoluci. Tato struktura vznikla částečně pod vlivem investičních pobídek, částečně podle zájmů kapitálově silných zahraničních podniků a dle schopnosti českých subjektů akceptovat zásadní změny v přístupu k novým podmínkám.


Realizovaná přestavba nám zajistila prosperitu, úžasnou zaměstnanost, podstatné zvýšení životní úrovně a nejmoderněji vybavené podniky na soudobých technických, technologických a procesních úrovních.

Zároveň však zanikla velká část finálních výrobců, kteří se nezvládli přizpůsobit požadavkům nových trhů. Zeslabila se vrstva malých a středních výrobních podniků, které navíc částečně přešly do vlastnictví zahraničních subjektů.

Podstatná část výroby je orientovaná na materiálově a energeticky náročné výrobky s nižší přidanou hodnotu, což ve svém důsledku znamená malou hodnotu cash flow na zaměstnance, kterou tato výroba je schopna generovat.

Jsme v období začínající 4. průmyslové revoluci, máme velké možnosti se posunout v pozici mezi průmyslově vyspělými státy.

V tomto období je důležité nejenom se připravovat na to, jak vyspělé budeme mít výrobní systémy, ale hlavně zda budeme mít finální výrobky samostatně obchodovatelné na celém světě, hi-tech úrovně. Tento požadavek je oproti dřívějšku o to důležitější, že jedna z podstatných vlastností P4 je, že se nebudou v určité míře pohybovat výrobky, ale informace datové struktury potřebné pro výrobu. Výroba nebude subdodavatelská, ale budou se pronajímat výrobní systémy pro dávky výrobků v dané oblasti. Ten, kdo bude mít obchodovatelné výrobky (služby), bude ovládat trh a realizovat risk.


Sandprint - vytištěná jádra na lití hlavy motoru z produkce modelárny Liaz.

Pro období P4 Česká republika musí nabídnout kvalifikované specialisty a obchodovatelné výrobky.

V podstatě nemáme moc co jiného efektivně nabídnout. Nové výrobky by měly být hlavně z oblastí vysokého hi-tech. Hi-tech výrobky které obsahují vysoké know-how, které lze realizovat s vysokou přídavnou hodnotou. Hlavním kritériem úspěšnosti výroby by měla být hodnota ve výrobě tvořeného cash na zaměstnance. To je cesta k vytvoření bohaté společnosti.

Samotný inovační proces nestačí. Je mimořádně důležitý, je to správně, ale potřebujeme zároveň nastavit kreativní proces vytvářející nové výrobky a služby. Je třeba podpořit tuto činnost hlavně u malých a středních firem, k tomu je třeba hlavně změnit výchovu technických kádrů zvláště na vysokých školách.

doc. Ing. Vojtěch Pražma, CSc., majitel společnosti Modelárna LIAZ

prazmova@modelarna-liaz.cz

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Nekonvenční technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: