Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Firmy oceňují studentskou mezioborovou spolupráci
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Firmy oceňují studentskou mezioborovou spolupráci

Už po patnácté se na Západočeské univerzitě v Plzni uskutečnil ojedinělý výukový projekt DESING, v němž studenti z několika zdejších fakult pracují v multioborových týmech na tématech zadaných průmyslovými podniky. Vyvrcholením jeho, již 15. ročníku, byl jubilejní 10. mezinárodní workshop, který proběhl začátkem dubna ve Vědeckotechnickém parku Plzeň. Čtyři nejúspěšnější plzeňské a dva bavorské studentské týmy tu v anglicky vedených prezentacích představily návrhy svých technických produktů.

„Projekt je vynikající ukázkou interdisciplinární spolupráce studentů,“ řekl během slavnostního zahájení rektor ZČU Miroslav Holeček, pod jehož záštitou se workshop konal. „Studenti se jednak učí spolupracovat a také jsou od samého začátku vedeni k systematičnosti, což je skvělé. Poznal jsem lidi, kteří se snaží na univerzitě dělat věci důležité pro praxi,“ říká Jiří Vokoun, produktový manažer Škody Transportation, která se projektu zúčastnila poprvé. Firma studentům zadala téma Systém podjezdových zábran tramvaje, který nejlépe vyřešil tým ve složení Lucie Šimečková, Petr Kanta, Pavel Skála z Fakulty strojní, Rostislav Prokop z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Tereza Doležalová a Tereza Vašíčková z Fakulty zdravotnických studií.


Projekt DESING+, s jehož myšlenkou před lety přišel profesor Stanislav Hosnedl, u studentů rozvíjí především interdisciplinární spolupráci, systematičnost, kreativitu, ale i vytrvalost a další vlastnosti důležité pro budoucí kariéru. Z letošních 10 interdisciplinárních týmů tvořených 73 studenty ze čtyř fakult ZČU svoje produkty na 10. mezinárodním workshopu představily čtyři vítězné týmy ZČU v Plzni a s nimi také dva týmy z Technické vysoké školy Deggendorf.

Studentské řešení systému podjezdových zábran tramvaje pro Škoda Transportion

„Největší plus bylo, že jsme se naučili pracovat v týmu,“ říká Miroslav Bednář, student Fakulty strojní a manažer týmu, který uspěl se svým elektricky poháněným chodítkem. Téma zadala firma Konstruktionsbüro Dostal a vítězný tým tvořili studenti třech zdejších fakult. Chodítko studenti navrhli tak, aby splňovalo všechny požadované technické parametry, zohledňovalo zdravotní hlediska a také hezky vypadalo. „Chtěli jsme, aby vozítko beze studu mohli používat i mladí lidé, kteří mají potíže s hybností,“ vysvětluje designérka týmu Lenka Baumanová z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Studenti, kteří spolupracovali s firmou Engel strojírenská, navrhovali integrovaný dopravník do vstřikolisu. Nejlepší návrh představil tým Karel Ritter, Tomáš Bláha a Pavlína Vodičková z Fakulty strojní, Pavel Kotva z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a Kristýna Karafová, Amálie Mašková a Hana Vlčková z Fakulty zdravotnických studií.


Prezentace integrovaného dopravníku do vstřikolisu v projektu zadaném firmou Engel strojírenská

Mezinárodního workshopu se zúčastnily desítky studentů z Technické vysoké školy v Deggendorfu a z Technologického kampusu v Chamu. I tam se po vzoru Západočeské univerzity učí spolupracovat ve víceoborových týmech, byť spíše technicky zaměřených. V Plzni představili koupelnový modul pro seniory a hendikepované osoby a inteligentní světelný budík.

Součástí workshopu bylo i předání zvláštních ocenění děkanů fakult za nejlepší konstrukční řešení (Cena děkana Fakulty strojní), za nejlepší průmyslový design (Cena děkana Fakulty designu) a za nejlepší příspěvek ze zdravotnických hledisek (Cena děkana Fakulty zdravotnických studií). Speciální cenu předali i zástupci firmy Škoda Transportation.


Prezentace výsledků studentského projektu DESIGN+ se tradičně těší velkému zájmu odborné veřejnosti.

Rozvíjení schopností spolupracovat a silné zaměření na praxi oceňují zástupci firem každoročně. „Pokud vím, jedná se o ojedinělý projekt. Studenti při něm propojují konstrukční schopnosti a kreativitu, učí se spolupracovat i řešit se zástupci firem jejich aktuální odborné problémy. Každý rok dostáváme od spolupracujících firem děkovná vyjádření,“ říká profesor Stanislav Hosnedl z katedry konstruování strojů Fakulty strojní, který na ZČU interdisciplinární projekt DESING+ založil, rozvíjí a garantuje.


Výukový projekt DESING+ je podpořený z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT pod názvem ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287.


V projektu DESING+ (Designing and Engineering) studenti spolupracují v oblastech konstrukce, průmyslového designu, elektrotechniky, zdravotnictví a marketingu při řešení projektů zadávaných a konzultovaných českými i zahraničními průmyslovými partnery. Od roku 2004 se projektu zúčastnilo již téměř 1 300 studentů z pěti fakult Západočeské univerzity. Do projektu již bylo, příp. stále je, zapojeno 16 českých a německých průmyslových a institucionálních partnerů. Významným výsledkem projektu jsou i desítky udělených užitných a průmyslových vzorů na originální části navržených řešení.


Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. Šárka Stará 

sstara@rek.zcu.cz

Další články

Průmysl 4.0
3D technologie
Inovace
Průmyslový design
Zajímavosti ve vědě a technice
Vzdělávání a školství
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: