Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Flexibilní přesný honovací stroj
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Flexibilní přesný honovací stroj

Od téměř každého obráběcího stroje se očekává určitá flexibilita. Honovací stroj V line německé společnosti Kadia Produktion boduje v tomto ohledu zcela zvláštním způsobem. Písmeno V v typovém označení znamená „Vario“, což značí, že stroj je ideální jak pro nejrůznější obrobky, tak i pro střední a velmi velké výrobní objemy.

Stejně jako sesterské modely disponuje i V line aktuálními klíčovými komponentami honovací technologie Kadia Smart Dynamic: honovacími vřeteny lean-highspeed (LH vřetena) a řídicím systémem stroje HMC100. Obě komponenty pocházejí z vlastního vývoje expertů z Nürtingenu a zaručují vysokou kvalitu při maximální produktivitě. Důraz je přitom kladen na malé až střední obráběné průměry, které se vyskytují např. u vstřikovacích čerpadel, kol převodovek, hydraulic-kých součástí apod. „Technologie přímých pohonů našich LH vřeten je s ohledem na klidný chod, dlouhodobou přesnost regulační odezvy a dynamiku nepřekonatelná,“ říká Henning Klein, jednatel společnosti Kadia. Přímý lineární pohon pro zdvih byl v době uvedení vřeten na trh novinkou. Patentovaná technologie pracuje bezkontaktně, tzn. takřka bez opotřebení. Na honovací nástroj nepůsobí téměř žádné vibrace, což je důležitým předpokladem, pokud se jako v tomto případě jedná o vysoce přesné honování s tolerancemi menšími než 1 µm. Podobné vlastnosti se týkají i vřetenového pohonu – zde rotuje přímo poháněný synchronní vestavěný motor. Vysoké nároky na přesnost pokračují u rozšíření nástrojů. Servomotor s vysokou rozlišovací schopností a přes-ným závitovým pohonem umožňuje přísuv u řezací lišty s přesností na nanometry.Kompaktní honovací stroj V line Vario společnosti Kadia s ovládacím panelem HMC100 lze vybavit dvěma nebo třemi honovacími vřeteny a zaujímá instalační plochu pouhých cca 1,8 × 2,7 m. 

Vřetena jsou aktuálně k dispozici v obou konstrukčních velikostech LH2 a LH3. Rozdíly jsou převážně v délce zdvihu a maximálním řezném výkonu (viz tabulka). Honovací stroj V line je navržen principiálně pro oba typy a lze jej konfigurovat jako dvouvřetenový nebo třívřetenový stroj. Celkově je k dispozici maximálně osm stanic. Díky tomu lze mimo honování integrovat i další procesy, např. pro předběžnou kontrolu, měření, skenování, ofukování nebo odjehlování.


Pro zvětšení klikněte na tabulku.

Intuitivní obsluha

Všechny procesy, resp. honovací technologie jsou uloženy v „mozku“ stroje, v řídicím systému HMC100. Řízení vyvinuté samotnou společností Kadia nastavuje v oblasti rozsahu funkcí a obsluhy nová měřítka. Na 19" dotykovém průmyslovém displeji vizualizuje všechny průběhy procesů a okamžité pracovní stavy. Pro zobrazení byl navržen vlastní obrazový jazyk. Do uživatelsky přívětivé koncepce se rychle zapracuje i méně zkušená obsluha stroje. Funkční rozsah softwaru je stále rozšiřován. Novou funkcí je například skenování vrtání pomocí standardního vzduchového měřicího trnu a standardního snímače. „Skenování vrtání na honovacím stroji je světová novinka,“ říká Henning Klein. „Sken poskytuje nepřetržitý průběh naměřených hodnot během celého vrtání. Zatímco obvyklé měření spočívá na relativně menším počtu hodnot průměru, zohledňuje skenovací funkce až 500 měřicích úrovní na milimetr. Rozdíly mezi strojním a laboratorním měřením se výrazně snižují.“

Honovací vřetena LH2 a LH3 společnosti Kadia jsou vybavena patentovanou technikou lineárního pohonu. U stroje V line lze použít tři vřetena LH2 nebo tři vřetena LH3. Nürtingenský výrobce poskytuje na zvedací pohon záruku 5 let. 

Ať už se jedná o obvyklé měření, je-li dostatečné, nebo skenování, získává se obrovské množství údajů, u nichž chce uživatel zpravidla znát jejich tendenci. Informaci o tom podává statistický modul systému HMC100. Tento silný nástroj s integrovanou regulační kartou pro kontrolu procesu je ve standardním provedení k dispozici v každém stroji nürtingenských expertů na hono-vání.Honovací stroj V line Vario se hodí pro množství obrobků a pro střední až velmi velké počty kusů. 

Henning Klein to shrnuje: „Díky svým rozmanitým možnostem pokrývá V line široké spektrum aplikací. Na stroji lze opracovávat malé až středně velké obrobky jakéhokoliv druhu. Koncepce je navržena pro střední až velmi velký objem výroby, realizovatelná jsou i rozmanitá automatizační řešení.“ Velká rozmanitost obrobků je možná i proto, že V line umožňuje použití kloubových tyčí k uchycení honovacích nástrojů. Tuto možnost neposkytuje každý stroj. Při honování se musí obrobek nebo nástroj pohyblivě upnout. U velkých obrobků je velmi složité, aby byl honovací přípravek proveden s potřebnými stupni volnosti. Kloubové tyče jsou v daném případě výhod-nější alternativou.

 
Pracovní prostor stroje V line s paketovým přípravkem (uprostřed) pro opracování pake-tu se třemi kusy planetových kol. 

O to více bylo cílem vývojářů z Nürtingenu zkonstruování kompaktního stroje. Honovací stroje V line se s ohledem na konstrukční velikost a výkon zařazují mezi dvouvřetenový stroj U line a stroje R line, které lze vybavit až pěti vřeteny. Skříňový rozváděč je u U line integrován ve stroji. Instalační plocha je přitom pouhých cca 1,8 × 2,7 m. Stejné kruhové provedení jako u R line umožňuje montáž stanic na jednom centrálním sloupu nad kruhovým stolem. Výsledkem je velkorysý, optimálně přístupný pracovní prostor, a proto lze bez problémů připojit nejrůznější manipulační systémy pro automatizaci. Bezproblémová je i situace v případě servisu. „Naši konstruktéři věnovali u stroje V line velkou pozornost přístupnosti strojních komponent,“ zdůrazňuje Klein. Tento aspekt je pro zákazníky velmi důležitý, protože použitelnost zařízení je v neposlední řadě závislá na tom, jak snadno lze servis na stroji provést.

Honovací nástroje a různá planetová soukolí. 

Aplikace planetového soukolí

Tam, kde jsou zapotřebí kompaktní převodovky s nízkou hmotností, ale s více převodovými stupni, jsou často používány planetové převody. Příkladem jsou automatické převodovky v motorových vozidlech. Protože je planetové soukolí s hřídelí spojeno pohyblivě, nikoliv pevně, například lícovaným perem, jsou kvalitativní požadavky na úložný otvor obzvláště vysoké. Konečné zpracování je proto z největší části prováděno honováním. Honovací stroj V line je tak ideální stroj, jehož vlastnosti splňují přesně tyto požadavky: velmi vysoké kvalitativní požadavky uživatelů, různé konstrukční velikosti, vysoké počty kusů, automatizovatelný proces. Podle společnosti Kadia bylo dosud pro tento účel expedováno více než deset honovacích strojů V line Vario. Opracovávaný průměr otvoru je v rozsahu mezi 13 mm a 35 mm, délky otvoru jsou mezi 15 mm a 40 mm. Úběr třísek činí obvykle až 100 µm. Uživatelé zpravidla nehonují kola po kusech, ale v paketech po třech kusech. Tím se v závislosti na předběžném obrobení, rozměrech konstrukčního dílu a úběru materiálu dosahuje doby taktu mezi 6 s a 10 s na díl. Opracování na stroji V line vede ke kvalitativním hodnotám pro rovnoběžnost a kruhovitost menší než 3 µm (Cpk ≥ 1,67). Kvalitu povrchu lze řídit počtem honovacích operací. Použití dvou honovacích stanic pro předběžné honování a honování načisto vede k dosažení hodnoty Rz < 2,5 µm, při třech honovacích stanicích s dodatečným procesem honování načisto lze dosáhnout hodnoty Rz < 1 µm.
  Příklady planetových kol pro automatické převodovky obráběných na stroji V line.

 


Výjimečnosti honovacího stroje V line:

  • optimální pro střední až velmi velké objemy výroby;
  • kompaktní design s malou prostorovou náročností;
  • skříňový rozváděč integrovaný ve stroji;
  • robustní kruhový stůl pro transport obrobku;
  • modulární uspořádání stanic se dvěma nebo třemi honovacími vřeteny;
  • honovací technologie Kadia Smart Dynamic;
  • pneumatická měřicí stanice s až 16 měřicími úrovněmi nebo skenovací funkcí;
  • volitelné stanice: předběžná kontrola, vyměření, odjehlení, ofukování atd.;
  • je možné párové honování otvoru vůči pístu;
  • lze použít rozmanitá automatizační řešení.Výrobní stroje a technologie společnosti Kadia Produktion na český trh dodává společnost Stroje JMK.

Stroje JMK

Marcela Gábová

gabova@strojejmk.cz
info@strojejmk.cz

www.strojejmk.cz

Další články

Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: