Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum děkanů strojních fakult
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum děkanů strojních fakult

Klíčovým motorem růstu produktivity a ekonomiky vyspělých zemí jsou bezesporu inovace. Státy postupně navyšují investice do této oblasti a zaměřují se silnou měrou právě na vysoké školy. Je třeba vytvářet podmínky pro transfer technologií a vzájemnou interakci mezi univerzitou a privátním sektorem. Univerzity se stávají jak klíčovým zdrojem pro vytváření nových výzkumných základen, tak i stěžejním partnerem pro firmy orientované na vyšší přidanou hodnotu, s vyššími požadavky na znalosti a kvalifikaci svých zaměstnanců. Zde v tomto kreativním prostředí se pak bude dařit získávat univerzitám vedle kvalitních pedagogů především proaktivní studenty, kteří mohou být již v průběhu studia zapojeni do řešení reálných problémů, a tím tak zkrátit čas pro jejich adaptaci v budoucím zaměstnání. Jaké je aktuální prostředí strojních fakult a okolního ekosystému? Oslovujeme příslušné děkany s aktuálními otázkami do názorového Hyde Parku.

Uveďte prosím stěžejní exponáty, které bude vaše fakulta na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně prezentovat, a důvod, proč se škola rozhodla právě pro ně.

 
Doc. Ing Milan Edl, Ph.D., děkan Fakulty strojní, ZČu v Plzni

Na MSV v brně představíme následující technologie našich výzkumných center. Elektromagnetické ventily s vysokou mírou vestavěné inteligence spolu s Modulárním frekvenčním měničem s aktivním usměrňovačem, který umožňuje rekuperaci přebytečné energie do sítě. Další technologií bude Robot ROBIN, který je navrhnut pro pohyb v omezených prostorech a pohybuje se pomocí ultrazvukové sondy a zároveň se vyhýbá překážkám. Představena bude také Redoxní průtočná baterie Pinflow, která slouží jako vysoce efektivní a bezpečné stacionární úložiště energie s životností přesahující 25 let. Dalším exponátem bude progresivní technologie výroby moderních vysokopevných ocelí třetí generace s využitím nástrojů umožňujících změnu profilu ochlazování – technologie press-hardening.
Prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., děkan Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava

Zajímavých exponátů představíme více. Část z nich souvisí s aktivitami centra 3D tisku Protolab na naší univerzitě. Jedná se zejména o světovou novinku – první prototyp unikátní koloběžky vytištěné na 3D tiskárně Renishaw z práškových kovů. Tento prototyp je plně funkční a díky odlehčeným a dutým součástkám je jeho váha pouze 3,2 kg, přesto je zachovaná tuhost rámu. Kromě nižší hmotnosti byl důraz kladen také na atraktivní design a výrazný sportovní vzhled. Nové technologie, jako je 3D skenování, vizualizace 3D modelů a 3D tisk aplikujeme nejen na tvorbu nových, ale i obnovu a renovaci historických technických objektů, v konkrétním případě motocyklů.Doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., děkan Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně

Budeme prezentovat celou řadu exponátů, za jejichž vznikem se skrývá činnost týmu pracovníků. Patří mezi ně robotický 3D tisk, dále pak digitální dvojče robotické buňky demonstrované virtuálním zprovozněním reálné výrobní linky, včetně online připojení a historie dat. Za další exponáty lze zmínit: systém pro bezkontaktní nanášení modifikátoru tření na temeno kolejnice, design kardiologické gama kamery Cardigamm, prototyp magnetoreologického tlumiče pro podvozek kolejového vozidla, oběžné kolo kompresoru svařované elektronovým paprskem nebo hořák LPH1 pro spalování nízko-výhřevných a odpadních paliv vznikajících v bioplynových stanicích. Společně s centrem CEITEC návštěvníkům představíme rentgenovou počítačovou tomografii.Prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, děkan Fakulty strojní, TU v Liberci

Na MSV v Brně budeme prezentovat exponáty týkající se využití nanomateriálů v medicínských aplikacích, zařízení pro splétání lanek z vláken, která mohou být osazena živými buňkami, geopolymerů ve formě panelů a biopolymerů s nanokrystaly celulózy, ze kterých se budou na stánku vstřikovat vzorové díly. Návštěvníci stánku fakulty si budou moci odnést výrobky vyráběné na vystavovaných zařízeních nebo z výzkumem získaných materiálů, biodegradovatelné kelímky, splétané náramky. Exponáty jsme cíleně volili do aplikací mimo automobilový průmysl.Prof. Ing. Lubomír Šooš, Ph.D., děkan Strojníckej fakulty, STU v Bratislave

MSV v Brne je pre nás stále zaujímavý. Naša fakulta má na veľtrhu, ako člen Zväzu strojárskeho priemyslu (ZSP SR), každoročné zastúpenie. Aj keď to znie možno trochu zvláštne, máme záujem o študentov. Chceme ukázať jednak slovenským študentom, že sme aj tu a keď majú záujem, môžu študovať doma na najstaršej slovenskej strojníckej fakulte a jednak ponúknuť možnosť štúdia zahraničným študentom. Tomu prispôsobujeme aj našu prezentáciu. V ostatných rokoch sme v spoločnom stánku ZSP SR vystavovali naše tri študentské formule; benzínovú, elektro a EcoShell. Ale minulý rok sme tu napríklad vystavovali robot na zbieranie golfových loptičiek.Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakultyv strojní, ČVUT v Praze

Naše činnost pokrývá mnoho oblastí průmyslu, proto budeme na MSV v Brně prezentovat několik exponátů. Jedná se například o ukázku vlastní nové technologie kovového tisku hybrid additive manufacturing navařováním drátu elektrickým obloukem a třískového obrábění nebo měřicí pracoviště pro zkoušky flutterové odolnosti lehkých sportovních letadel či nové mobilní zařízení pro rychlé vyhledávání a zajišťování latentních daktyloskopických stop aj. Volíme takové exponáty, které ukazují výsledky výzkumu a inovací provedených na fakultě a které buď nabízíme jako nové, nebo které již byly v průmyslu/praxi úspěšně použity, nebo takové exponáty, které ukazují aktivity studentů fakulty a mohou motivovat ke studiu na ČVUT v Praze.


Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Další články

Průmysl 4.0
3D technologie
Inovace
Štíhlá výroba a logistika
Průmyslový design
Management a řízení
Vzdělávání a školství
Novinky z veletrhů a výstav
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: