Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum děkanů strojních fakult
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se vaší fakultě a jejím výzkumným pracovištím dařilo realizovat smluvní výzkum a spolupráci s praxí během pandemie covid-19 a jak se aktuálně staví průmyslová praxe ke společným projektům pro následující období (jak již běžící projekty, tak i nové výzvy)?


Prof. Ing. Robert Čep, Ph.D., děkan fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava
Stejně jako fakulta, tak i celá řada firem měla během pandemie omezený provoz – většina zaměstnanců pracovala z domu. Spolupráce s průmyslem proto vykazuje jisté zpomalení. Řešení aktuálních úkolů se však nezastavilo, a dokonce se objevilo i několik nových projektů. Ze strany firem jsme nezaznamenali žádná výrazná omezení spolupráce. Pro fakultu i podniky znamenají projekty přece jen finanční prostředky navíc a přinášejí zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti firmy na trhu. To, jak moc krizová omezení zamávala se strojírenským průmyslem, ukáže nejspíše blízká budoucnost. Věřím, že se všechny těžkosti podaří překonat a krize nebude mít dlouhodobé následky jako např. v oblasti turismu či letecké přepravě.


Doc. Ing Milan Edl, Ph.D., děkan Fakulty strojní, ZČu v Plzni

Objem smluvního výzkumu se v souvislosti s pandemií covid-19 projevil postupným poklesem zakázek od průmyslových podniků, a to především v průběhu mimořádných opatření během jara 2020. Po skončení mimořádných opatření se objem zakázek začíná postupně navyšovat, nicméně nelze v krátké době očekávat návrat na hodnoty před pandemií. Pokles objemu smluvního výzkumu za rok 2020 lze odhadnout na min. 25 %. Celkově se bude jednat o částku v řádech milionů Kč. Během pandemie, a i během mimořádných opatření, bylo podáno mnoho projektů s průmyslovými partnery. Zjednodušeně lze konstatovat, že pandemie neměla vliv na zájem o společné projekty. Naopak množství připravovaných a podaných projektů významně roste z důvodu hledání zdrojů na výzkum a vývoj. Otázkou však zůstává, jakou strategii zaujmou podniky v případě přijetí jednotlivých projektů.


Prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, děkan Fakulty strojní, TU v Liberci
Realizace smluvního výzkumu a aplikovaného výzkumu probíhala během pandemie víceméně standardně, nepocítili jsme žádné výrazné změny, a to hlavně u dlouhodobých projektů a činností v oblastech smluvního výzkumu. Naopak v oblastech, které souvisely s problematikou covid-19, se výzkumné činnosti a spolupráce s praxí ještě více rozšířily. V současné době pociťujeme dopad pandemie na spolupráci s praxí a smluvní výzkum především v oblasti automobilového průmyslu. Tento dopad je však kompenzován rostoucím zájmem průmyslu a spoluprací v jiných oborech.

 


Prof. Ing. Lubomír Šooš, Ph.D., děkan Strojníckej fakulty, STU v Bratislave

Môžem konštatovať, že až na dva kritické týždne, keď sme prerušili prácu v našom Centre inovácií, sme zmluvný výskum a spoluprácu s praxou počas pandémie covid-19 realizovali kontinuálne. Úlohy s podnikmi boli časovo veľmi prísne limitované a preto sa musela, za prísnych hygienických opatrení, výroba realizovať. Príkladom kontinuálneho výskumu, vývoja a výroby bol výpočet, návrh konštrukcie a výroba kompresora a skúšky pre EU Stream. V súčasnosti nepociťujeme pokles záujmu o spoluprácu zo strany priemyselných podnikov. Mení sa asi len spôsob komunikácie. Pri komunikácii sa maximálne snažíme uplatňovať online diskusie.


Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakultyv strojní, ČVUT v Praze

Plnění smluvního výzkumu a spolupráce s praxí během pandemie covid-19 bylo provázeno komunikačními problémy, které měli všichni. Výrazným problémem ale bylo provedení fyzických experimentů na místě. Jednou zajímavou výjimkou je provádění společných experimentů leteckých motorů v rámci kolaborativní smlouvy s GE Aviation Czech. Fyzická přítomnost testovacích inženýrů z Itálie a Polska byla nahrazena vybudovaným dálkovým přístupem z jejich home office. A tak experimenty v době covidu probíhaly nerušeně dále. Průmyslové podniky mají stále zájem s námi podávat společné výzkumné projekty, což považuji za dobrý příslib jednak překonání covidové krize a jednak budoucnosti hospodářství ČR.

 

 

Roman Dvořák

Další články

Inovace
Management a řízení
Vzdělávání a školství
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: