Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum děkanů strojních fakult
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum děkanů strojních fakult

Klíčovým motorem růstu produktivity a ekonomiky vyspělých zemí jsou bezesporu inovace. Státy postupně navyšují investice do této oblasti a zaměřují se silnou měrou právě na vysoké školy. Je třeba vytvářet podmínky pro transfer technologií a vzájemnou interakci mezi univerzitou a privátním sektorem. Univerzity se stávají jak klíčovým zdrojem pro vytváření nových výzkumných základen, tak i stěžejním partnerem pro firmy orientované na vyšší přidanou hodnotu, s vyššími požadavky na znalosti a kvalifikaci svých zaměstnanců. Zde v tomto kreativním prostředí se pak bude dařit získávat univerzitám vedle kvalitních pedagogů především proaktivní studenty, kteří mohou být již v průběhu studia zapojeni do řešení reálných problémů, a tím tak zkrátit čas pro jejich adaptaci v budoucím zaměstnání. Jaké je aktuální prostředí strojních fakult a okolního ekosystému? Oslovujeme příslušné děkany s aktuálními otázkami do názorového Hyde Parku.

V dnešním vydání jsme děkanům strojních fakult položili následující otázku:

Jak kvalitně připraveni maturanti k vám na fakultu nastupují? V jakých dovednostech vynikají, a naopak které znalosti (znalostní disciplíny) jim zásadně chybí? Jak se to následně odráží na studiu samotném?


doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., děkan Fakulty strojní, ZČU v Plzni

Stále přetrvávají potíže spojené s nižší kvalitou znalostí uchazečů při vstupu do vysokoškolského studia, nízký zájem mládeže o studium technických oborů a poměrně vysoká teoretická náročnost studia. Rok od roku se stále markantněji projevuje nižší připravenost zájemců o studium především z učebních oborů s maturitou a z většiny středních průmyslových škol, a to hlavně z matematiky a fyziky. V poslední době se projevuje vyšší zájem o studium na FST u studentů z gymnázií, kde je úroveň znalostí matematiky a fyziky vyšší. Dále studentům ve většině případů chybí studijní návyky, jako je například samostudium, dělat si poznámky, prostě aktivní přístup ke studiu. Také znalosti světového jazyka jsou ve většině případů nedostačující. Projevuje se to tím, že Fakulta strojní patří na ZČU k fakultám s vyšší neúspěšností studia, zejména v prvním semestru v bakalářském stupni studia. 


prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., děkan Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava

Velkou část k nám přicházejících maturantů tvoří absolventi odborných středních škol. Musíme se vyrovnávat s rozdílnou úrovní jejich znalostí zejména v matematice. V důsledku toho v průběhu studia neuspěje až polovina studentů. Proto bylo u nás založeno Math Support Centre, které nabízí studentům pomoc při studiu matematických předmětů a pomáhá jim doplnit si znalosti na úroveň, kterou požaduje vysokoškolské studium. Dalším problémem je nedostatečná jazyková vybavenost, která dnes patří mezi kompetence požadované zaměstnavateli. Velká škoda je, že studenti k jejímu zvýšení málo využívají studium v zahraničí.doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., děkan Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně

Velice záleží na tom, z jakého typu školy studenti přicházejí. Studenti gymnázií, jejichž podíl je u nás nadpoloviční, mají menší technické znalosti, ale většinou zase solidní v oblasti matematiky a fyziky, a tím mají výhodu v předmětech teoretického základu, jako je matematika, fyzika či mechaniky. Maturanti ze středních technických škol mají naopak většinou solidní technické znalosti, ale v teoretických předmětech mají mezery. Tyto rozdíly se snažíme v prvním ročníku odstranit nabídkou předmětů, jako jsou vybrané kapitoly ze základů konstruování, vybrané kapitoly z matematiky atd.prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld , děkan Fakulty strojní, TU v Liberci

Ze zkušeností víme, že kvalita a úroveň znalostí maturantů není stejná. Z některých škol jsou maturanti připraveni dobře, z některých nikoliv. A týká se to nejenom průmyslových škol, ale i gymnázií. Největší problém je úroveň znalostí matematiky a fyziky, ale např. i jazyků. Pokud máte odpor k těmto předmětům, a důvody mohou být různé – od špatné výuky až po nezájem, tak potom nepůjdete studovat techniku. Studium na technických fakultách není snadné, musíte stavět na znalostech ze střední školy, což je obtížné, pokud chybí, a to se potom projeví na úspěšnosti studia, která je výrazně nižší než u jiných, např. humanitních oborů.prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan Strojníckej fakulty, STU v Bratislave

Slovensko nevyhnutne potrebuje absolventov stredných a vysokých škôl s technickým vzdelaním. Výučba matematiky, fyziky a anglického jazyka je vzhľadom na štruktúru trhu práce nevyhnutná pre adekvátne vzdelávanie žiakov na prípravu na budúce zamestnanie. Dlhodobé odstránenie povinnej maturity z matematiky a fyziky, ako aj avizované zrušenie povinnej výučby anglického jazyka na základných školách ešte viac prehlbujú rozdiely v kvalite absolventov a nárokoch zamestnávateľov na budúcich zamestnancov. Štatistiky z testovania žiakov kontinuálne poukazujú na negatívne následky uvedených opatrení v porovnaní s inými krajinami Európskej únie. Technické univerzity sú následne nútené upravovať študijné programy tak, aby zmierňovali nedostatky vo vedomostiach, ktoré mali študenti získať na nižších úrovniach štúdia.prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakulty strojní, ČVUT v Praze

Připravenost maturantů pro studium na naší fakultě se bohužel stále zhoršuje. Jde především o znalosti matematiky, a ještě horší je fyzika, ale nelepší se ani jazyková připravenost – menší skupina je připravena dobře, ale větší skupina je připravena velmi špatně. Obecně platí, že maturita z nějakého předmětu není vůbec zárukou znalostí tohoto předmětu. Naopak maturanti začínají vynikat nezdravým sebevědomím. Maturanti jsou však vzdělatelní a je vidět růst jejich znalostí studiem na fakultě. Klíčovým problémem nedobrého stavu je motivace studentů od narození po vstup do praxe.


Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Další články

Inovace
Management a řízení
Vzdělávání a školství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: