Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum strategického manažera v deseti zastaveních, Jan Rýdl, TOS Varnsdorf
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Management a řízení

Fórum strategického manažera v deseti zastaveních, Jan Rýdl, TOS Varnsdorf

V seriálu MM Průmyslového spektra oslovujeme naše top manažery a hledáme u nich tajemství jejich úspěchu, jež by mohlo být inspirací pro ostatní, kteří se na podobnou dráhu vydávají nebo po ní již jdou. Strategie prvního kroku často bývá přelomová – iniciuje další, následující kroky. Rozhoduje a ovlivňuje činy budoucí a v žádném případě ji nelze podcenit.

Kvůli dnešnímu zastavení jsme se vydali do Šluknovského výběžku, kde jsme se setkali s generálním ředitelem TOS Varnsdorf Ing. Janem Rýdlem, MBA. Ten před lety převzal žezlo po svém otci ve firmě, kde má strojírenská výroba své kořeny už dlouhých 114 let. Načerpejme ze získaných zkušeností rodinného podnikání, inspirujme se zralými názory mladého člověka.


Ing. Jan Rýdl ml., MBA, (42) převzal žezlo po svém otci v rodinné firmě TOS Varnsdorf a nyní zastává post statutárního a generálního ředitele. Tento inženýr ekonomie za svůj největší přelom považuje přerod své osoby z čistokrevného ekonoma do poučeného technika.


I. Kde v obecné rovině spatřujete tajemství úspěchu jednotlivce v profesním i soukromém životě?

Myslím si, že o úspěchu jednotlivce rozhodují dílčí předpoklady a jeho schopnosti. Osobně vidím důležité faktory v podobě schopnosti sebemotivace, pevné vůle a vytrvalosti. Dále si myslím, že je důležitý optimismus, radost ze života a v neposlední řadě právě ona touha po dosažení úspěchu.

II. Co považujete ve své stávající profesi manažera za důležitější? Mít detailně definovanou strategii na následující období, nebo optimálně nastavené systémy řízení?

Tyto dva přístupy jsou nerozlučně spjaté a dobře definovaná strategie s propracovanými dílčími kroky je zcela určitě důležitá. Nicméně si myslím, že bez optimálně nastavených procesů nelze těchto detailních strategií dosáhnout. Jsou to podle mého názoru spojité nádoby a je třeba mít je zpracovány obě dvě.

III. Pět vašich manažerských zásad, které ve své profesi ctíte.

Ze svého pohledu vidím následující: nerozhodovat se unáhleně, být maximálně objektivní při rozhodování, chválit za dosažené úspěchy, plnit sliby a v neposlední řadě být dochvilný. 

IV. Jaký konkrétní inovační pokrok ve vašem profesním působení považujete za přelomový?

Otázku bych rozdělil do dvou rovin. První věnuji firmě a zmíním dvě technologické inovace. Dnes jsme představili nový typ stroje, jehož konstrukce integruje karuselovací operace do obráběcího centra, což pokládám za velký pokrok, a dále v minulosti prezentované inprocesní měření, kdy dokážeme nezávisle na stroji měřit skutečnou kondici stroje a následně korigovat tyto nepřesnosti v procesu obrábění. V osobní rovině s nadsázkou říkám, že největší přelom vidím v přerodu mé osoby z čistokrevného ekonoma do poučeného technika.

V. Učit se z chyb vlastních, či těch druhých? Kterou cestu považujete za přínosnější pro další profesní růst?

Méně bolestné je poučení se z chyb druhých. Ale nikdo nejsme neomylný, a proto je třeba vyvarovat se chyb fatálních.

VI. Kde vidíte hlavní slabiny nás, Čechů, které se pak promítají do obrazu naší země z globálního pohledu?

Myslím si, že největší slabinou nás Čechů je orientace na vlastní slabiny. Měli bychom se spíše zaměřit na rozvoj našich silných stránek a na něm stavět nejenom svůj osobní růst, ale celkový obraz České republiky, který vytváří každý jedinec. Měli bychom vycházet z našich tradičních schopností, kterými jsou vzdělanost, schopnost inovativního myšlení a existence etablovaných oborů, mezi něž bezesporu patří strojírenství, resp. stavba obráběcích strojů.

VII. Kdo v oblasti podnikání, umění, společenského života či jiné oblasti je pro vás svým způsobem inspirativní, motivační, a proč?

Bezesporu v oblasti podnikání je to pro mě Tomáš Baťa. Díky svému nadčasovému myšlení přicházel s novými metodami a principy práce, jak ve vedení firmy, tak i v oblasti sociální. Jeho schopnost definovat vizi a rozpracovávat ji do strategií je dosud ještě nepřekonatelná.

V oblasti sportu bych zde za svůj vzor uvedl Jaromíra Jágra, za jeho houževnatost, vytrvalost, píli, dovednost a schopnost v průběhu času měnit sebe samotného.

VIII. Jaké jiné profesi byste se chtěl věnovat, pokud by pro vás strojařina již nebyla aktuální?

Vzhledem k tomu, že jsem původně ekonom, dovolím si otázku přeformulovat a odpovědět, že v případě, kdybych nemohl být ekonomem, zcela jistě bych chtěl být strojařem.

IX. Co právě čtete, jaký film, divadelní představení či koncert jste naposledy zhlédl?

V poslední době jsem se báječně bavil u knížky Evžena Bočka Příběhy aristokratky a románů Patrika Hartla. Od obou autorů mám nachystány nové knihy pro zpříjemnění dlouhých cest do zahraničí. Báječným zážitkem pro mě byl koncert francouzské šansoniérky Zaz, který jsem navštívil na sklonku loňského roku.

X. Jak relaxujete? Vaše koníčky, volný čas...

Snažím se o maximální možné trávení volného času s rodinou. Pokud mám hovořit o sportu, velice rád chodím běhat, jezdím na kole a je-li čas, hraji golf.


Něco navíc

Filmový záznam z našeho setkání:


Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Další články

Management a řízení

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: