Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum strategického manažera v deseti zastaveních, Miroslav Ostrý, Ideal-Trade Service
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum strategického manažera v deseti zastaveních, Miroslav Ostrý, Ideal-Trade Service

V našem seriálu oslovujeme top manažery a hledáme u nich tajemství jejich úspěchu, jež by mohlo být inspirací pro ty, kteří se na podobnou dráhu vydávají či již po ní jdou. Strategie prvního kroku často bývá přelomová – iniciuje další, následující kroky. Rozhoduje a ovlivňuje činy budoucí a v žádném případě ji nelze podcenit.

Další zastavení jsme uskutečnili v Brně u generálního ředitele společnosti Ideal-Trade Service Ing. Miroslava Ostrého. Načerpejme ze získaných zkušeností, inspirujme se jeho názory.

I. Kde v obecné rovině spatřujete tajemství úspěchu jednotlivce v profesním i soukromém životě?

Pod pojmem být úspěšný si pravděpodobně každý z nás představí něco jiného. Pro mě to znamená prožívat šťastný život. A k tomu patří, aby i lidé v mém okolí byli šťastní. Proto bych chtěl být nápomocen v prožívání šťastnějších životů všem lidem, kteří mě obklopují.

Osobně je pro mě důležitá poctivost a etika. V životě se mohu rozejít s kýmkoliv, ale jediný, s kým musím vydržet celý život, jsem já sám. Je důležité také nemyslet sobecky jen na sebe a snažit se poctivě přispět k úspěchu a pohodě svého okolí.

II. Co považujete ve své stávající profesi manažera za důležitější? Mít detailně definovanou strategii na následující období, nebo optimálně nastavené systémy řízení?

Za důležité považuji mít nastavený směr, kterým kráčíme, čeho bychom chtěli společně dosáhnout. Tedy mít svoji vizi a strategii. To by pro nás a pro naše kolegy ve všech úrovních firmy mělo být motivační, ale i vodítkem pro naše každodenní rozhodování. Nemyslím si, že je nutné mít velmi podrobně zpracovanou strategii, protože svět kolem nás se velmi rychle mění. My vytváříme spíše strategické teze.

III. Pět vašich manažerských zásad, které ve své profesi ctíte.

1. Poctivost (k sobě i druhým) – buďme férovým partnerem pro naše partnery a zaměstnance.
2. Selský rozum – pomůže nám dělat správné věci, a ne jenom věci správně.
3. Dodržujme své sliby – nesmíme zklamat ty, co na nás spoléhají. Nejsou pak naplněna jejich očekávání.
4. Obousměrná otevřená komunikace – pokud tomu tak není, je firemní kultura plná politikaření, skrývání a nedůvěry.
5. Hrajme si – v práci trávíme mnoho času, a není tedy lhostejné, jak jej prožijeme.

IV. Jaký konkrétní inovační pokrok ve vašem profesním působení považujete za přelomový?

V naší společnosti máme šikovné kolegy, kteří vyvinuli a stále zdokonalují řídicí systém HiVision. Ten byl primárně vytvořen pro vzdálené řízení provozu lakoven. Nyní systém rozšiřují na řízení kompresoroven. Výsledkem je lepší přehled o provozu a servisy na dálku bez nutnosti technika cestovat mnohdy stovky kilometrů.

V. Učit se z chyb vlastních či druhých? Kterou cestu považujete za přínosnější pro další profesní růst?

Bylo by samozřejmě jednodušší učit se z chyb druhých. Ale ty tolik nebolí, takže člověk si velmi dobře zapamatuje především chyby vlastní a ty nás pak rychle posouvají. Důležité je si chyby odpouštět a nenechat se jimi strhnout do špatných emocí. Brát je jako příležitost být příště lepší. Nejsme roboti. Platí známé Errarum humanum est, tedy mýliti se je lidské.

VI. Kde vidíte hlavní slabiny nás, Čechů, které se pak promítají do obrazu naší země z globálního pohledu?

Jsme hodně pesimističtí. Prožíváme historicky nejhezčí a nejbohatší dobu, období v míru, a nejsme za to dost vděční. Když se vracím z cest, tak ten rozdíl cítím velmi intenzivně. Podmračené, nabručené lidi. Všímají si toho i naši kamarádi, kteří žijí různě ve světě. Poslední dobou však vnímám signály k lepšímu. Stále více lidí přemýšlí o svém duchovním rozvoji, chodí na jógu, účastní se různých vzdělávání, více se zapojuje do charitativních akcí atd. Taky vnímám daleko pozitivnější přístup mladé generace. Ta má možnost hodně cestovat, studovat v zahraničí. Mladí mají větší nadhled, také sebevědomí. Je z nich cítit optimismus.

VII. Kdo v oblasti podnikání, umění, společenského života či jiné oblasti (historická nebo současná osobnost) je pro vás svým způsobem inspirativní či motivační a proč?

V oblasti podnikání je to Tomáš Baťa a Zbyněk Frolík. Oba pánové dokázali vybudovat firmy, které svým významem překračují hranice České republiky. Firmu Baťa znají lidé po celém světě. Také firma Linet je dnes už globálně působící firmou a je světovou špičkou ve výrobě nemocničních lůžek. Velkým inspirátorem pro mě je i učení Dr. Eduarda Tomáše.

VIII. Jaké jiné profesi byste se chtěl věnovat, pokud by pro vás strojařina již nebyla aktuální?

Chtěl bych hodně cestovat, cvičit jógu, meditovat a naučit se hrát na hudební nástroj. V současné době uvažuji o saxofonu. Tedy nová profese – užívač života.

IX. Co právě čtete, jaký film, divadelní představení či koncert jste naposledy zhlédl?

V průběhu roku více studuji nežli čtu. Jedná se o knihy, z nichž se chci něco naučit. Zpravidla jich mám rozečteno několik. Aktuálně je to kniha Dana Millmana s názvem 12 bran na cestě osobního růstu a Paola Coelha nazvané Like the flowing river.

Z koncertů, které ve mně v poslední době zanechaly hezkou vzpomínku, bych zmínil Bryana Adamse. Hodně mě zasáhlo také vystoupení Natalye Ushakovové, z jejího podání Rusalky jsem byl hodně dojatý. O schopnosti radovat se ze života i v těžkých podmínkách vypráví film Nedotknutelní.

X. Jak relaxujete? Vaše koníčky, volný čas...

Během dovolených rádi cestujeme, preferujeme horskou turistiku. Snažím se sportovat. Provozuji jógu, squash, občas jízdy na kole, procházky se psem. Baví mě i tzv. kutění – teď jsem se zabýval tím, že jsem vyráběl domeček pro naše vnučky. A samozřejmě velmi rád si občas zajdu s kamarády na pivo.
 

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

 


Něco navíc

Filmový záznam z našeho setkání naleznete zde

 

Další články

Management a řízení
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: