Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum výrobních průmyslníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum výrobních průmyslníků

V médiích obecně, a odborná nevyjímaje, se dává ve většině případů prostor ke sdělení názoru zástupcům nevýrobních organizací a institucí. Ti, kdo vytvářejí hodnoty pro stát, jeho ekonomiku a budoucnost, jsou bohužel často opomíjeni. Přitom na jejich názoru záleží zásadním způsobem a měl by být vnímán, respektován a být inspirací a impulzem k vytváření relevantních nástrojů zasahujících do podnikatelského prostředí – od odborné výchovy mladé generace přes tvorbu legislativy až po nastavování dotačních pravidel. MM Průmyslové spektrum vždy tlumočilo názory napříč celým spektrem zástupců škol, výzkumných organizací, obchodních a výrobních firem či profesních svazů a asociací. Toto fórum však má za cíl jediné: bedlivě naslouchat těm, kteří jsou pro budoucnost České republiky a její konkurenceschopnost klíčoví. Přijměte prosím pozvání do názorového Hyde Parku našich průmyslníků.

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?Martin Belza, Strojírny Prostějov, místopředseda představenstva

V oblasti svařování ano. Zde po dokončení aktuálně realizované modernizace budov a implementaci nového IS předpokládáme zavedení svařovacích robotů, které by u jednodušších a rutinnějších výrobků měly přinést zvýšení produktivity a náhradu kvalifikovaných pracovníků. Pro nás v klíčové kompetenci – obrábění velkých dílů, je zatím dostatek prostoru pro zvyšování produktivity „klasickou“ cestou, tzn. v oblasti nástrojů, upínání, programování, přípravků, školení obsluh atd.

 Josef Kadlec, Wikov Sázavan, generální ředitel

Situace na současném trhu práce je všem známa – hodně práce a nedostatečné kapacity. Vedení firem musí realizovat kroky ke zvýšení produktivity, a to jak ve výrobním, tak i v nevýrobním sektoru firmy. Lze automatizovat v podstatě celý výrobní proces – výroba detailů či dílců, kontroly různých parametrů, montážní pracoviště i samotný expediční proces. Jde ale vždy o způsob a druh nasazení jakéhosi automatizovaného systému s ohledem na druh produktu, jeho množství, opakovatelnost apod. Upgrade výroby či investice do nových výrobních zařízení jsou samozřejmě součástí trvalého zvyšování produktivity ve výrobním sektoru – pokrok se zastavit nedá.Radovan Karas, Al Invest Břidličná, výrobní ředitel

K integraci inteligentních automatizovaných systémů se musíme prokousat. Strategický záměr je jasný. Ano, je třeba využívat dat a jejich logického propojování, horizontální integrace ze všech procesů ve firmě, analýzy a na jejím základě odstraňování neefektivity. Bude hezké dospět do fáze finální, kdy zařízení a technika samostatně provádí optimalizaci procesů. Cílové stavy Digital factory či Průmysl 4.0 jsou, obecně vzato, a pokud se ohlédnu v profesní praxi pár let zpět, zatím jen strategickým cílem a cesta je dlouhá. Pořádek v datech, korektní údaje, proaktivní a přesný přístup lidí, investice do této filozofie a trpělivost, ty jsou na programu dne.

Karel Linert, AM Finance, výkonný ředitel

Pro naši výrobu to v současné době není téma. Vyrábíme obráběcí stroje v zakázkovém provedení, kde opakovatelnost výroby je nízká, takřka kusová výroba. Myšlenkou „chytrých“ technologií a automatizovaných systémů se zabýváme velice intenzivně ve vztahu k našemu výrobku. Zákazníci jsou čím dál tím víc náročnější z hlediska využití investice, a tak se strojem požadují technologie na klíč a automatizaci pro bezobslužné pracoviště. Nás to významně posouvá k integraci inteligentních systémů, které náš výrobek zhodnocují k vyspělým produktům s vysokou přidanou hodnotou a potírají v politice stále opakované, že v České republice jsou jenom montovny.Luboš Malý, Brück AM, emeritní jednatel společnosti

Charakter naší čistě zakázkové výroby – objemné polotovary (až do 7 tun) s výrobními dávkami v jednotkách, maximálně desítkách kusů nelze jednoduše provázat s automatizací provozu. Svoji roli hraje při této skladbě výroby i náročná logistika pro pohyb výrobků po provozu. Proto se zaměřujeme hlavně na automatické systémy on-line sledování veškerých výrobních časů, tj. produktivních, ale zejména těch vedlejších, které chceme nadále optimalizovat. Výstupem jsou jak statistiky jednotlivých činností v průběhu výroby na stroj a člověka, ale i např. automaticky generovaný výkaz práce. V našem případě je tento systém součástí celofiremního ERP systému, a umožňuje tak získaná data využívat v dalších odděleních.Petr Novák, Koyo Bearings Česká republika, generální ředitel

Určitě ano. Na nových linkách a strojích máme SPC systémy na sledování stability procesu, přesnosti, vyhodnocování odchylek atd. Data shromažďujeme, vyhodnocujeme a pomáhají nám lépe plánovat seřízení a údržbu, zjišťovat potenciální problémy aj. Data o produktivitě, kvalitě a aktuálním stavu linek jsou dostupná on-line i z domu a v mobilní aplikaci. A řada dalších systémů nejen v oblasti výroby, ale třeba v logistice nebo ekologii. Upgrady a nové chytré technologie jdou ruku v ruce s nákupem nových výrobních zařízení, takže jdeme oběma směry.Jiří Rosenfeld, Slovácké strojírny, předseda představenstva

Vzhledem k charakteru naší výroby ve všech našich závodech není na pořadu dne propojení automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line. V současné době připravujeme a postupně již realizujeme masivní upgrade technické přípravy, technologií a výroby ve čtyřech závodech. V příštích třech letech budeme investovat cca 250 mil. Kč. Od nové techniky si slibujeme nejen zvýšení produktivity práce a udržení konkurenceschopnosti na zahraničních trzích, ale i zvýšení atraktivity strojírenské výroby pro mladou generaci. Rozhodujícím faktorem pro úspěšnou realizaci však zůstává kvalitní a loajální zaměstnanec.Pavel Sobotka, Frentech Aerospace, generální ředitel

Vzhledem k charakteru naší výroby (letecký a vesmírný průmysl), kde naše výrobní dávky jsou velmi malé a často se jedná o kusovou a neopakovatelnou výrobu, je automatizace výroby nelehkou záležitostí. Přesto zavádíme automatizaci některých subsystémů výrobního procesu (stroje ve spojení s robotem, systém řízení a plánování výroby v reálném čase, automatické monitorování provozu strojů a řízení nástrojů a automatizovaný přenos nástrojových dat, automatická výdejna nářadí atd.). Toto ale provádíme neustále a rozhodně to nemá nic společného s „kampaní“ Industry 4.0. U nás je to přirozený proces. Ostatně myslím si, že je to tak i u ostatních dobrých, technologicky zdatných průmyslových firem.

Monika Šimánková, Hestego, statutární ředitelka

V případě naší společnosti se jeví jako nejvhodnější automatizace prvních výrobních operací, tedy dělení materiálu, ohybu a s tím související manipulační a třídicí práce. Touto cestou už jsme se vydali a momentálně na tom pracujeme. Co se týká dalších operací, jedná se spíše o kusovou a malosériovou výrobu s velkým podílem ruční práce. Soustředíme se na maximální zautomatizování procesu řízení předvýrobních operací a řízení front práce pro jednotlivá pracoviště.

Miroslav Vehovský, Strojírna Vehovský, ředitel společnosti

Stěžejním prvkem naší výroby je produktivita. V loňském roce jsme se zabývali projektem – využití robota u CNC obráběcího stroje. S ohledem na malosériovou výrobu jsme došli k závěru, že spojení by nebylo efektivní. V současné době řešíme tzv. bezpapírovou výrobu, tzn. aplikaci pro správu informací spolupracovníků ve výrobě, která bude provozována v našem IT prostředí a propojená se systémem společnosti. Obsluha stroje přes dotykový monitor bude mít přístup k informacím o zadané práci, výkresové a technologické dokumentaci, neshodám, poškozeným nástrojům, dokumentům PO a BOZP, k zadání počátku a ukončení operace atd.

 Patrik Vook, vedoucí technického úseku

Charakter naší výroby je čistě kusový, silně zákaznicky orientovaný. Z toho tedy i plyne skutečnost, že se zde nenachází mnoho možností pro integraci inteligentních automatizovaných systémů. Aktuálně na pořadu dne jsou pro nás zejména investice do rozšiřování a modernizace stávajícího strojního parku.


Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Štíhlá výroba a logistika
Management a řízení
Exportní příležitosti
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika
Výzkum/ vývoj
Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: