Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum výrobních průmyslníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum výrobních průmyslníků

V médiích obecně, a odborná nevyjímaje, se dává ve většině případů prostor ke sdělení názoru zástupcům nevýrobních organizací a institucí. Ti, kdo vytvářejí hodnoty pro stát, jeho ekonomiku a budoucnost, jsou bohužel často opomíjeni. Přitom na jejich názoru záleží zásadním způsobem a měl by být vnímán, respektován a být inspirací a impulzem k vytváření relevantních nástrojů zasahujících do podnikatelského prostředí – od odborné výchovy mladé generace přes tvorbu legislativy až po nastavování dotačních pravidel. MM Průmyslové spektrum vždy tlumočilo názory napříč celým spektrem zástupců škol, výzkumných organizací, obchodních a výrobních firem či profesních svazů a asociací. Toto fórum však má za cíl jediné: bedlivě naslouchat těm, kteří jsou pro budoucnost České republiky a její konkurenceschopnost klíčoví. Přijměte prosím pozvání do názorového Hyde Parku našich průmyslníků.

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Pavel Cesnek, generální ředitel, Žďas

Výrobní park společnosti Žďas se skládá ze širokého spektra strojů. Od klasických konvenčních až po moderní CNC stroje. A právě periférie těchto strojů nám umožňuje jejich dálkovou diagnostiku, monitorování jejich provozu a sběr klíčových dat, které podrobujeme následné analýze. Co se týče námi produkovaných strojů, v návaznosti na koncept Průmyslu 4.0 monitorujeme všechny dostupné spínače a jistící prvky, sběr a zpracování všech dat od řízených pohonů, dále provádíme měření a správu energií, vibrodiagnostiku a další sofistikované správy dat včetně databázových aplikací vyšších úrovní řízení.Daniel Černý, jednatel a spolumajitel, Chodos Chodov

Průběžný monitoring, sběr a vyhodnocování dat z provozu provádíme u vybraných strojních zařízení. Jedná se o rozhodující stroje z hlediska přesnosti výroby, plánovaných kapacit těchto strojů a jejich skutečného využití. Výběr strojů je aktualizován s ohledem na výrobní sortiment a jeho předpokládaný vývoj. Při vlastním monitoringu je využíván SW vlastních strojů (zejména u nových NC/CNC obráběcích a tvářecích strojů), dále kombinace procesu vlastní údržby strojního zařízení – sběr a vyhodnocování parametrů z preventivních prohlídek a oprav. Výstupy z monitoringu: Nastavení lhůt preventivních prohlídek, zařazení strojů dle přesností, plánování externí údržby, zajištění náhradních dílů pro opravy.


Otto Daněk, Předseda představenstva, ATAS elektromotory Náchod

Provoz svých strojů samozřejmě monitorujeme a postupně se snažíme získávat více a více informací. Zatímco ještě před několika lety stačilo vědět, zda stroj pracuje, či nečinně stojí, dnes se snažíme získávat nejen data o jeho provozu, ale i informace týkající se příčin poruch, délce odstávky a připravujeme i sběr dat potřebných pro preventivní kontrolu a v neposlední řadě i informace o době používání nástrojů, abychom předcházeli produkci neshodných výrobků. Rovněž sbíráme i data o obsluze a vyhodnocujeme jak produktivitu práce konkrétních zaměstnanců, tak i jejich podíl neshodných výrobků na celkové produkci.


Miloslav Kafka, výkonný ředitel, PBS Group

Pro společnost PBS Velká Bíteš je právě tato otázka velice aktuální. Ve své výrobě máme různé typy strojů či technologií, které jsou zapojené do interní sítě. Jedná se však pouze o správu (přenos) samotných CNC programů. Do oblasti monitoringu provozu klíčových CNC strojů a technologií plánujeme provést investici v krátké době. Očekáváme od ní lepší přehled o vytížení strojů a informace o neproduktivních časech, které ovlivňují produktivitu celé výroby. Víme, že kroky ke zlepšení vytížení strojů není možné provést bez monitoringu provozu a je nutné využít analýzu dat z monitoringu
Olga Kupec, jednatelka a majitelka, Abydos

Tímto trendem se zabýváme a první stroje jsou již na síť a dálkovou správu napojeny. Tyto aplikace nám pomáhají rychleji identifikovat poruchový stav stroje i příčinu poruchy. Mnohé závady lze díky těmto propojením odstranit i na dálku. Minimalizujeme tak prostoje strojů a navazující výroby. Je to důležitý prvek při zvyšování produktivity práce i řešení nedostatku pracovníků. Zaměstnanci, resp. odborné firmy, nám takto spravují stroje z domova a na dálku. Důležitým faktorem je ale odborná zdatnost obsluhy. Dnes má však každý stroj své specifické napojení do sítě i dálkovou obsluhu. Cílem je tato dálková ovládání sjednotit, usnadnit obsluhu a údržbu strojů a více využívat tyto aplikace k řízení výroby.
 
Ivan Slimák, šéf závodu Škoda Auto ve Vrchlabí

Ve Vrchlabí vyrábíme automatické dvouspojkové převodovky. V posledních letech jsme zvýšili výrobu z 1 000 na 2 200 převodovek denně a při tom nám také pomohlo několik systémů pro monitorování kritických situací u strojů a zařízení. Jeden ze systémů je „Transparentní továrna“ s modulem pro přehledné znázornění aktuálního stavu strojů a zařízení ve výrobě, na který navazuje „Mobilní údržba“ pro rychlou a efektivní údržbu. Máme i specifické monitorování stavu vybraných stanic montážní linky, která pracuje v taktu 32 sekund. Při monitoringu získáváme data jako např.: lokalita výpadku, doba výpadku, doba opravy nebo procento využitelnosti zařízení. Dále zavádíme i pilotní projekty on-line prediktivní analýzy poruch.


Vojtěch Toul, generální ředitel, TOS Kuřim-OS, ČKD Blansko-OS

Výrobní park naší firmy se z velké částí skládá z vlastních vyráběných produktů různých typových řad strojů od starších až po nejnověji vyvinutá obráběcí centra. V naší výrobě dochází k postupnému „dosíťování“ CNC výrobních strojů s cílem zajistit rychlé a operativní změny technologických programů, dálkovou správu a korekci nástrojů a v neposlední řadě efektivní plánování výroby. Nové stroje disponují možnostmi sledováním provozních stavů, které jsme v minulosti například využili pro měření a vyhodnocení energetické náročnosti v reálném provozu. To vše s dálkovým přístupem a možností vyhodnocení přes webové rozhraní. Aplikace se ukázaly jako cenný zdroj informací a nyní jsme schopni je nabídnout svým zákazníkům jako opce.


Ondřej Tyc, jednatel a majitel, Tyc Kooperace

Stroje ve výrobě máme integrovány do sítě s umožněním externího sledování činnosti strojů. Provoz monitorujeme zejména na strojích s právě probíhající sériovou výrobou velmi často bez přítomnosti obsluh. Monitoring tedy probíhá pro zjištění a odstranění nevýrobních časů. Získáváme hlavně data o životnosti aktivních nástrojů, o slabých místech, jako jsou např. závitníky, podávání materiálu, nedostatku provozních kapalin. Můžeme z dat stanovit hodnotu času, po kterou není nutná přítomnost obsluhy, a odstraňujeme tím její nadbytečnou přítomnost. U kusové výroby monitorujeme hlavně stav procesu výroby, jako je velikost zatížení při obrábění.
Jan Vrba, výkonný ředitel, Ace-Tech

Do sítě máme zapojeny všechny CNC stroje. Provoz monitorujeme prozatím na dvou nejnovějších strojích, které byly pro tento účel vybaveny rozhraním MTConnect. Zapojení dalších strojů je v plánu na letošní rok. Získáváme informace především o využití strojů a ztrátových časech, což umožňuje analýzu a nápravná opatření pro vyšší efektivitu. Důležitost monitoringu bude růst v návaznosti na vyšší stupeň automatizace výrobního procesu. Očekávám od něj možnost plánování odstávek kvůli preventivní údržbě i servisu, další zvýšení využití strojů a snížení výrobních nákladů. 

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmkspektrum.com
 

Další články

Průmysl 4.0
Průmyslový design
Management a řízení
Výzkum/ vývoj
Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: