Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum výrobních průmyslníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum výrobních průmyslníků

V médiích obecně, a odborná nevyjímaje, se dává ve většině případů prostor ke sdělení názoru zástupcům nevýrobních organizací a institucí. Ti, kdo vytvářejí hodnoty pro stát, jeho ekonomiku a budoucnost, jsou bohužel často opomíjeni. Přitom na jejich názoru záleží zásadním způsobem a měl by být vnímán, respektován a být inspirací a impulzem k vytváření relevantních nástrojů zasahujících do podnikatelského prostředí – od odborné výchovy mladé generace přes tvorbu legislativy až po nastavování dotačních pravidel. MM Průmyslové spektrum vždy tlumočilo názory napříč celým spektrem zástupců škol, výzkumných organizací, obchodních a výrobních firem či profesních svazů a asociací. Toto fórum však má za cíl jediné: bedlivě naslouchat těm, kteří jsou pro budoucnost České republiky a její konkurenceschopnost klíčoví. Přijměte prosím pozvání do názorového Hyde Parku našich průmyslníků.

Stává se pro vás nedostatek technicky zaměřených pracovníků limitujícím faktorem pro přijímání nových zakázek, případně dokonce ovlivňuje realizaci stávajících? Jakým způsobem minimalizujete tato rizika?


Pavel Cesnek, generální ředitel Žďas

Nedostatek kvalifikované pracovní síly je momentálně jedním z nejkritičtějších míst v procesu realizace zakázek. V jeho důsledku musíme zvažovat, kterou zakázku přijmeme, a kterou naopak odmítneme. Ve firmě našeho typu není možná aplikace náhrady kvalifikované síly formou automatizace a robotizace, tudíž jsme odkázáni na zajištění nezbytného počtu lidí. S ohledem na trh práce je jediné krátkodobé řešení v náboru zahraničních zaměstnanců, který je bohužel administrativně náročný a trvá osm měsíců. Kromě toho intenzivně spolupracujeme se školami a věnujeme se přípravě budoucích odborníků. Jedním z příkladů je náš projekt popularizace technického vzdělávání mezi dětmi základních škol pod názvem „Mámo, táto, pojď si se mnou hrát“.


Daniel Černý, jednatel a spolumajitel, Chodos Chodov

Náš specifický výrobní program je zaměřen na oblast vyfukovacích automatů a extrudérů. V posledních letech modernizujeme vlastní výrobky a zde nám chybí zkušený technický personál, zvláště vývojoví konstruktéři. Navazujeme kontakty s vysokými školami a zaměřujeme se cíleně na odborné jednotlivce z oblasti zpracování pryže a plastů. V tomto oboru karlovarského regionu je těchto odborníků nedostatek. Zatím však nepociťujeme, že pro nedostatek technického personálu musíme odmítat nové zakázky. Snažíme se vytvářet styl rodinné české stabilizované firmy, což také přispívá k zájmu o práci na pozicích techniků. Zvýšené požadavky řešíme běžnou přesčasovou prací.

 
Otto Daněk, předseda představenstva, ATAS elektromotory Náchod

Nedostatek technicky zaměřených pracovníků se nestává limitujícím faktorem, ale více než dva roky je nepříjemnou realitou. Tvrdou realitou více než rok je i absolutní nedostatek pracovníků, i těch bez technického zaměření, a dokonce bez jakékoliv kvalifikace. Toto nás omezuje jak v přijímání nových zakázek, tak i ve včasném plnění zakázek stávajících. Navíc velmi negativně ovlivňuje technický rozvoj akciové společnosti, což může mít fatální následek v horizontu několika let. Intenzivně spolupracujeme s VŠ s technickým zaměřením, se SŠ, ZŠ, a dokonce i s MŠ, ale je to běh na velmi dlouhou trať.


Miloslav Kafka, výkonný ředitel PBS Group

Nedostatek technicky zaměřených pracovníků je v současné době problém každé společnosti. Nemyslím si, že by existovala společnost, která by se nepotýkala s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Je proto nutné s touto situací z dlouhodobého hlediska pracovat. V PBS Velká Bíteš se nám daří podporovat jak učňovské profese v našem Středisku praktického vyučování, tak i studenty při spolupráci s vysokými školami či univerzitami. Nedostatek technicky zaměřených pracovníků se nás tedy částečně týká, ale úspěšně se nám daří s ním doposud pracovat, tak aby neovlivnil naši schopnost dostát svých závazků vůči zákazníkům.


Ivan Slimák, šéf závodu Škoda Auto ve Vrchlabí


I přes nedostatek technicky zaměřených pracovníků na trhu práce dokážeme plnit neustále vzrůstající poptávku po našich produktech a získávat nové zakázky. Již před několika lety jsme se začali systematicky připravovat na budoucnost. Několik případů našich opatření: ŠKODA Akademie s vlastními učňovskými i maturitními obory a rozsáhlým odborným vzděláváním pro zaměstnance, Lean Centrum pro trénink specifických pracovních dovedností, Vysoká škola ŠKODA Auto, sponzorování lokálních technických škol, gymnázií, základních škol, školek a technických klubů, stáže pro vysokoškoláky z naší republiky i ze zahraničí. Nestačí nám jenom získat nové pracovníky, ale chceme si je i udržet, a proto těm nejlepším nabízíme vzdělávání a dlouhodobé pracovní pobyty i s rodinou v lokacích koncernu VW po celém světě.


Vojtěch Toul, generální ředitel TOS Kuřim - OS, ČKD Blansko - OS

V současné době jsme schopni své zakázky pokrýt vlastními zaměstnanci. Ve stanovených případech si kooperačně vypomáháme s mateřskou společností Toshulin. Riziko vidíme hlavně v letech následujících, kdy bude docházet k větší generační obměně. Se vstupem nového vlastníka do TOS Kuřim jsme se opět naplno pustili do spolupráce se školami na všech stupních vzdělávání. Nejvíce úsilí vkládáme do odborných praxí středoškoláků, které motivujeme stipendijním programem a motivačními příspěvky, a celoročních brigád studentů VŠ. Dále se také podílíme na rozvoji strojního vybavení místní SOŠ a SOU v Kuřimi.


Ondřej Tyc, jednatel a majitel, Tyc Kooperace

V naší společnosti prozatím nedostatek technicky zaměřených pracovníků přímo nepociťujeme. Při našem růstu a přijímání nových zakázek se nám poměrně snadno daří získávat nové spolupracovníky, kteří nás většinou oslovují sami. S dalším růstem však tento nedostatek předpokládám a bezesporu jej budeme pociťovat, a proto se již na tuto dobu připravujeme. Příkladem je spolupráce a podpora místního školství, stipendia vybraným budoucím kolegům i pořizování nových technologií, které jsou samy motivací mnoha mladých budoucích kolegů.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Další články

Inovace
Management a řízení
Exportní příležitosti
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika
Výzkum/ vývoj
Montáže/ kompletace
Obráběcí stroje a technologie
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: