Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum výrobních průmyslníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum výrobních průmyslníků

Letošní Fórum výrobních průmyslníků jde do svého finále. Je konec roku, pro většinu firem se uzavírá i po fiskální stránce. Nabízí se tedy logická otázka:

S jakými ekonomickými výsledky uzávíráte letošní rok a jaký vývoj očekáváte v roce příštím?


Pavel Cesnek, generální ředitel Žďas

Za uplynulý rok očekáváme přeplnění výsledku hospodaření. Tržby budou oproti plánu nižší, zejména kvůli nedostatku pracovních sil, s nímž se potýká nejen Česká republika, ale celá Evropa. Pro příští rok máme uzavřenou nejvyšší kontraktaci za dlouhou řadu uplynulých let. I přes optimistický výhled ale nesmíme zapomínat, že stále existují rizika spojená s vývojem na mezinárodních trzích a s vyčerpáním potenciálu pracovní síly. Věříme, že díky rozjeté náborové kampani na Ukrajině se nám podaří získat nové pracovníky a v roce 2019 očekáváme téměř 50% nárůst výsledku hospodaření oproti roku 2018.Daniel Černý, jednatel a spolumajitel, Chodos Chodov

Ekonomické výsledky naší společnosti v letošním roce jsou poznamenané a ovlivněné celosvětovým vývojem v oblasti investic s výrazně vyššími požadavky na dodávané exportní zboží z pohledu zvýšených požadavků na užitnou hodnotu při snížené kupní ceně. Opatření je zajišťováno v největším podílu v oblasti racionalizace nákladů. Ekonomické výsledky letošního roku jsou vyrovnané z pohledu vytváření zdrojů pro krytí nákladů a potřeb společnosti. Tento trend předpokládáme rovněž i v roce příštím se zvýšeným nárokem na růst mzdových nákladů při výrazném nedostatku kvalifikovaných pracovních sil.Otto Daněk, předseda představenstva, ATAS elektromotory Náchod

Naše akciová společnost je z 80 % závislá na exportu, a to hlavně do SRN. Již v průběhu prvního kvartálu tohoto roku se začaly objevovat první příznaky chladnoucí poptávky a v kombinaci s dlouhodobým nedostatkem pracovních sil na trhu práce a s neúměrně rychlým růstem mezd to přineslo samozřejmě meziroční zhoršení téměř všech významných ekonomických ukazatelů. Zatím se nejedná o žádné katastrofální zhoršení, jde o jednotky procent, ale je to zřejmě signál pro příští rok, kdy to zhoršení může být už výraznější. A pokud by se k tomu připojilo i výraznější posilování koruny, mohlo by to přinést vrásky na čelo nejednoho exportéra.Miloslav Kafka, výkonný ředitel, PBS Group

Pro naši skupinu PBS Group byl letošní rok rozhodně úspěšný. V oblasti letectví jsme představili hned dva nové proudové motory a daří se nám úspěšně pronikat na nové zahraniční trhy. Vynikajících výsledků dosahuje slévárna, která dodává své odlitky významným průmyslovým firmám po celém světě. Nové zakázky jsme pak získali také v oblasti energetiky na tuzemských i evropských trzích. Za zmínku stojí dodávka kotlů na zpracování biomasy, v čemž vidíme velký potenciál do budoucna. Výhled na další rok je rozhodně slibný. Abychom si udrželi vysokou úroveň kvality a dodávali v termínu, průběžně investujeme do nových technologií, ale i do náboru kvalitních odborníků.Olga Kupec, jednatelka a majitelka, Abydos

Jelikož se ekonomice dařilo, nabízel letošní rok velké šance v oblasti zakázek. Na druhou stranu jsme zaznamenali nákladový růst všech vstupů (energie, materiály, personální náklady). Potýkali jsme se s vyčerpaným pracovním trhem, který nám nedal prostor pro výrazný růst. Díky zefektivnění výrobních procesů a prosazení vyšších cen očekáváme v roce 2018 obdobné hospodářské výsledky jako v roce 2017. V současné době také vnímáme, že ekonomika není už tak přehřátá a přichází mírný pokles, i přesto očekáváme další růst ceny vstupů. Firmy nebudou schopny dále snižovat marži, nárůst nákladů budou promítat do svých cen. Pro exportéry, jako jsme my, bude podstatný také vývoj kurzu koruny vůči euru.Ivan Slimák, šéf závodu, Śkoda Auto ve Vrchlabí

Za prvních deset měsíců roku 2018 dodala Škoda Auto svým zákazníkům na celém světě rekordních 1 038 500 vozů. Podařilo se nám pro tuto značku nadchnout nové skupiny zákazníků. Proto s optimismem očekáváme, že loňský výsledek překonáme. Jsme rádi, že na dosavadním velmi dobrém výsledku má svůj podíl i vrchlabský závod, kde každý den vyrábíme 2 200 automatických převodovek DQ 200. Ty jsou využívány nejen v modelech Škoda, ale i ve vozech dalších značek koncernu Volkswagen. Přísnější předpisy týkající se emisí a CO2 však představují velkou výzvu pro celý automobilový průmysl. V budoucnu je tak nutné počítat se značnými finančními výdaji na nové produkty, elektromobilitu a další technologie budoucnosti. Kromě toho rostou také personální náklady.Vojtěch Toul, generální ředitel, TOS Kuřim-OS, ČKD Blansko-OS

Rok 2018 byl především obdobím stabilizace a opětovného nárůstu výroby. Oproti loňskému roku jsme o 30 % navýšili počet dodaných strojů a celkové tržby stoupnou o 20 %. Přes všechna opatření a dílčí úspěchy však letošek neuzavřeme v černých číslech. Rok 2019 nás však opravňuje k mírnému optimismu. Již nyní máme pod smlouvou zakázek více, než fakturujeme v roce letošním. Ve stadiu vysoké rozpracovanosti pak máme především dva hodnotově velké projekty. Tržby by se tak měly vyšplhat na přibližně 800 mil. Kč. Konjuktura v našem segmentu se však nekoná. Je potřeba cílit na více trhů, a riziko neúspěchu tak minimalizovat. To se nám začíná pomalu dařit.Ondřej Tyc, jednatel a majitel, Tyc Kooperace

Letošní rok ukončíme s podobnými hospodářskými výsledky, jako rok předchozí. Uvažovaný obrat roku 2018 bude tedy kolem 60 mil. Kč. Co se však výrazně změnilo, je značný nárůst podílu vlastní výroby na celkovém obratu. Z 10 % v roce 2017 dokážeme letos vyrobit cca 70 % celkového objemu sami. Hlavní podíl na této změně má nová horizontální vyvrtávačka WHQ 105 od TOS Varnsdorf.
Celý rok tedy hodnotím jako úspěšný a v roce následujícím očekávám podobné, možná mírně nižší tržby. Přesto připravujeme významné investice a přesun výroby do vlastních nových prostor.Jan Vrba, výkonný ředitel, Ace-Tech

Letošní rok hodnotím jako nejlepší v dosavadní historii firmy. Díky investicím se nám podařilo zvýšit výrobu velmi složitých dílů s vysokou přidanou hodnotou a také udržet efektivitu při neustále se zvyšujících, především mzdových, nákladech. Pro příští rok máme za cíl letošní výsledky ještě vylepšit. V lednu 2019 převezmeme další multifunkční soustružnicko-frézovací centrum, v tomto provedení první ve střední a východní Evropě, které nám umožní výrobu dílů, které jsme dosud vyrábět nemohli. Zároveň chceme flexibilně reagovat na vývoj trhu, ať již bude jakýkoliv.


Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

 

 

Další články

Inovace
Management a řízení
Exportní příležitosti
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: