Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum výrobních průmyslníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum výrobních průmyslníků

V médiích obecně, a odborná nevyjímaje, se dává ve většině případů prostor ke sdělení názoru zástupcům nevýrobních organizací a institucí. Ti, kdo vytvářejí hodnoty pro stát, jeho ekonomiku a budoucnost, jsou bohužel často opomíjeni. Přitom na jejich názoru záleží zásadním způsobem a měl by být vnímán, respektován a být inspirací a impulzem k vytváření relevantních nástrojů zasahujících do podnikatelského prostředí – od odborné výchovy mladé generace přes tvorbu legislativy až po nastavování dotačních pravidel. MM Průmyslové spektrum vždy tlumočilo názory napříč celým spektrem zástupců škol, výzkumných organizací, obchodních a výrobních firem či profesních svazů a asociací. Toto fórum však má za cíl jediné: bedlivě naslouchat těm, kteří jsou pro budoucnost České republiky a její konkurenceschopnost klíčoví. Přijměte prosím pozvání do názorového Hyde Parku našich průmyslníků.

S jakými firemními předsevzetími vstupujete do nového roku? Jaký po obchodní stránce očekáváte letošní rok ve srovnání s předchozím?


Martin Belza, generální ředitel, Strojírny Prostějov

Odpověď bych začal slovy klasika – je třeba se poučit z chyb, které byly učiněny. Proto s tímto konstatováním vstupujeme do letošního roku. V minulém období jsme hodně investovali do rekonstrukce výrobních prostor a nového informačního systému. Rádi bychom tohoto faktu využili k růstu tržeb a zlepšení dosahovaných výsledků. V poslední době vnímáme jednak zvyšující se míru nejistoty u našich zákazníků a dále pak zostřující se konkurenční prostředí. I přes tento fakt očekáváme v letošním roce nárůst tržeb přibližně o 10 %. Abychom však dosáhli těchto hospodářských výsledků, musíme vynaložit výrazně větší úsilí, než v letech minulých. Pevně však věříme, že to dokážeme.Otto Daněk, předseda představenstva, ATAS elektromotory Náchod

Předsevzetí si zásadně nedávám, protože mají jepičí život, jak u jednotlivce, tak u firmy. Pokud se týče roku 2019, myslím, že nám přinese vrásky do čela. Toho času stále na trhu práce chybí více než 300 tis. pracovníků a vláda se konečně rozhodla (po třech letech volání průmyslu o pomoc), že do republiky pustí 40 tis. Ukrajinců. Je to přesně tak, jak jsme před mnoha měsíci prorokovali, že to bude v okamžiku, kdy se začne propouštět, a tak se i stalo. Proč si myslím, že rok 2019 bude o dost v tmavších odstínech? Jednak je zde hospodářský cyklus, který se přehoupl přes horní úvrať. Rozpoutávání obchodních válek téměř na všech frontách americkým prezidentem bude druhým velkým problémem, nevůle britského parlamentu dohodnout se o způsobu rozvodu s EU třetím a ekonomická situace Itálie a Francie také nepřidávají klidu. Takže moc důvodů k optimismu není!Miloslav Kafka, výkonný ředitel, PBS Group

V uplynulých letech jsme dosáhli řady úspěchů. Dokončili jsme vývoj a zahájili výrobu zcela nových produktů, podařilo se nám zlepšit již tak vysokou úroveň kvality, vyplatily se nám investice do nových technologií, otevřeli jsme dveře na řadu nových zahraničních trhů… Letos bychom se rádi více zaměřili i na komunikaci našich úspěchů. Chceme jimi motivovat ostatní a ukázat, že i ryze česká výrobní firma může konkurovat zahraničním firmám kvalitními a inovativními produkty s vysokou přidanou hodnotou. Rok 2019 vidím z obchodního hlediska pozitivně a očekávám, že loňské tržby překonáme.


 

Josef Kadlec, generální ředitel Wikov Sázavan

Cílem pro rok 2019 je navázat na hospodářské výsledky roku 2018 a pokračovat meziročně v již nastoupeném pozitivním trendu. Rok 2019 je a bude dalším rokem v řadě spojený s nekončícím úsilím a snahou zvyšování produktivity práce na všech úrovních a pozicích ve společnosti. Neodvažuji se v tuto chvíli predikovat vývoj na trhu práce v průběhu celého roku 2019 s výhledem na rok 2020 a porovnávat s rokem minulým. Přesto je náš plán na rok 2019 obchodně – ekonomicky nastaven růstovým směrem a to ruku v ruce s investicemi zvyšující výrobní kapacitu a celkovou akceschopnost společnosti v řádech desítek miliónů Kč.Olga Kupec, jednatelka a majitelka, Abydos

Po obchodní stránce čekáme slabší rok, než byl ten loňský, a to především v oblasti zakázek. Pociťujeme, že trh už není tak přehřátý. Vývoj ekonomiky bude hodně ovlivňovat politická situace ve světě i v Evropě (Brexit, celní válka USA vs. Čína, apod.). Oproti tomu pracovní trh bude, dle mého odhadu, v obdobné situaci jako v roce 2018, tedy vyčerpaný. Stále se budeme potýkat s nedostatkem zaměstnanců. A jaké máme firemní předsevzetí pro rok 2019? Bude to pro nás především rok stabilizační. Ukončili jsme velké projekty a investice a teď plánujeme zaměřit se na procesy uvnitř firmy a celkově na zlepšování naší firemní kultury.Petr Novák, generální ředitel, Koyo Bearings Česká republika

Jedním z hlavních předsevzetí naší firmy je úspěšná kompenzace nárůstu mezd vyšší produktivitou práce skrz zavedení automatizace a robotizace. Dalším předsevzetím je nominace od nových automotive zákazníků s cílem pokračovat v pozitivním růstu tržeb a objemu práce. V neposlední řadě bychom rádi podchytili nové trendy v automotive a následné nastavení inovativních změn v produktovém mixu dle nových požadavků zákazníků. Nicméně kvůli celkové hospodářské situaci světové ekonomiky a automobilového průmyslu čekáme v tomto roce jen mírný růst, podpořený především nově nabíhajícími projekty.Jiří Rosenfeld, předseda představenstva, Slovácké strojírny

„Nový“ rok beru jako kontinuální pokračování toho „starého“. Zásadní předsevzetí si nedávám, ale chci pokračovat v tom co jsme dělali, děláme a chceme dělat. To znamená stabilizovat výkony, zvyšovat tržby celé společnosti, zavádět nové technologie do výroby a soustředit se na stabilizaci pracovního kolektivu. Prioritou pro nás zůstává získání kvalitní pracovní síly. Po obchodní stránce nám jde především o zajištění termínového plnění zakázek a jejich kvality. Tím chceme docílit toho, že stávající zákazníci od nás neodejdou a nové získáme. Z toho plyne, že bychom rádi proti loňskému roku navýšili tržby o cca 5 až 10%.Vojtěch Toul, generální ředitel, TOS Kuřim-OS, ČKD Blansko-OS

I přes často nepříliš optimistické výhledy ekonomů pro letošní rok cítím po delší době výraznější poptávku po našich strojích. Už dlouho vím, že co se predikuje pro celek, nemusí nutně platit pro každou část trhu, a proto se dívám do letošního roku pozitivně. Je reálné, že se naše firma po několika letech půstu dostane na čísla, která zajistí výrazně kladné hospodaření. K tomu je potřeba navýšení obratu o více než deset procent. U obráběcích strojů našeho typu a velikosti však může takové vzepětí vygenerovat jeden-dva úspěšné projekty. V tom se také skrývá příležitost ale i hrozba současně. Abychom zabránili výkyvům, musíme rozšířit pokrytí trhů a znovu se etablovat v Německu a USA. To je spolu s trvalým zvyšováním efektivity a flexibility naším cílem pro rok 2019.Miroslav Vehovský, ředitel společnosti, Strojírna Vehovský

Do úkolů jsme si dali konkrétní cíle, spojené se zvýšením zisku společnosti: jde především o využití vnitřních rezerv v oblastech personalistiky (zvyšování kvalifikace, rozvoj programovacích kapacit), produktivity ( efektivní využití nově koupeného multifunkčního soustružnicko frézovacího centra ), nákladů ( v rámci digitalizace zavedení bezpapírové výroby ) a kvality ( nulová tolerance neshod ). Připravujeme další investiční záměry a pracujeme rovněž na budoucím rozvoji společnosti – rozšířením výrobních ploch. V letošním roce očekáváme lepší hospodářské výsledky jak v oblasti tržeb, tak v oblasti zisku, a to využitím výše popsaného ve spojení s rozvojem dodávek pro 2 nové potenciální strategické zákazníky z Anglie a Německa. Téměř denně se objevují nové příležitosti a ty se snažíme využít k dalšímu rozvoji společnosti. 


Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com
 

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Štíhlá výroba a logistika
Management a řízení
Exportní příležitosti
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: