Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum výrobních průmyslníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum výrobních průmyslníků

V médiích obecně, a odborná nevyjímaje, se dává ve většině případů prostor ke sdělení názoru zástupcům nevýrobních organizací a institucí. Ti, kdo vytvářejí hodnoty pro stát, jeho ekonomiku a budoucnost, jsou bohužel často opomíjeni. Přitom na jejich názoru záleží zásadním způsobem a měl by být vnímán, respektován a být inspirací a impulzem k vytváření relevantních nástrojů zasahujících do podnikatelského prostředí – od odborné výchovy mladé generace přes tvorbu legislativy až po nastavování dotačních pravidel. MM Průmyslové spektrum vždy tlumočilo názory napříč celým spektrem zástupců škol, výzkumných organizací, obchodních a výrobních firem či profesních svazů a asociací. Toto fórum však má za cíl jediné: bedlivě naslouchat těm, kteří jsou pro budoucnost České republiky a její konkurenceschopnost klíčoví. Přijměte prosím pozvání do názorového Hyde Parku našich průmyslníků.

Pokud přijímáte absolventa technické střední či vysoké školy, jaké znalosti u něho postrádáte? Jakou má podobu způsob celoživotního vzdělávání vašich zaměstnanců?


Otto Daněk, předseda představenstva, ATAS elektromotory, Náchod

Stávají se případy, že někdy postrádám u absolventů vědomosti, které by měly být samozřejmostí i z nižších pater úrovně vzdělání. Ale hlavně u nich postrádám samostatnost, práci s daty (analýzu a syntézu) a schopnost komunikace B2B. Naopak většinou překypují asertivitou při jednání o podmínkách nástupu a velmi vysokým hodnocením sama sebe.

Celoživotní vzdělávání je u nás šité každému jedinci „na míru“, a to v oblastech legislativních, odborných a v měkkých dovednostech. Po ukončení každého cyklu vede přímý nadřízený pohovor s absolventem školení, hodnotí jeho přínos pro zaměstnance i zaměstnavatele a připraví další cyklus.Josef Kadlec, generální ředitel, Wikov Sázavan

Po těchto absolventech je samozřejmě velký hlad. Pozoruji pomalý nárůst počtu těchto absolventů (zřejmě menší preference technických oborů v porovnání s humanitními). Nedělám si žádné iluze o teoretických či praktických znalostech, které absolventi získali během svých studií. Mám ale pocit, že řada absolventů je při studiu masírována oblastí automotive. Občas to vypadá, jako bychom v ČR jenom stáli u výrobních linek a montovali auta. Nicméně základem spolupráce s absolventem je jeho chtění se naučit činnostem, které jsou nezbytné pro výkon budoucího povolání. Sednout si do kanceláře by chtěl skoro každý, ale pokud chce někdo dělat např. technologa, tak by si měl něco odkroutit na dílně, aby se pak podle jeho budoucích technologických postupů dalo vyrábět. Je to vždy o vzájemné a nikdy nekončící diskuzi/komunikaci mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.


 
Marek Kotrlý, výrobní ředitel, Dormer Pramet 

V případě absolventů středních škol postrádáme praktické dovednosti, což je důsledkem oddělení teoretického studia od technické a technologické praxe podniků. V případě absolventů VŠ chybí znalosti pro aplikaci projektového řízení, postrádáme základní znalosti soft skills, chybí dovednost analyzovat a vyhodnocovat komplexní informace a vyvozovat z nich praktické výstupy, postrádáme zaměřenost myšlení na aplikaci inovací a rozvinutých technologií.
V souladu se strategií rozvoje podniku aplikujeme všechny metody vzdělávání zaměstnanců – od MBA přes zahraniční stáže až po krátké praktické výcviky. Celoživotní vzdělávání zaměstnance patří do komplexu řízených HR procesů podniku.Petr Novák, generální ředitel, Koyo Bearings Česká republika

Celkový počet absolventů technického zaměření je obecně nižší, než průmysl potřebuje, a absolventi se složitě hledají a motivují. Když absolventy přijímáme, chybí nám jazyková vybavenost nebo samotný zájem o pracovní náplň. Co se týká systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, ten je u nás nastaven s důrazem na zajištění jejich flexibility a neustálého zlepšování. Doplňování kvalifikačních znalostí probíhá ve všech formách, a to od klasických školení a výcviku přímo na pracovišti až po koučink klíčových zaměstnanců. Na školení dané legislativou navazují individuální odborná školení, vzdělávací projekty a jazyková výuka.Pavel Sobotka, generální ředitel, Frentech Aerospace

Z pohledu střední firmy, která si nemůže dovolit zaměstnávat zaměstnance s tím, že je bude delší dobu zaučovat, to není až tak jednoduchá záležitost. Pokud se pracovní místo uvolní, je třeba, aby nový spolupracovník co nejrychleji zvládnul potřebnou agendu. Protože jsme v zásadě strojírenská firma, klademe důraz na základní znalosti z oboru strojírenské technologie v celé její šíři a znalosti materiálů. Tento elementární základ však není silnou stránkou absolventů. Povědomí o 3D tisku bohužel nestačí. Také jsou důležité jazykové znalosti z oboru. Vzhledem k tomu, že obchodními partnery jsou dost často německy hovořící země, měli by absolventi více ovládat i němčinu. Dalším důležitým faktorem je, aby byli připraveni na vysoké pracovní nasazení a převzetí odpovědnosti. To by měli na školách také trénovat. Školení a vzdělávání je odvislé od pracovní pozice. Umožnujeme částečný pracovní úvazek v případě, že se spolupracovník rozhodne při zaměstnání studovat, nové spolupracovníky zapracováváme, a když je to vhodné, uhradíme speciální kurzy pro rozšíření profesních znalostí. Ve firmě dále organizujeme jazykové kurzy.Vojtěch Toul, generální ředitel, TOS Kuřim-OS, ČKD Blansko-OS

Poslední dobou se zdá, že úspěšní absolventi pouze přesně vědí, kolik chtějí vydělávat, a rozhodně se nedrží při zemi. Většinou ale postrádají zkušenosti s týmovou komunikací, z práce na společných cílech pracovní skupiny a efektivní práce v různorodém týmu. Navíc často chybí selský rozum a všeobecný přehled. Celoživotní vzdělávání není z pohledu naší firmy jen pouhé realizování plánu vzdělávání, skládající se z různých školení. Realizujeme motivační projekty na všech stupních škol, obnovu a zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců bez rozdílu, motivujeme nejzkušenější k předávání pracovních znalostí a zkušeností v oboru. Je však důležité si uvědomit, že celoživotní vzdělávání je především odpovědností každého z nás a podle toho dosahujeme různých pracovních a životních cílů.


 
Miroslav Vehovský, ředitel společnosti, Strojírna Vehovský

Naše společnost se zabývá kovoobráběčstvím – maturanti a vysokoškoláci nemají pro profese technolog, programátor, kontrolor, seřizovač dostatečné teoretické znalosti, a už vůbec ne praktické zkušenosti. Nemáme vlastní výrobek, proto je naším cílem být výjimeční v technologiích a produktivitě při výrobě komplikovaných dílců. Tomu máme přizpůsobeny plány výcviku všech spolupracovníků – např. technici školení CAM systémů až po 5tiosé programování, školení od dodavatelů nářadí, jednání s techniky zákazníků atd. Příklad z praxe – za měsíc dostaneme první multifunkční, plně vybavený stroj Mazak Integrex – před dodávkou stroje proběhnou školení programátorů, obsluh a seřizovačů u dodavatele, abychom stroj využili co nejefektivněji.
 


Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Další články

Průmysl 4.0
3D technologie
Inovace
Management a řízení

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: