Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum výrobních průmyslníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum výrobních průmyslníků

V médiích obecně, a odborná nevyjímaje, se dává ve většině případů prostor ke sdělení názoru zástupcům nevýrobních organizací a institucí. Ti, kdo vytvářejí hodnoty pro stát, jeho ekonomiku a budoucnost, jsou bohužel často opomíjeni. Přitom na jejich názoru záleží zásadním způsobem a měl by být vnímán, respektován a být inspirací a impulzem k vytváření relevantních nástrojů zasahujících do podnikatelského prostředí – od odborné výchovy mladé generace přes tvorbu legislativy až po nastavování dotačních pravidel. MM Průmyslové spektrum vždy tlumočilo názory napříč celým spektrem zástupců škol, výzkumných organizací, obchodních a výrobních firem či profesních svazů a asociací. Toto fórum však má za cíl jediné: bedlivě naslouchat těm, kteří jsou pro budoucnost České republiky a její konkurenceschopnost klíčoví. Přijměte prosím pozvání do názorového Hyde Parku našich průmyslníků.

Myslíte si, že by vytvoření digitálního modelu tzv. digitálního dvojčete vašeho výrobního procesu (či vybraného technologického uzlu) a následná simulace s cílem identifikovat kritická (úzká) místa ve výrobě, by mohla vést ke zvýšení produktivity ve vaší firmě?


Pavel Cesnek, generálni ředitel, Žďas

Vytvořením modelu digitálního dvojčete a jeho integrací s řídicím systémem se otevírají nové možnosti simulace a diagnostiky strojů. Prostřednictvím digitálního dvojčete lze odladit PLC program, kolize, bezpečnost stroje a použít i k vizualizaci zařízení. Těmito kroky dojde ke zkrácení a zefektivnění oživování, a tím i uvedení zařízení ke konečnému zákazníkovi, což je naším cílem. I naše společnost se tedy samozřejmě touto cestou ubírá, momentálně spolupracujeme v této oblasti s firmou Siemens.


Radovan Karas, výrobní ředitel, Al Invest Břidličná

Je to mimořádná představa simulovat pracoviště či proces od samotného zrodu až po rutinní provoz skrze digitálního dvojníka. Díky datům, algoritmům, simulacím a modelům vidět budoucí výkonnost, odhalovat úzká místa, modelovat flexibilitu jakožto reakci na ty „příšerné a produktivitu devastující“ požadavky zákazníků. Myslím si, že je to jasný směr. Dnes se snažíme v maximální míře simulovat procesní defekty, komoditní změny, vytížení zdrojů a další parametry. Co si přát více než uvést stroj do provozu, když už máte chyby, poruchy a nepřesnosti téměř vychytány simulací na identickém digitálním modelu. Myslím si, že to bude ještě chvíli trvat, ale na naše první digitální dvojče se velmi těším.Marek Kotrlý, výrobní ředitel, Dormer Pramet

Ano, může. Touto otázkou se již dnes velmi intenzivně zabýváme. V současnosti realizujeme aktivity, které v blízké budoucnosti povedou k vytvoření tzv. digitálního dvojčete. V první fázi se zaměřujeme na analýzu velkého objemu historických dat, tzv. Big Data. Na výsledcích této analýzy chceme strukturovat jednotlivé datové toky a nastavit parametry pro vybudování datového skladu. Pomocí automatického sběru dat a s jejich využitím, pak bude možno simulovat jednotlivé výrobní procesy a vytvářet predikce nejen úzkých míst, ale i vývoje výroby, respektive produktivity.Olga Kupec, jednatelka a majitelka, Abydos

Digitální model našeho výrobního procesu, kterým je apretace a povrchové úpravy kovů s velkým podílem manuální práce, by jistě ukázal skrytý jak výrobní, tak i logistický potenciál. Otázkou zůstává, zda by identifikovaná úzká místa a zvýšení produktivity pokryly nejen náklady vytvoření takového modelu, ale vedly i k dalším finančním úsporám. Osobně o tom nejsem u naší výroby zcela přesvědčena. V naší firmě se v současnosti zaměřujeme na implementaci „internetu věcí“ s cílem zvýšit produktivitu především podpůrných procesů, jako je např. údržba strojů a zařízení, a snížit náklady na energie.Petr Novák , generální ředitel, Koyo Bearings Česká republika

Ano určitě mohla. V případě důležitých změn v procesním toku, nových investic, jednání o nových projektech či zlepšování stávajícího stavu je simulace možným způsobem jak dopředu otestovat dopad změn a ošetřit případná rizika ještě před rozhodnutím, jakým směrem daný projekt pokročí. Dnes to řešíme přes různé systémy a modely, a určitě je co zlepšovat.Monika Šimánková, statutární ředitelka, Hestego

Záleží na tom, jak přesně je otázka myšlena. Digitální dvojče výrobního procesu z hlediska definice úzkých míst je podle mého názoru částečně kryto kapacitním plánováním. Kapacitní plánování, je-li správně nastaveno a vychází-li z korektní výkresové dokumentace (včetně technologických postupů), by mělo umožnovat optimalizovat úzká místa. Napadá mě však ještě jedna možnost. Řekněme virtuální kopie konkrétní technologie, která může sloužit k testování a verifikaci nově navržených technických řešení. Na základě těchto výsledků je pak možné výrobek upravit, tak aby již při prvním vzorku fungoval správně a za optimálních nákladů. Obě zmiňované varianty považuji za velmi přínosné.


Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Štíhlá výroba a logistika
Management a řízení

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: