Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum výrobních průmyslníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum výrobních průmyslníků

V médiích obecně, a odborná nevyjímaje, se dává ve většině případů prostor ke sdělení názoru zástupcům nevýrobních organizací a institucí. Ti, kdo vytvářejí hodnoty pro stát, jeho ekonomiku a budoucnost, jsou bohužel často opomíjeni. Přitom na jejich názoru záleží zásadním způsobem a měl by být vnímán, respektován a být inspirací a impulzem k vytváření relevantních nástrojů zasahujících do podnikatelského prostředí – od odborné výchovy mladé generace přes tvorbu legislativy až po nastavování dotačních pravidel. MM Průmyslové spektrum vždy tlumočilo názory napříč celým spektrem zástupců škol, výzkumných organizací, obchodních a výrobních firem či profesních svazů a asociací. Toto fórum však má za cíl jediné: bedlivě naslouchat těm, kteří jsou pro budoucnost České republiky a její konkurenceschopnost klíčoví. Přijměte prosím pozvání do názorového Hyde Parku našich průmyslníků.

Na základě jakých dat (zdroj, forma) plánujete a řídíte výrobní procesy ve vaší firmě? S jakými problémy se potýkáte nejčastěji?

 
Martin Belza, generální ředitel, Strojírny Prostějov

Strojírny Prostějov jsou firma, pracující na zakázkovém principu, tzn. plánování probíhá na základě potvrzené objednávky od zákazníka, získané zpravidla elektronickou formou ze zákazníkova informačního systému nebo e-mailem, a dále zpracované technologické dokumentace (materiálové listy, technologické postupy…) zpracované v našem informačním systému (IFS). Základní technologický postup se zpracovává již ve fázi nabídky a na jeho základě je i nabízen předběžný termín dodávky pro zákazníka. Plánování považujeme za klíčový proces pro efektivitu a spolehlivost výroby, a proto v současné době implementujeme modul APS (pokročilé kapacitní plánování), který by měl stávající empirii do jisté míry nahradit exaktním výpočtem, podporujícím práci plánovačů.
Otto Daněk, předseda představenstva, ATAS elektromotory Náchod

Výrobní procesy řídíme přes výpočetní systém, do kterého online vkládají pracovníci prodeje požadavky zákazníků. Plánování výroby má online informace o kapacitách, tedy o strojích a výrobních dělnících. Zároveň jsou zde uvedeny plánované odstávky, plánované i neplánované nepřítomnosti zaměstnanců a informace konstruktérů, technologů a pracovníků údržby. Průběžně zaměstnanci výroby odvádějí do systému splněné zakázky. Toto je minimum informací, aby bylo možné fundovaně řídit výrobní procesy. Intenzivně se zabýváme preventivní diagnostikou, kterou chceme předcházet neplánovaným odstávkám strojů.


 
Josef Kadlec, generální ředitel, Wikov Sázavan

Základem každého řízení je aktuálnost používaných dat. V našem případě to jsou především požadavky zákazníků na jedné straně a výrobně kapacitní možnosti na straně druhé. Oba dva tyto základní zdroje dat je potřeba pravidelně ve stanoveném horizontu aktualizovat. Úloha vypadá jednoduše, ale zřídka dochází k uspokojení požadavků obou stran. Zákazník může měnit svůj požadavek, běžně se potýkáte s absencí pracovníků, poruchami výrobních zařízení, zvýšenou zmetkovitostí, chybějícím materiálem, s nevyhovující předvýrobní fází (materiál, nástroje, NC programy, technologické postupy...), atd. Pak je nutné s použitím různých korekcí v plánovacím a následně výrobním procesu najít opatření (přesčasy, mimořádné směny, kooperace, výpomoci...) k finálnímu uspokojení zákazníka v jeho požadavku (termín, kvalita a cena)


 

Pavel Sobotka, generální ředitel, Frentech Aerospace

Jen málo našich zákazníků nám poskytuje data pro plánování a když, tak je neustále mění. Je to různé: I zdánlivě opakovaná výroba podléhá dnes rychlým změnám, a to nejen z důvodu požadavků trhu. Vliv má také ne vždy dokonalé plánování našich zákazníků, kteří jsou ovlivněni nejen požadavky trhu, ale mnohdy i úrovní managementu, který práci organizuje. Co se týká vesmírných projektů, tak tam je plánování podrobné. Mnohdy jsou ale finální plán a jeho provedení ovlivněné mnohými změnami projektu a změnami požadavků. Z toho vyplývá pro naši firmu jako téměř 100% exportéra jedno. Být připraven na jakékoli změny, mít schopnost plány měnit i každý den a mít vysokou úroveň flexibility. Jednoduché a ani levné to ale není. Zákazník je ale pán…


 
Matěj Vehovský, výrobně-technický ředitel, Strojírna Vehovský

Výrobní procesy plánujeme a řídíme na základě dat, které sbíráme jak automaticky z výrobních strojů, tak od zaměstnanců s využitím celopodnikového ERP systému. Data o provozu stroje jsou sbírána automaticky přes rozhraní stroje a přes síť zasílány na server, kde jsou online k dispozici pro další využití. Zaměstnanci také vkládají do systému data o splněných zakázkách tak, aby ERP systém věděl, jakou další práci má automaticky naplánovat. Do budoucna uvažujeme o digitalizaci a automatizaci těchto procesů tak, aby potřebovaly jen minimální korekci z naší strany.


Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

 

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Štíhlá výroba a logistika
Management a řízení

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: