Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum výrobních průmyslníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum výrobních průmyslníků

V médiích obecně, a odborná nevyjímaje, se dává ve většině případů prostor ke sdělení názoru zástupcům nevýrobních organizací a institucí. Ti, kdo vytvářejí hodnoty pro stát, jeho ekonomiku a budoucnost, jsou bohužel často opomíjeni. Přitom na jejich názoru záleží zásadním způsobem a měl by být vnímán, respektován a být inspirací a impulzem k vytváření relevantních nástrojů zasahujících do podnikatelského prostředí – od odborné výchovy mladé generace přes tvorbu legislativy až po nastavování dotačních pravidel. MM Průmyslové spektrum vždy tlumočilo názory napříč celým spektrem zástupců škol, výzkumných organizací, obchodních a výrobních firem či profesních svazů a asociací. Toto fórum však má za cíl jediné: bedlivě naslouchat těm, kteří jsou pro budoucnost České republiky a její konkurenceschopnost klíčoví. Přijměte prosím pozvání do názorového Hyde Parku našich průmyslníků.

Setkali jste se historicky s problémem daňově uznatelných nákladů na výzkum a vývoj, které jste chtěli vůči Finanční správě uplatnit? Máte ve vaší firmě jasně definováno a s Finanční správou potvrzeno, co uznatelná položka na výzkum a vývoj je, a co nikoliv?


Marek Kotrlý, výrobní ředitel, Dormer Pramet

S problémem odpočitatelné položky na VaV jsme se setkali. V naší firmě máme zavedený systém na sledování nákladů na výzkum a vývoj odsouhlasený konzultantskou firmou. V minulosti jsme neměli s Finanční správou v tomto ohledu problémy. V současnosti patříme pod Specializovaný finanční úřad a zatím neznáme jeho názor na tuto problematiku.Patrik Vook, vedoucí technického úseku, Buzuluk

S problémy daňově uznatelných nákladů na výzkum a vývoj, které jsme chtěli uplatnit vůči Finanční správě, jsme se v posledních letech nesetkali. Naše společnost má každý rok definovaný seznam projektů, kde bohužel není Finanční správou potvrzeno, co je, a co není uznatelná položka na výzkum a vývoj. Toto řešíme ve spolupráci s daňovými poradci. Na základě legislativy platné od 1. 4. 2019 budeme na Finanční úřad předkládat koncem roku tento seznam, kde chceme v následujícím roce náklady na výzkum a vývoj uplatnit.Petr Novák, generální ředitel, Koyo Bearings Česká republika

Naše společnost s Finanční správou potvrzenou uznatelnost nemá. Náš projekt začal ještě před datem, kdy tato povinnost nastala. Využíváme daňové poradce pro kontrolu, že podklady pro uznatelnost splňují veškeré zákonné požadavky.Jiří Rosenfeld, předseda přestavenstva, Slovácké strojírny

Doposud jsme se nesetkali s problémem daňově uznatelných nákladů na výzkum a vývoj, které by nám Finanční správa jakkoliv napadala. Ačkoliv tyto náklady uplatňujeme již od 2012. S Finanční správou nemáme projednáno, co jsou, či nejsou uznatelné náklady na výzkum a vývoj. Veškerou administrativu a správnost zařazení jednotlivých nákladů do výzkumu a vývoje nám zajišťuje jako službu společnost, která je odborně způsobilá v této oblasti a má více než 95% úspěšnost v daňových kontrolách mající vazbu na uznatelnost nákladů na výzkum a vývoj.


 


Jan Vrba, výkonný ředitel, Ace-Tech

Jelikož jsme doposud nevyvíjeli svůj vlastní produkt, nevyužili jsme ani možnost čerpat dotace na podporu výzkumu a vývoje. V této oblasti tedy nemám přímou, ale pouze zprostředkovanou zkušenost z podnikatelského okolí. Mám informace, že i přes proklamace o podpoře, a tedy uznatelnosti nákladů na výzkum a vývoj, dochází v určitých regionech České republiky ke kontrolám zaměřeným právě na „neuznání“ výdajů na výzkum a vývoj, v jiných regionech nemají firmy problém. Vše bohužel závisí na posouzení jednotlivce, a to samozřejmě není v pořádku.


Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com
 

Další články

Management a řízení
Legislativa, nařízení
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: